NBP: inflacja bazowa wzrosła do 3,1 proc. rdr w grudniu

NBP: inflacja bazowa wzrosła do 3,1 proc. rdr w grudniu
Fot. stock.adobe.com/Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1% w grudniu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,6% r/r w listopadzie 2019 r., podał Narodowy Bank Polski.
#Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1% w grudniu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,6% r/r w listopadzie 2019 r. #NBP #ceny @nbppl

Konsensus rynkowy wyniósł 3,2% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w grudniu ub.r. 3,6% w ujęciu rocznym wobec 2,8% w listopadzie.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8% w grudniu wobec 2,6% w listopadzie.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,5% w grudniu wobec 2,1% w listopadzie.

Czytaj także: Ceny w Polsce rosną. GUS: inflacja wyniosła 3,4 proc. rdr w grudniu 2019 r. >>>

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 3,4% r/r w grudniu 2019 r., wobec 2,6% r/r w listopadzie.

Do wyższej inflacji przyczynił się wzrost cen we wszystkich głównych grupach CPI

„W grudniu 2019 r. inflacja CPI wzrosła do 3,4% r/r. Do wyższej inflacji przyczynił się wzrost cen we wszystkich głównych grupach CPI. Największe wkłady do wzrostu wskaźnika CPI miały: wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu do 0% r/r wobec -5,4% w listopadzie 2019 r. – efekt wzrostu cen ropy naftowej na giełdach światowych oraz wygasania statystycznego efektu spadku cen paliw w grudniu 2018 r. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,3 pkt proc.; wzrost dynamiki cen usług do 5,9% r/r wobec 5,1% w listopadzie 2019 r. – głównie efekt wzrostu cen ubezpieczeń oraz usług transportowych, w tym głównie wzrostu cen biletów lotniczych. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,2 pkt proc.; wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (6,9% r/r wobec 6,5% w listopadzie 2019 r.) – wzrost cen mięsa wieprzowego, wędlin i w efekcie mięsa ogółem wskutek m.in. epidemii ASF w Chinach. Jednocześnie odnotowano spadek dynamiki cen warzyw i owoców. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,1 pkt proc.; wzrost dynamiki cen towarów nieżywnościowych do 0,7% r/r wobec 0,4% w listopadzie 2019 r. – głównie efekt słabszego niż przed rokiem sezonowego spadku cen odzieży i obuwia oraz wzrostu cen pojazdów. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,1 pkt proc. Wyższej inflacji CPI towarzyszył wzrost wszystkich miar inflacji bazowej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w grudniu 2019 r. wyniosła 3,1% r/r (wzrost o 0,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca)” – czytamy w komunikacie.

NBP wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

Źródło: ISBnews