Kredyty konsumenckie

napis na wirtualnym ekranie BNPL, ikony e-commerce
Bezgotówkowo

Usługi BNPL powinny być świadczone przez instytucje nadzorowane przez KNF?

Usługi odroczonej płatności (buy now pay later, BNPL) powinny być świadczone w Polsce w reżimie kredytu konsumenckiego przez instytucje podlegające nadzorowi KNF i należy zwalczać wszelkie próby arbitrażu regulacyjnego w tym zakresie – uważają pracownicy Departamentu Systemu Płatniczego NBP Paweł Pisany i Tomasz Gromek o czym piszą w Obserwatorze Finansowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BIK logo
Z rynku finansowego

BIK: w 2022 roku bezprecedensowy spadek akcji kredytowej, jakość kredytów nieznacznie gorsza

O 13,4 mld zł spadła wartość zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu posiadanych kredytów i pożyczek w porównania do grudnia 2021 roku. Mimo, że Polacy w całym 2022 r. zaciągnęli łącznie 143,6 mld zł nowych kredytów i pożyczek, w porównaniu do roku 2021 dynamika wartości sprzedaży większości rodzajów kredytów była ujemna. O prawie połowę spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych (-49,1 proc.). Jedynie sprzedaż kredytów ratalnych utrzymała się na poziomie roku poprzedniego. W 2022 r. wzrosty odnotowały pożyczki udzielone w sektorze pozabankowym zarówno wartościowo (+27,0 proc.), jak i liczbowo (+22,0 proc.). – Wbrew obawom z początku 2022 r., nie wystąpiło zjawisko istotnego pogorszenia się jakości portfela kredytów – zauważa Prezes BIK i przedstawia analizę zjawisk na rynku kredytowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste | Prawo i regulacje

ZBP: poprawka przyjęta do ustawy antylichwiarskiej skaże konsumentów na ofertę „chwilówek”

Poprawka przyjęta do ustawy o przeciwdziałaniu lichwie jeszcze bardziej obniża limit kosztów pozaodsetkowych, czyniąc całkowicie nierentownymi ratalne średnio i długoterminowe kredyty konsumenckie – będące przeciwieństwem tzw. chwilówek, które to odpowiadają za napędzanie spirali zadłużenia u konsumentów, ostrzega Związek Banków Polskich. W konsekwencji tak skonstruowanych przepisów prawa przez rząd konsumenci zostaną skazani na ofertę „chwilówek” i zmuszeni do korzystania z finansowania z „szarej strefy”, podmiotów działających co najmniej na granicy prawa, wyjaśnia ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Artykuły | Komentarze ekspertów | Prawo i regulacje

BankTech 2022: banki i sektor finansowy w obliczu tsunami prawno-regulacyjnego

14 czerwca odbywa się w Warszawie BankTech ‒ wydarzenie organizowane przez Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy BANK, w którym mam przyjemność uczestniczyć. Rozmawiamy o wyzwaniach polskiego systemu bankowego w aspekcie tsunami prawno-regulacyjnego Unii Europejskiej w obszarze nowych technologii, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Oddział Santander Consumer Bank
Z rynku finansowego

UOKiK: 44,2 mln zł kary dla Santander Consumer Bank za praktyki dotyczące kredytów konsumenckich

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 44,2 mln zł kary na Santander Consumer Bank (Santander CB) w związku z zakwestionowanymi praktykami dotyczącymi udzielania kredytów konsumenckich: wliczaniem kosztów związanych z ubezpieczeniem do całkowitej kwoty kredytu oraz przysyłaniem klientom propozycji zawarcia umowy, z których wielu nie otrzymało w ogóle kredytu lub miał on inne warunki, podał Urząd.

CZYTAJ WIĘCEJ
dłonie robota, monety
Finanse osobiste | Komentarze ekspertów

Europejski Inspektor Ochrony Danych o nowym projekcie dyrektywy dotyczącej kredytów konsumenckich

Mniej więcej dwa miesiące temu Komisja (UE) przyjęła projekt dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, który dość szczegółowo określa zasady udzielania kredytów i pożyczek, w tym przez dostawców usług crowdfundingowych. Projekt ujmuje m.in. nowe usługi typu „Buy Now, Pay Later” czy pożyczki crowdfundingowe, ale też zawiera przepisy dotyczące oceny zdolności kredytowej, co ma szczególne znaczenie w kontekście zautomatyzowanego procesu takiej oceny, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Czy bez konsolidacji bankom spółdzielczym grozi spirala upadłości?

Przeglądając w ostatnim czasie doniesienia prasowe, coraz częściej spotykamy artykuły na temat pogarszającej się sytuacji finansowej banków. Ma to bezpośredni związek z zaistniałą sytuacją kryzysową wywołaną przez pandemię koronawirusa, która dotyka ludność całego świata. Państwo polskie chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii, wprowadziło szereg działań osłonowych dla pracowników i przedsiębiorców. Były też działania o charakterze systemowym, jak obniżka stóp procentowych czy uwolnienie części kapitału, poprzez zniesienie bufora systemowego określającego wymóg kapitałowy dla banków ‒ pisze w komentarzu dla aleBank.pl Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kredyty i pieniądze
Finanse osobiste | Z rynku finansowego

UOKiK: banki zwrócą klientom minimum 1,5 mld zł z tytułu wczesnych spłat kredytów konsumenckich

Czternaście największych banków stosuje zwrot pobranych części opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego z zastosowaniem metody liniowej, postulowanej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podał UOKiK. Zgodnie z promowaną przez Urząd liniową metodą zwrotu środków, korzystną dla konsumentów, szacowana wartość zwrotu z sektora do konsumentów wyniesie co najmniej 1,5 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/02

Bankowość i Finanse. Kredyty: Kredytowy portret Polaka A.D. 2019

Jakość kredytów, udzielonych osobom fizycznym na przestrzeni minionych trzech lat obniża się wraz ze wzrostem kwoty finansowania. Zależność ta obserwowana jest zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak również hipotecznych. To poważne wyzwanie dla polskich instytucji finansowych, tym większe, że wraz z rosnącą kwotą zaciąganego zobowiązania wydłuża się również termin zapadalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Młotek sędziowski i stos monet
Finanse osobiste | Prawo i regulacje

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego: jest pierwsza decyzja UOKiK, zarzuty dla ponad 20 firm z branży finansowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Dotyczy ona spółki Aasa Polska udzielającej kredytów konsumenckich. W przypadku ich spłaty przed terminem Aasa, rozliczając się z klientami, nie zwraca proporcjonalnej części pobranej opłaty przygotowawczej. Tymczasem zgodnie z przepisami w takiej sytuacji kredytodawcy muszą obniżyć wszystkie koszty pożyczki proporcjonalnie do okresu, o jaki została skrócona umowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Segregatory z napisem: pożyczki i kredyty
Finanse osobiste

Rynek consumer finance: coraz mniejsza dynamika sprzedaży kredytów i pożyczek konsumenckich

Na koniec IV kwartału 2018 roku członkowie EUROFINAS – federacji zrzeszającej i reprezentującej na forum europejskim krajowe organizacje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, zwiększyli wartość nowo udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Choć dla wielu krajów ostatni kwartał minionego roku był wyraźnie słabszy, niektórym – jak np. Portugalii – udało się utrzymać dwucyfrowy wskaźnik wzrostu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste

Zakaz handlu w niedziele hamuje wzrost liczby kredytów

Ograniczenie niedzielnego handlu przyczyniło się w dużym stopniu do obniżenia dynamiki wzrostu kredytów ratalnych – taki wniosek płynie z analiz Biura Informacji Kredytowej obejmujących ubiegły rok. Ujemne konsekwencje zakazu handlu w niedzielę zostały w pewnym stopniu zrekompensowane przez rosnącą wartość zaciąganych zobowiązań, jak również większą dostępność zakupów ratalnych w handlu internetowym

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2