MŚP generują prawie połowę PKB, a dzięki innowacjom i sprawnej logistyce mogą zyskać jeszcze więcej

MŚP generują prawie połowę PKB, a dzięki innowacjom i sprawnej logistyce mogą zyskać jeszcze więcej
Tomasz Buraś, Dyrektor Zarządzający DHL Express Polska. Źródło: DHL Express
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyjście poza rodzimy rynek i eksport towarów zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak również do innych państw na świecie, w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami, sprawną logistyką i zaufanymi partnerami to szansa na ekspansję i zwiększenie zysków dla MŚP ‒ pisze w komentarzu dla aleBank.pl Tomasz Buraś, Dyrektor Zarządzający DHL Express Polska.

#TomaszBuraś: Nowa sytuacja uświadamia #MŚP, że rozpoczęcie współpracy z #LokalnePodmioty oraz z zaufanymi #PartnerzyLogistyczni, stwarza większe możliwości rozwoju, niż wcześniej powielane schematy. Rynek niejako to na nich wymusił #COVID19 #Lockdown @DHLexpress

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to ważny filar nie tylko polskiej, ale również europejskiej gospodarki. Firmy tego rodzaju stanowią 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce.

Wytwarzają one prawie co drugą złotówkę polskiego PKB (49,1 proc.), z czego aż jedna trzecia tego wskaźnika to zasługa mikrofirm. W skali unijnej MŚP generują ponad połowę PKB (58 proc.).

Według statystyk, dotyczących innowacyjności, Polska uplasowała się w Europie na czwartym miejscu od końca. A to właśnie otwartość i elastyczność na nowoczesne rozwiązania powinny być fundamentami do rozwoju dla firm MŚP.

Mimo statystyk, przyszłość rysuje się raczej w jasnych barwach. Obserwujemy bowiem, że coraz większa liczba właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw ma świadomość, że narzędzia z zakresu cyfrowej transformacji dają nowe możliwości, pozwalając na zachowanie płynności biznesowej nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Wyjście poza rodzimy rynek i eksport towaru zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak również do innych państw na świecie, w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami, sprawną logistyką i zaufanymi partnerami to szansa na ekspansję i zwiększenie zysków dla MŚP.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw jednym z wyzwań MŚP na początku pandemii

W kwietniu, podczas szczytu pandemicznych ograniczeń w Polsce, blisko 42 proc. MŚP sprzedających za granicę miało problem z wyprodukowaniem i dostarczeniem towarów do zagranicznych odbiorców bądź realizacją usług na ich rzecz, a 45 proc. importujących firm tego samego rozmiaru miało trudności z otrzymywaniem zamówionych towarów czy usług z zagranicy[1].

Źródłem wyzwań w funkcjonowaniu firm były m.in. zakłócenia w łańcuchu dostaw, obejmujące również problemy z zaopatrzeniem (31,7 proc.), które najbardziej dotknęły sektor handlowy. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców z tej branży nie była przygotowana na utrudnienia logistyczne.

To ogromna skala problemu, szczególnie biorąc pod uwagę, że w tym sektorze działa co czwarta mała i średnia firma (23,6 proc.)[2].

Inną przyczyną problemów było zamknięcie granic wielu państw (było to wyzwaniem dla 27,8 proc. ankietowanych). Tutaj z kolei najbardziej ucierpiał sektor przemysłowy, w którym spowodowało to trudności wśród 52,1 proc. firm[3]

Czytaj także: W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury lepszy niż w lipcu

Kryzys wyeksponował rolę partnerów logistycznych i stosowania innowacyjnych rozwiązań

Ograniczenia uzmysłowiły, jak istotną rolę w łańcuchu dostaw odgrywa zaufany partner logistyczny, gwarantujący dotarcie przesyłki pod konkretny adres, w określonym czasie. Klienci biznesowi DHL Express również mierzyli się z podobnymi wyzwaniami, jednak od początku pandemii mogli liczyć na wsparcie.

Nowa sytuacja powoli uświadamia MŚP, że rozpoczęcie współpracy z lokalnymi podmiotami oraz z zaufanymi partnerami logistycznymi, stwarza im większe możliwości rozwoju, niż wcześniej powielane schematy. Rynek niejako to na nich wymusił.

Przedsiębiorcy coraz aktywniej podejmują działania odpowiadające wyzwaniom nowej rzeczywistości. Niemal co trzecia mała i średnia firma w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech w ciągu najbliższych trzech lat planuje inwestycje w robotyzację[4].

Ponad 32 proc. przedsiębiorstw tego rozmiaru z polskiego sektora przemysłowego odnowiło swoje parki maszyn i urządzeń, a 35,2 proc. zwiększyło automatyzację procesów produkcji[5].

Wśród polskich przedsiębiorców widoczne jest również zwiększone zainteresowanie sprzedażą online lub rozszerzeniem jej zakresu. Uczyniło w ten sposób 36,6 proc. respondentów MŚP, ankietowanych w badaniu PwC.[6]

E-commerce daje ogromne możliwości i jest szansą wyjścia na nowe rynki. Za pomocą cyfrowych rozwiązań, firmy mogą dotrzeć nawet do najbardziej odległych zakątków świata. Jednak do tego również jest potrzebny zaufany partner logistyczny.

Czytaj także: PARP: 150 mln zł z funduszy unijnych na innowacyjne projekty z Polski Wschodniej

W 2019 roku blisko 25 proc. przedsiębiorców postawiło na eksport, ale… mogą sięgnąć po jeszcze więcej

W ciągu 12 miesięcy przed ogólnonarodowym lockdownem, 23,9 proc. przedsiębiorców postawiło na eksport, a co czwarty szef firmy rozszerzał działalność na nowe rynki.[7]

Jednocześnie Polska została stosunkowo nisko oceniona w zestawieniu European Innovation Scoreboard 2020 w zakresie eksportu produktów medium i high-tech czy usług wymagających wiedzy specjalistycznej, co wskazuje na potencjalną niszę do zapełnienia.

Do handlu transgranicznego zachęca również Komisja Europejska, która zauważa, że 8 na 10 eksportujących MŚP prowadzi sprzedaż do innych państw członkowskich. Obecnie jedynie 17 proc. wszystkich unijnych MŚP w sektorze wytwórczym prowadzi handel transgraniczny na jednolitym rynku[8].

Miejmy nadzieję, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej będą patrzyli, z potencjałem, na zagraniczne rynki. Bardzo bym sobie i Im tego życzył.

Korzyści będą bowiem widoczne gołym okiem i okażą się nie do przeceniania na wypadek kolejnego kryzysu.

Tomasz Buraś,

Dyrektor Zarządzający DHL Express Polska.


[1] KoronaBilans MŚP, Krajowy Rejestr Długów

[2] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, lipiec 2020

[3] Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19, PwC, kwiecień 2020

[4] Barometr robotyzacji MŚP, Universal Robots, listopad 2019-kwiecień 2020

[5] Instytut Keralla Research dla Siemens Financial Services, marzec 2020

[6] Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19, PwC, kwiecień 2020

[7] Instytut Keralla Research dla Siemens Financial Services, marzec 2020

[8] Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy, Komisja Europejska, marzec 2020

Źródło: aleBank.pl