Rynek Finansowy: Kronika – grudzień 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia GUS podał, że w październiku produkcja budowlano-montażowa spadła o 20,1% r./r., a przemysłowa 1,3% r./r., natomiast sprzedaż detaliczna wyniosła 3,7% r./r. Indeks PMI dla Polski, przygotowywany przez Markit IHS, obniżył się w październiku do najniższego poziomu od września 2014 r. Nakłady inwestycyjne w pierwszych trzech kwartałach br. spadły o 9,1%, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. notowano wzrost na poziomie 12,3%.

Agencja Moody’s uznała, że uchwalenie przez parlament ustawy obniżającej wiek emerytalny jest negatywne dla polskiego wzrostu i kondycji finansów publicznych, a co za tym idzie, także dla ratingu. Jej zdaniem cofnięcie reformy kosztować będzie w przyszłym roku ok. 2 mld zł (0,1% PKB). W latach 2018 i 2019 koszt ten wzrośnie do 10,2 mld zł (0,5% PKB) rocznie. Tym samym rośnie ryzyko przekroczenia przez Polskę limitu deficytu publicznego na poziomie 3%, który wyznaczają kryteria z Maastricht. Obecna prognoza Moody’s zakłada deficyt na poziomie 3,2% w 2017 r. oraz 2,8% w 2018 r.

Narodowy Bank Polski poinformował, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2% w październiku br. w ujęciu rocznym, wobec -0,4% r./r. we wrześniu. Po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w październiku -0,1% w ujęciu rocznym, wobec -0,6% we wrześniu. Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł -0,2% r./r. w październiku, wobec -0,5% r./r. we wrześniu br.

Transakcje

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji GPW serii D i E. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w ramach Catalyst na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot. Łączna wartość nominalna obydwu serii nie będzie przekraczała 120 mln zł, a każdej serii 60 mln zł. Seria D będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r.

Zarządy województw łódzkiego i zachodniopomorskiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Na mocy dotychczas podpisanych umów BGK będzie zarządzał pulą 1,85 mld zł ze środków regionalnych programów operacyjnych w czterech województwach – oprócz dwóch wymienionych, w Pomorskiem i Wielkopolskiem. Środki te będzie dystrybuował poprzez sieć pośredników finansowych w regionach.

Produkty

Bank Millennium udostępnił usługę, która pozwala płacić smartfonem tak jak kartą zbliżeniową. Klienci, którzy utworzą w aplikacji banku mobilną kartę Mastercard, będą mogli zapłacić telefonem wszędzie tam, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI