„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2020

„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2020
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konkurencyjność organizacji, w szczególności tych działających w branży finansowej, uzależniona jest w znacznej mierze od tego, jak sprawnie potrafią one przekształcać dostępne im dane w informacje, a te z kolei w użyteczną wiedzę biznesową. Biorąc pod uwagę, że podstawą funkcjonowania współczesnej gospodarki jest wykorzystanie danych, w styczniowym numerze przedstawiamy RAPORT SPECJALNY - "Analityka biznesowa".

@MiesiecznikBANK: styczeń 2020 - już dostępny! #NajblizejBANKowości

Warto przeczytać:

Temat numeru: cykl artykułów poświęcony zmianom modelu biznesowego banków spółdzielczych.

Perspektywa integracji polskiego sektora bankowości spółdzielczej przez wiele lat traktowana była z daleko idącą rezerwą. Procesy konsolidacyjne były przez wielu bankowców postrzegane w kategoriach ograniczenia autonomii poszczególnych instytucji. Dziś potrzeba silniejszego współdziałania w ramach zrzeszeń w niektórych obszarach nie budzi niczyich wątpliwości.

Sądy powszechne nie rozwiążą tego problemu

Otwiera się pole do poszukiwania rozwiązań polubownych, które pozwolą obu stronom utrzymać przede wszystkim relacje, gdyż największą wartością dla banku jest utrzymanie kontaktu z klientem. Banki są otwarte na tego typu rozwiązania, jednakże aby miały one charakter systemowy, konieczne byłoby stworzenie odpowiedniego klimatu ze strony tak ośrodków opiniotwórczych, jak i sądów. To z takich instytucji, jak Rzecznik Finansowy, UOKiK czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinny wychodzić inspiracje do rozwiązywania sporów na drodze polubownej. Dobrym przykładem może być jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, w sposób jednoznaczny wskazujące ten właśnie kierunek – podkreśla Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP, w rozmowie, poświęconej kredytom denominowanym i indeksowanym we frankach oraz konsekwencjom orzeczenia TSUE.

Więcej pożyczamy, ale też więcej oszczędzamy

Obserwacja stanu zadłużenia Polaków oraz poziomu oszczędności pozostaje od lat w polu zainteresowania sektora bankowego. W Raporcie InfoKredyt tradycyjnie już analizujemy nie tylko rynek kredytów, wszak Polacy pożyczają coraz więcej i coraz chętniej, ale także przyglądamy się dynamicznie rosnącemu poziomowi gromadzonych przez Polaków depozytów. Co bardzo optymistyczne w 2019 r. powiększyliśmy poziom naszych oszczędności o ponad 11% – informują Przemysław Barbrich i Paweł Minkina.

Kolejny cios w moralność płatniczą?

Rok 2020 przynosi istotne zmiany w prawie upadłościowym. Jednym z ważniejszych obszarów obowiązującej od 1 stycznia br. nowelizacji są zasady ogłaszania bankructwa przez osoby fizyczne. Jak środowisko biznesowe ocenia nowe zasady upadłości dla osób fizycznych? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do wiodących organizacji, grupujących przedsiębiorców oraz instytucje finansowe, funkcjonujące na polskim rynku. W artykule Konrada Machowskiego poznamy opinie: Radosława Płonka, eksperta BCC, Waldemara Kowalskiego, radcy prawnego w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, mec. Marcina Czugana, wiceprezesa zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych, dr. Tadeusza Białka, dyrektora Zespołu Prawno-Legislacyjnego w Związku Banków Polskich oraz Adriana Zwolińskiego, eksperta w Konfederacji Lewiatan.

Nie ciągnij za linki

W raporcie Narodowego Banku Polskiego na temat funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I poł. 2019 r., znajdziemy informację, że działające w kraju banki od stycznia do czerwca ubiegłego roku odnotowały ponad 94,4 tys. oszustw przy wykorzystaniu kart płatniczych. To wzrost o niemal 16% w stosunku do II poł. 2018 r. i rekordowy wynik w historii analiz. Rekordowa była także wartość fraudów – wyniosła ponad 27 mln zł. Pomimo wyraźnego wzrostu liczby i wartości fraudów kartowych ich udział w całości obrotu kartowego pozostaje na szczęście na bardzo niskim poziomie i wynosi 0,003% jeśli chodzi o liczbę oraz 0,007% jeśli idzie o wartość. Polski rynek ciągle jest jednym z najbezpieczniejszych w Europie – dowiadujemy się z artykułu Konrada Polaczka.

Po prostu robię swoje

„Jestem sobą, mam swoje pasje, z których największą jest oczywiście WOŚP. Mam swoje wartości i nie waham się, by o nich mówić i o nie walczyć. Mam przyjaciół wokół siebie i bardzo ich cenię. Za każdą pomoc dziękuję i staram się nie zawieść zaufania”. Z Jerzym Owsiakiem o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy rozmawiał Dariusz Łukawski.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata