Międzysektorowa wymiana informacji a wiarygodność finansowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.wykres.01.400x297Dane Biura Informacji Kredytowej mogą o 20% zwiększyć trafność przewidywań dotyczących szkodowości w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych OC - wynika z badania przeprowadzonego we współpracy z UFG*. Badanie pokazało wysoką, nawet na poziomie blisko 80%, korelację pomiędzy pewnymi kategoriami informacji kredytowej a szkodowością w zakresie ubezpieczeń OC.

Znaczenie międzysektorowej wymiany informacji dla bezpieczeństwa transakcji ubezpieczeniowo-bankowych było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego – wydarzenia, które BIK organizuje dla szerokiego grona firm sektora finansowego i instytucji zainteresowanych ograniczaniem ryzyka w swoich działaniach biznesowych.

Badanie przeprowadzone z Biurem Informacji Kredytowej pokazało, że UFG jako integrator danych dla sektora ubezpieczeń w Polsce może brać czynny udział w międzysektorowej wymianie danych. Z takiej wymiany korzyści powinny odnieść nie tylko instytucje, ale również klienci indywidualni, uzyskując dodatkowe benefity w związku z pozytywną historią kredytową czy ubezpieczeniową. Zastosowanie  zaawansowanych narzędzi analitycznych i aktuarialnych wykazało ponadto duży potencjał informacyjny bazy Ośrodka Informacji UFG możliwy do wykorzystania w przyszłości – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, Dyrektor Zarządzający Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Korelację potwierdzają również dane Federalnej Komisji Handlu (FTC), wskazujące, że wiarygodność finansowa jest dobrym wyznacznikiem prawdopodobieństwa zgłaszania roszczeń  z tytułu ubezpieczenia. Ludzie z dobrymi nawykami kredytowymi na co dzień zachowują się uważniej – wykazują staranność w zachowaniu bezpieczeństwa wobec siebie i składników swojego majątku.

W krajach wysokorozwiniętych funkcjonują już modele scoringowe do przewidywania ryzyka ubezpieczeniowego oparte na danych kredytowych. Uzyskane wyniki wskazują, że również w Polsce istnieją statystyczne podstawy do wymiany danych między sektorem ubezpieczeniowym i bankowym na potrzeby ryzyka ubezpieczeniowego. Dla ubezpieczycieli oznacza to możliwość wzmocnienia oceny klienta i lepszego identyfikowania ryzyka klientów, co pozwoli w efekcie zaproponować lepsze warunki ubezpieczenia i zatrzymać dobrych klientów, charakteryzujących się ryzykiem niższym od przeciętnego – powiedział dr Mariusz Cholewa, Prezes  Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Gościem specjalnym IX Kongresu Ryzyka Bankowego był Neil Munroe, Prezes Stowarzyszenia Rejestrów Kredytowych (ACCIS), organizacji zrzeszającej 45 biur kredytowych w 34 krajach. Doświadczenie biur kredytowych z wielu krajów w obszarze wymiany międzysektorowej wciąż jest dla BIK przykładem dobrych praktyk w tym obszarze – Międzysektorowe dzielenie się danymi to liczne korzyści dla instytucji finansowych, firm udzielających kredytów konsumenckich i klientów. Uwzględnienie informacji dotyczących wiarygodności finansowej ze wszystkich sektorów pozwala nie tylko na lepszą ocenę zdolności kredytowej, ale również na lepsze zarządzanie relacjami z konsumentem poprzez wcześniejszą identyfikację napięć finansowych u klienta i ewentualną interwencję odnośnie do zredukowania zaległości w płatnościach oraz możliwości zaoferowania odpowiednio dopasowanych limitów kredytowych. Możliwe jest także rozszerzenie oferty na nowe kategorie pożyczkobiorców, którzy bez informacji o zachowaniach płatniczych w innych sektorach, nie byliby w stanie uzyskać kredytu – powiedział Neil Munroe.

BIK od lat prowadzi działania edukacyjne mające na celu uświadomienie korzyści wynikających z międzysektorowej wymiany informacji. W efekcie coraz więcej firm podejmuje współpracę z Biurem Informacji Kredytowej – w ostatnim czasie firmy pożyczkowe, ale również branża leasingowa oraz faktoringowa. W ramach Grupy BIK, poprzez spółkę zależną BIG InfoMonitor, w międzybranżową wymianę informacji zaangażowały się również firmy infrastrukturalne, jednostki samorządu terytorialnego, sektora publicznego, firmy windykacyjne oraz telekomunikacyjne, dostawcy mediów oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dane o spłacalności zobowiązań wobec banków, a więc wiarygodność finansowa, mają kluczowy wpływ na wydajność procesów oceny ryzyka dokonywanych zarówno przez instytucje finansowe, jak również firmy spoza sektora. Zapewnienie dostępu do pełnej informacji prowadzi do automatyzacji kontroli i monitoringu bieżącej aktywności kredytowo-finansowej klientów, co przeciwdziała nadmiernemu zadłużaniu się.

Międzysektorowa wymiana informacji to kierunek współpracy wszystkich uczestników rynku finansowego, który w systemowy sposób pozwoli zapewnić standardy bezpieczeństwa, w tym także chronić  inne branże przed wyłudzeniami.

Informacja o IX Kongresie Ryzyka Bankowego, 2014

Biuro Informacji Kredytowej już po raz dziewiąty organizuje Kongres Ryzyka Bankowego – największe, coroczne spotkanie finansistów i bankowców poświęcone nowym wyzwaniom w zarządzaniu ryzykiem w sektorze bankowym. Tematyka tegorocznego Kongresu dotyczy trendów na rynku kredytowym w Polsce, a także korzyści wynikających z międzybranżowej wymiany danych.

Kongres Ryzyka Bankowego, organizowany przez BIK gromadzi od lat kluczowych przedstawicieli polskich finansów, bankowości i instytucji publicznych. Gospodarzem IX Kongresu Ryzyka Bankowego jest dr Mariusz Cholewa – prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej. W gronie prelegentów wystąpią: prof. dr hab. Marek Belka – prezes Narodowego Banku Polskiego, a także patroni merytoryczni Kongresu: Andrzej Jakubiak – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, dr Jerzy Pruski – prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Gościem specjalnym jest Neil Munroe, Prezes Stowarzyszenia Rejestrów Kredytowych (ACCIS), organizacji zrzeszającej 45 biur kredytowych w 34 krajach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

* Analiza z UFG została przeprowadzona na bazie zagregowanych kodów pocztowych.