Bank i Klient: Mniej kredytów mieszkaniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W III kw. br. zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe. To największy kwartalny spadek liczby nowo udzielonych kredytów od pięciu lat. Istotny wpływ na tę sytuację miała dotychczasowa dynamika programu "Mieszkanie dla Młodych" i stosunkowo szybkie wyczerpanie środków przewidzianych na bieżący rok, które nastąpiło już w marcu. Wyniki po III kwartale, zarówno pod względem liczby, jak i wartości kredytów, utrzymują się jednak na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Jacek Gieorgica

WIII kw. 2016 r. klienci zawarli 42,6 tys. nowych umów o kredyt mieszkaniowy o łącznej wartości przekraczającej 9,6 mld zł. To odpowiednio o 13,2% i 8,78% mniej niż w okresie od kwietnia do czerwca br. Mimo tak istotnego spadku wyniki są zbliżone do poziomu zanotowanego w analogicznym okresie roku 2015. Przy niemal identycznej wartości nowo udzielonych kredytów w ujęciu rocznym było ich o niespełna 3% mniej.

Nie jest tak źle

– Wyniki akcji kredytowej w III kw. 2016 r. potwierdziły formułowane przez nas w poprzednich raportach oceny, iż podstawowym motorem stosunkowo wysokiej akcji kredytowej w pierwszych dwóch kwartałach tego roku był udział kredytobiorców w wyścigu po dopłatę z rządowego programu MdM. Środki na dopłaty zostały szybko wyczerpane i efektem jest najwyższy w ostatnich pięciu latach spadek liczby udzielonych kredytów z kwartału na kwartał. Nadal jednak sumaryczne wyniki w segmencie kredytów mieszkaniowych po trzech kwartałach br. są nieco lepsze od wyników analogicznego okresu roku 2015, co daje szansę na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku na koniec roku” – tłumaczy dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, szef Centrum AMRON.

W III kw. 2016 r. w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” podpisano 5846 umów kredytowych, czyli prawie o połowę mniej niż w II kw. To 13,71% wszystkich nowo podpisanych umów w badanym kwartale, podczas gdy w poprzednim było to 22,53%. Portfel czynnych kredytów mieszkaniowych po III kw. br., w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału, zwiększył się o 11,3 tys. (0,56%). Na koniec września było 2 039 302 czynnych umów kredytowych. Łączna wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych ukształtowała się natomiast na poziomie 385,895 mld zł, co oznacza niespełna 1-procentowy (0,79%) wzrost, a w ujęciu nominalnym – o 3,037 mld zł od końca czerwca br.

Przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu hipotecznego po III kw. wyniosła 224 450 zł, czyli więcej o 3,95% (8519 zł) w stosunku do średniej wartości kredytu w II kw. Zdecydowana większość – 98,44% w ujęciu wartościowym – była zaciągnięta w złotych i to kredyty w rodzimej walucie odpowiadały za wzrost średniej wartości kredytu ogółem. Przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w rodzimej walucie wyniosła 223 721 zł, czyli więcej o 9163 zł (4,27%) w stosunku do zanotowanej w II kw. br. Istotnie spadła natomiast przeciętna wartość nowych kredytów w walutach obcych – głównie denominowanych w euro – o 26 789 zł (8,65%) i wyniosła 282 989 zł. Ich udział w strukturze walutowej nieznacznie zwiększył się w stosunku do II kw. i wyniósł 1,08%.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI