Mniej kredytów dla mikrofirm w lutym 2022 r.

Mniej kredytów dla mikrofirm w lutym 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lutym 2022 r., w porównaniu do lutego 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-11,4%), jak i wartościowym (-5,8%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały aż o (-33,8%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-18,6%) mniej kredytów w rachunku bieżącym. W przypadku kredytów obrotowych ujemna dynamika była niższa i wyniosła (-3,4%). Spadła w porównaniu do lutego 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-19,6%) oraz kredytów w rachunku bieżącym o (-6,1%). Wartość kredytów obrotowych udzielonych w lutym 2022 r. w porównaniu do lutego 2021 r. spadła o (-1,0%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,37% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w lutym 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,37%, kredyty w rachunku bieżącym 3,21%, oraz kredyty obrotowe 8,09%. W lutym 2022 r. w porównaniu do stycznia 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,31). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do lutego 2021 o (-0,54). Nadal jest on na bezpiecznym poziomie.

Czytaj także: BIK: w styczniu mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców, ale na wyższe kwoty >>>

W okresie 12-miesięcznym polepszyły się Indeksy dwóch rodzajów kredytów. Najwyższe polepszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-1,19). W okresie 12-miesięcznym pogorszył się (wzrósł) Indeks kredytów w rachunku bieżącym (+0,20).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,1 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., 5,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46,3%) i 3,0 tys. handlowe (24,8%). Łącznie więc 71,1% udzielonych w lutym 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,630 mld zł, banki udzieliły 634 mln zł (38,9%) kredytów firmom z sektora usług oraz 494 mln zł (30,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w lutym 2022 r. 69,2% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W lutym 2022 r. najniższe spadki r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-8,3%). W przypadku produkcji dynamika wyniosła (-13,5%) a handlu (-15,7%). W ujęciu wartościowym w lutym 2022 r. w porównaniu do lutego 2021 r. dodatnia dynamika dotyczyła jedynie kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora usługowego (+3,8%). Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firm produkcyjnych (-24,2%). W handlu dynamika wyniosła (-3,6%) a w budownictwie (-11,0%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lutym 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe– wartość Indeksu wyniosła 4,79%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło polepszenie – spadek Indeksu o (-0,31).

Najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 3,83%.

W porównaniu do lutego 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w przypadku dwóch branż: budownictwa o (+0,41) oraz produkcji (+0,16). W porównaniu do lutego 2021 r. Indeks polepszył się w dwóch branżach: usługach o (-0,93) i handlu o (-0,55).

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK