Miliard przychodów mBanku w jednym kwartale

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mbank.01.400x180W II kwartale 2014 r. mBank zarobił 324,8 mln zł netto, co oznacza wzrost o niemal 47 mln zł w skali roku. Poprawa wyników jest efektem zrównoważonego rozwoju biznesu opartego na wzroście zarówno dochodów z tytułu opłat i prowizji, jak i odsetkowych. Bank po raz pierwszy zanotował ponad miliard złotych przychodów w jednym kwartale.

– Każdy kolejny miesiąc potwierdza, że strategia oparta na organicznym rozwoju biznesu przynosi doskonałe rezultaty. Bank wypracował w II kwartale miliard złotych przychodów i 325 mln zł zysku netto, niemal 17 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Pomimo środowiska niskich stóp procentowych wynik z tytułu odsetek w II kwartale wyniósł 617,2 mln zł, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach roku było to 591 mln. Z kolei w skali roku wzrost wynosi ponad 12 proc. Stopniowej poprawie ulega również wynik z tytułu opłat i prowizji. W II kwartale 2014 r. wyniósł on 243,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 209,3 mln zł.

– Dodatkowe powody do zadowolenia z pewnością przynosi akcjonariuszom niski współczynnik kosztów do dochodów, który po pierwszej połowie 2014 r. wyniósł 44,7 proc. Plasuje to mBank w ścisłej czołówce najbardziej efektywnych instytucji finansowych – mówi Cezary Stypułkowski.

mBank nieustannie zwiększa również liczbę obsługiwanych klientów, zarówno detalicznych (wzrost w II kwartale o 62,8 tys. osób do 4,49 mln), jak i korporacyjnych (406 nowych firm zdecydowało się na współpracę z bankiem, a ich łączna liczba przekroczyła poziom 17 tys.).

Bank sprzedaje również coraz więcej kredytów. Portfel należności od klientów detalicznych na koniec II kwartału osiągnął wartość 39,6 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8 proc. w porównaniu do stanu z końca marca. Największą dynamiką charakteryzuje się kategoria kredytów hipotecznych. W II kwartale bank sprzedał 863 mln zł „hipotek” (wzrost w skali roku o 76 proc.). Z kolei wartość kredytów korporacyjnych udzielonych przez mBank osiągnęła 27,9 mld zł (z wyłączeniem transakcji reverse repo/buy sell back), czyli o 3,5 proc. więcej niż w I kwartale.

Klienci coraz aktywniej korzystają z nowoczesnych form komunikacji z mBankiem. Po drugim kwartale z bankowości mobilnej korzystało już 775 tys. użytkowników. Ponadto już co 10 klient kontaktuje się z mBankiem za pośrednictwem Eksperta online.

Również tradycyjna sieć naziemna banku jest doskonale oceniana. W trzeciej edycji rankingu „Jakość na bank”, przygotowanego przez TNS Polska oraz Puls Biznesu, mBank po raz trzeci zajął pierwsze miejsce, wyraźnie deklasując konkurencję.

Źródło: mBank