„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2023. Gospodarka jak hydra

„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2023. Gospodarka jak hydra
Źródło: MF BANK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W styczniu niezwykle trudno jest oszacować, jaki będzie 2023 rok dla gospodarki, konsumentów i bankowości. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do wyższego poziomu niepewności, dużej dynamiki zmian oraz funkcjonowania w odmienionych realiach.

Dla wybranych gałęzi gospodarki miniony, jak ­i ­rozpoczynający się rok to ­okres zderzenia się z trudnościami wynikającymi z ­przerwanych łańcuchów dostaw, zmian cen energii czy zmiennych potrzeb konsumentów.

Z ­drugiej strony należy zwrócić uwagę, że był i­ zapewne w najbliższej przyszłości będzie to okres wyjątkowo korzystny dla firm informatycznych oraz zaawansowanych technologicznie, obszaru e-commerce, czy ­też przemysłu medycznego oraz – niestety zbrojeniowego.

Zdaniem ekonomistów, kluczowym wskaźnikiem determinującym najbliższe 12­ miesięcy będzie poziom inflacji. W ­polskich realiach szczyt inflacji ma ­przypadać na pierwszy kwartał roku, po ­tym okresie poziom cen, chociaż będzie wzrastał powyżej celu, to ­jednak jego dynamika ma­ okazać ­się zdecydowanie mniejsza, powracając do poziomów jednocyfrowych.

Według prof. Elżbiety Mączyńskiej, europejska gospodarka powinna skupić się na wzmacnianiu odporności. Symbolem „antykruchości” jest hydra, której po­ urwaniu głowy wyrastają dwie nowe – taka powinna­ być również gospodarka.

„Nieprzypadkowo też zwiększanie odporności jest obecnie jednym z ­głównych kierunków rozwoju zakładanych przez Unię Europejską, wymaganych od ­jej krajów członkowskich w­ ich krajowych planach odbudowy i ­zwiększania odporności. Niestety drugi człon tej nazwy, dotyczący właśnie odporności jest często w ­debacie medialnej pomijany” – podkreśla prezes honorowy PTE.

Równie ważna jak odporność przedsiębiorstw jest odporność konsumentów. Według dr ­Julii Kołodko, jeśli sytuacja nie zacznie się poprawiać wciągu najbliższych kilku miesięcy, maksymalnie do­ roku, w społeczeństwie może przyjść druga fala frustracji.

„Trochę analogicznie, jak­ to ­było podczas trzeciej i­ czwartej fali pandemii, kiedy przyszło zmęczenie izolacją i­ najbardziej pogorszyły się wskaźniki zdrowia psychicznego Polaków. Teraz przechodzimy od fazy silnego stresu do stresu chronicznego, do którego już przywykliśmy” – podkreśla ekonomistka behawioralna dr ­Julia Kołodko.

Życząc w ­2023 roku dużo odporności,

zapraszam Państwa do­ zapoznania się z treścią całego styczniowego wydania.

Paweł Minkina,

Redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK.

Miesięcznik Finansowy BANK

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA)

oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal BANK.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata:

www.BANK.pl/Prenumerata

www.BANK.pl/BANK              

#MiesięcznikBANK          

Źródło: BANK.pl