NBP: banki udzieliły w styczniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 4931 mln zł

NBP: banki udzieliły w styczniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 4931 mln zł
Fot. stock.adobe.com / Андрей Яланский
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki udzieliły w styczniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.931 mln zł wobec 5.629 mln zł w grudniu - podał Narodowy Bank Polski.

Średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości wyniosło w styczniu 2,9 proc., tak jak w grudniu.

Banki udzieliły w styczniu kredytów na cele konsumpcyjne za 4382 mln zł

Banki udzieliły w styczniu kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 4.382 mln zł wobec 4.774 mln zł w grudniu 2020 r. – podał także NBP.

Średnie oprocentowanie tego typu kredytu wzrosło do 6,5 proc. z 6,2 proc. w grudniu. 

Średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych spadło

Średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych w styczniu spadło do 0,4 proc. z 0,5 proc. w grudniu – podał także NBP.

Przeciętne oprocentowanie lokaty o terminie zapadalności 1-3 miesiące dla gospodarstw domowych spadło do 0,4 proc. z 0,7 proc.

Dla firm oprocentowanie lokaty o terminie 1-3 miesiące utrzymało się na poziomie z poprzedniego miesiąca 0,1 proc.

Środki ulokowane przez gospodarstwo domowe na okres 3-6 miesięcy dały w styczniu przeciętnie 0,3 proc. wobec 0,2 proc. w grudniu.

Firmy lokujące środki na ten okres mogły liczyć na zarobek 0,1 proc., bez zmian mdm.

Przeciętne oprocentowanie lokat dla firm w styczniu wyniosło 0,1 proc., tak jak przed miesiącem.

Depozyty ulokowane w bankach w styczniu

Gospodarstwa domowe ulokowały w bankach w I depozyty o terminie zapadalności 1-3 mies. o wartości 12.805 mln zł wobec 14.655 mln zł w grudniu – podał również NBP.

Wartość depozytów złożonych w styczniu przez gospodarstwa domowe o terminie do 1 miesiąca wyniosła 4.325 mln zł wobec 5.452 mln zł w grudniu.

Wartość depozytów z terminem 3-6 miesięcy w styczniu wyniosła 2.529 mln zł wobec 2.791 mln zł.

Z kolei wartość depozytów z terminem 6-12 miesięcy wyniosła 1.161 mln zł wobec 1.328 mln zł w grudniu.

Źródło: PAP BIZNES