Nagrody XVI Kongresu Gospodarki Elektronicznej

Nagrody XVI Kongresu Gospodarki Elektronicznej
Źródło: KGE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
7 października 2021 roku odbyła się edycja jesienna XVI Kongresu Gospodarki Elektronicznej pod hasłem: W drodze do Gospodarki 4.0: bezpieczeństwo, dostępność, zielona transformacja, informują Organizatorzy.

Podczas wiosennej edycji debatowaliśmy o budowie nowoczesnego społeczeństwa, nowoczesnych przedsiębiorstw i nowoczesnego państwa w drodze do Gospodarki 4.0.

Rada Programowa uznała, że tematami wartymi poruszenia podczas edycji jesiennej Kongresu były: bezpieczeństwo podczas przeprowadzania transformacji cyfrowej, dostępność dla osób zmagających się z niepełnosprawnościami oraz problematyka zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Podczas Kongresu odbyły się trzy sesje tematyczne:

Bezpieczna i efektywna transformacja cyfrowa z udziałem m.in. Krzysztofa Pietraszkiewicza (Prezes Związku Banków Polskich), Katarzyny Śledziewskiej (Dyrektor Zarządzająca DELab UW), Krzysztofa Silickiego (Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK);

W służbie osobom ze szczególnymi potrzebami z udziałem m.in. Jacka Zadrożnego (Ekspert ds. dostępności, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju), Marty Walaszczyk-Szymańskiej (Przewodnicząca, Zespół ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki), Krzysztofa Kotyniewicza (Prezes Zarządu Głównego, Polski Związek Głuchych);

Gospodarka cyfrowa jako fundament strategii zrównoważonego rozwoju z udziałem m.in. Pawła Jakubika (Członek Zarządu, Microsoft), Jacqueline Kacprzak (Radca, Wydział Koordynacji Rządowego Procesu Legislacyjnego i CSR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) i Kamila Wyszkowskiego (Dyrektor Generalny, UN Global Compact).

W poszczególnych sesjach zaprezentowano także kilka prezentacji, w tym: Adama Marciniaka, Przewodniczącego Rady Bankowości Elektronicznej w latach 2019-2021, Petrosa Psyllosa, młodego innowatora i przedsiębiorcy, projektującego rozwiązania technologiczne dla osób z niepełnosprawnościami, Wojtka Kutyły – UX konsultanta, a także Mai Skwarzec, ekspertki w zakresie zrównoważonego rozwoju z Accenture.

Była to też okazja, aby wysłuchać bardzo interesującego, przedstawiającego poziom zaawansowania Polski w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej na tle innych państw europejskich, wystąpienia Katarzyny Śledziewskiej, Dyrektor Zarządzającej DELab UW.

Czytaj także: Adam Marciniak na Kongresie Gospodarki Elektronicznej o bezpiecznej transformacji cyfrowej

Nagrody XVI Kongresu Gospodarki Elektronicznej

Podczas edycji jesiennej XVI Kongresu Gospodarki Elektronicznej po raz kolejny wręczono nagrody Kongresu Gospodarki. Nagrody były przyznawane za działalność w roku 2020.

Wyróżnienia przyznawane są dla osób, firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej w czterech kategoriach:

– Ambasador Gospodarki Elektronicznej

– Partner Roku

– Projekt Roku

– Dziennikarz Roku

Kapituła konkursu, przyznając nagrody, ocenia zgłoszone kandydatury pod względem: walorów informacji i edukacji na rzecz rozwijania społeczeństwa informacyjnego, aktywności i efektywności podejmowanych przedsięwzięć, wzajemnej współpracy oraz strony biznesowej i informatycznej podczas przygotowywania i wdrażania projektów.

Ambasador Gospodarki Elektronicznej

Kapituła w roku 2021 wybrała dwóch Ambasadorów Gospodarki Elektronicznej: Zbigniewa Jagiełło oraz Pawła Jakubika.

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego w latach 2009-2021  otrzymał nagrodę za kierowanie transformacją cyfrową banku PKO BP, a także umiejętności konsolidowania zespołu utalentowanych menedżerów finansów i technologii.

Nagrodzono również Pawła Jakubika, Członka Zarządu Microsoft, który otrzymał nagrodę za wieloletnią aktywność w działaniach na rzecz szerzenia gospodarki elektronicznej oraz zaangażowanie w inicjatywy Związku Banków Polskich popularyzujących nowoczesne technologie, a także za wieloletnie przewodniczenie Prezydium Forum Technologii Bankowych.

Czytaj także: Kongres Gospodarki Elektronicznej, jak AI wpłynie na funkcjonowanie gospodarki?

Partner Roku

Spośród zgłoszonych nominacji do tytułu Partnera Roku Kapituła wybrała dwie – laureatami zostali: Krajowy Integrator Płatności – właściciel marki Tpay oraz SGB-Bank S.A.

Krajowy Integrator Płatności otrzymał nagrodę za partnerstwo z Pekao S.A. na rynku e-commerce, owocujące zaoferowaniem klientom Pekao możliwości akceptacji płatności, uzupełnionej o produkty dla dynamicznie rosnącego sektora sprzedaży internetowej.

SGB-Bank S.A. został zaś doceniony za partnerstwo z VISA w opracowaniu opartego na technologii API, którego zadaniem jest ułatwienie zarządzania płatnościami cyklicznymi.

Projekt Roku

W kategorii Projekt Roku doceniono Tarczę Finansową Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 i 2.0 dla Firm i Pracowników, dzięki której wdrożono pomoc finansową w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce spowodowanych epidemią COVID-19. Celem projektu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej.

Wyróżniono również projekt IOT-open.EU nadzorowany przez dr. inż. Piotra Czekalskiego z Politechniki Śląskiej, pozwalający realizować i wdrażać kursy IoT – Internetu Rzeczy. Kursy klasyczne i on-line były realizowane na polskich i zagranicznych uczelniach. Z kursów w formie on-line skorzystało ponad 10000 osób ze 130 krajów świata. Struktura wiekowa osób wskazuje, że grupa docelowa obejmuje nie tylko studentów, ale i osoby dorosłe oraz młodych pasjonatów technologii.

Dziennikarz Roku

Za Dziennikarkę Roku uznano Annę Bełcik z Pulsu Biznesu – redaktorkę Pulsu Innowacji. W swojej codziennej pracy dziennikarskiej opisuje czołowe start-upy, nowe rozwiązania technologiczne i innowacyjne projekty polskiej gospodarki.

Od prawie dziesięciu lat wspiera polskich przedsiębiorców, promując i tłumacząc w mediach nowe, innowacyjne technologie wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki.

Czytaj także: Kongres Gospodarki Elektronicznej: Gospodarka 4.0, czy jesteśmy gotowi?

Nagrody Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Fundacji „Promyk Słońca”

Od 2017 roku przyznawana jest także nagroda Związku Banków Polskich i Fundacji „Promyk Słońca” za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Za wybitne osiągnięciaw zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

nagroda Promyk Słońca
Źródło: KGE

Nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu za szeroką działalność naukowo-badawczą przyczyniającą się do rozwoju neuronauk i nowych technologii znajdujących zastosowanie w diagnostyce i terapii oraz za otwartość i wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także za działania na rzecz inkluzji.

Za innowacyjne rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

nagroda Promyk Słońca
Źródło: KGE

Nagrodę Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Fundacji „Promyk Słońca” za innowacyjne rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami wręczono Wheelstair Sp. z o.o. za opracowanie urządzenia pozwalającego osobom poruszającym się na wózku pokonywać schody bez osoby asystującej, co w sposób znaczący poprawia komfort życia i samodzielność osób z niepełnosprawnością ruchową.

Kapituła dostrzegła również rozwiązanie zaproponowane przez dr hab. Magdalenę Wrzesińską – tablicę tyflograficzną „Piramida zdrowego stylu życia – wersja QR” dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Za wieloletnie działania na rzecz cyfryzacji sektora bankowego i całej polskiej gospodarki:

nagroda Cyfryzacja
Źródło: KGE

Podczas edycji jesiennej Kongresu Gospodarki Elektronicznej Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wręczył Adamowi Marciniakowi nagrodę za wieloletnie działania na rzecz cyfryzacji sektora bankowego i całej polskiej gospodarki.

Adam Marciniak w latach 2018-2021 był wiceprezesem PKO Banku Polskiego, a w latach 2019-2021 Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej.

Czytaj także: Adam Marciniak o swoim przejściu z bankowości do e-commerce

Źródło: Kongres Gospodarki Elektronicznej / KGE