NBP: inflacja bazowa wyniosła 1,4 proc. rdr w marcu

NBP: inflacja bazowa wyniosła 1,4 proc. rdr w marcu
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,4% w marcu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 1% r/r w lutym 2019 r., podał Narodowy Bank Polski

#Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,4% w marcu 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 1% r/r w lutym 2019 r. #NBP @nbppl

Konsensus rynkowy wyniósł 1,3% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w marcu br. 1,9% w ujęciu rocznym wobec 1,4% w lutym br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,5% w marcu br.wobec 1,1% w lutym br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,7% w marcu br. wobec 1,4% w lutym br.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 1,7% r/r w marcu br. wobec 1,2% r/r w lutym br.

Czytaj także: Wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 4,1 proc., a co z inflacją? Prognoza centralna NBP >>>

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w komunikacie.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też bank centralny.

Źródło: ISBnews