Mniej niż połowa Polaków ma ubezpieczenie na zdrowie i życie

Mniej niż połowa Polaków ma ubezpieczenie na zdrowie i życie
Fot. stock.adobe.com / Rawpixel.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zaledwie co trzeci Polak posiada oszczędności, pozwalające w razie nieszczęśliwego zdarzenia przetrwać co najmniej kilka miesięcy, prawie tyle samo żyje bez żadnej poduszki finansowej. 44% Polaków ma ubezpieczenie na zdrowie i życie, a 27% czuje potrzebę jego posiadania, jednak ich na to nie stać - wynika z najnowszego badania firmy ubezpieczeniowej Wiener.

Dla co drugiego Polaka (46%) najważniejszą wartością w życiu jest rodzina, na drugim miejscu dla 37% badanych znalazło się zdrowie.

Dla mniejszości respondentów kluczowe okazały się: bezpieczeństwo finansowe (7%), work‒life balance (5%) oraz praca (4%).

Oszczędności i polisa dające komfort nie dla wszystkich

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener wynika, że 6 na 10 Polaków jest przygotowanych finansowo na dłuższy czas nieobecności w pracy w wyniku wypadku i choroby. Co trzeci ma oszczędności na kilka miesięcy, 27% jest w stanie się z nich utrzymać maksymalnie dwa miesiące. 31% natomiast nie ma żadnych oszczędności, które pozwoliłyby przetrwać w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Zaledwie co 10% ma wykupione ubezpieczenie, które chroni w razie takich sytuacji.

Plan B (ubezpieczenie) zapewnia psychiczny i finansowy komfort w razie nieprzewidzianych zdarzeń

‒ Wyniki badania dotyczące kwestii oszczędności nie napawają optymizmem. Najbardziej niepokojący jest dość wysoki odsetek osób, które nie posiadają poduszki finansowej i żyją z dnia na dzień. W lepszej sytuacji jest 60% Polaków, jednak 27% z nich ma oszczędności na zaledwie dwa miesiące życia bez dochodu. Dla nich ewentualne długofalowe konsekwencjenieszczęśliwego wypadku mogą być szczególnie bolesne.

W najbardziej komfortowej sytuacji jest co dziesiąty Polak, który posiada polisę chroniącą w razie takich niespodziewanych zdarzeń. Świadomość zalet posiadania takiego ubezpieczenia z roku na rok rośnie, co jest dobrą wiadomością, bo taki plan B zapewnia psychiczny i finansowy komfort w razie nieprzewidzianych zdarzeń – zauważa Anna Bałuka, ekspert Wiener.

Czytaj także: Gdzie w Polsce najchętniej kupujemy polisy na życie?

Polacy obawiają się chorób i wysokich kosztów leczenia

Spośród możliwych skutków nieszczęśliwych wypadków, 7 na 10 Polaków najmocniej obawia się ciężkiej choroby. Na drugim miejscu znalazły się wysokie koszty leczenia lub rehabilitacji, które martwią blisko połowę badanych. 43% osób czuje lęk przed niezdolnością do pracy i utrzymania siebie lub rodziny. 

31% (…) nie ma żadnych oszczędności, które pozwoliłyby przetrwać w razie nieszczęśliwego zdarzenia

Dla osób w wieku co najmniej 55 lat obawa przed byciem niezdolnym do pracy i problemami z utrzymaniem siebie i rodziny jest znacznie mniej powszechna (20%) w stosunku do pozostałych grup wiekowych (41% osób w wieku 18-24 i 63% osób w wieku 45‒54) ‒ co może być związane z regularnym otrzymywaniem świadczeń emerytalnych. Natomiast 37% badanych najbardziej obawia się śmierci.

Ilu jest ubezpieczonych, a ilu to rozważa?

Spośród badanych, 44% osób posiada polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Najmniej, bo 30% ubezpieczonych jest w grupie w wieku od 18 do 24 lat, najwięcej znajduje się w gronie osób po 55. roku życia (50%). Polisy natomiast nie posiada 56% osób. Spośród nieubezpieczonych, 28% posiadało taką polisę w przeszłości, ale nie zdecydowało się jej przedłużyć.

Co więcej, ponad połowa (53%) Polaków rozważała wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która zabezpieczyłaby ich finansowo w razie choroby lub wypadku, natomiast 47% nigdy tej kwestii nie brała pod uwagę.

Czytaj także: Na których ubezpieczycieli rzadko skarżyli się klienci w 2021 roku?

Przeszkodą jest niewystarczająca świadomość i… finanse

‒ Z naszego badania wynika, że 6 na 10 Polaków nie czuje obecnie potrzeby posiadania dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby. Co trzeci uważa, że wystarcza mu ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ, natomiast 29% twierdzi, że nigdy się nad tym nie zastanawiało.

To pokazuje, jak ważna jest misja ubezpieczycieli, polegająca na budowaniu świadomości w kwestii dodatkowej ochrony. Nie każdy Polak zdaje sobie sprawę, że świadczenia w ramach funduszu mogą okazać się niewystarczające lub zbyt przesunięte w czasie.

Dzięki badaniu widzimy, że 40% respondentów czuje potrzebę takiej dodatkowej ochrony, jednak martwi fakt, że przed wykupieniem polisy część badanych powstrzymują kwestie finansowe – więcej niż co 4 badany przyznał, że chciałby posiadać takie ubezpieczenie, ale go na to nie stać – tłumaczy Anna Bałuka.

W badaniu firma Wiener zapytała również o to, na jakie elementy polisy Polacy najbardziej zwracają uwagę. Najistotniejszą cechą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla co czwartego badanego jest wypłata świadczenia w wysokości pokrywającej całkowicie koszty utrzymania.

40% respondentów czuje potrzebę takiej dodatkowej ochrony, jednak (…) przed wykupieniem polisy część badanych powstrzymują kwestie finansowe

Co piąty zwraca uwagę na szeroki zakres wypadkowo-chorobowy, w ramach którego otrzymałby świadczenie oraz na odpowiednią wysokość odszkodowania w razie poważnej choroby lub śmierci. 15% Polaków za najważniejsze uznało pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Metodologia: Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w czerwcu 2022 roku na ogólnopolskiej próbie N=1066 osób.

Źródło: Wiener