Michał Nowakowski nowym prezesem Zarządu Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności

Michał Nowakowski nowym prezesem Zarządu Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności
Dr Michał Nowakowski, prezes Zarządu PONIP. Źródło: PONIP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatniczych (PONIP) powołała na stanowisko prezesa Zarządu dr. Michała Nowakowskiego, który zastąpi z dniem 16 września 2022 r. dotychczasowego prezesa - Andrzeja Ponińskiego, stojącego na czele organizacji przez prawie 10 lat, poinformowała Organizacja.

Dr Michał Nowakowski jest prawnikiem zajmującym się obszarem wykorzystania nowych technologii w sektorze finansowym, w tym w szczególności uczenia maszynowego i rozwiązań typu PayTech. Ma doświadczenie w pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i w sieci bezpieczeństwa finansowego, także na poziomie międzynarodowym.

Bierze udział w pracach legislacyjnych dotyczących rynku finansowego oraz jest członkiem grup roboczych w Polsce i Unii Europejskiej.

Jest wykładowcą m.in. na Uniwersytecie SWPS, Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz książki „Fintech. Technologia, finanse, regulacje. Praktyczne przewodnik dla sektora innowacji finansowych” i redaktorem naukowym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, który ukaże się pod koniec 2022 roku.

Andrzej Poniński objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej PONIP i zamierza dalej wspierać organizację.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą również Anna Pater-Kacprzak, Bartosz Berestecki, Adrian Pietura i Filip Bachowski.

PONIP jest organizacją branżową zrzeszającą 30 największych dostawców usług płatniczych.

Podstawowym celem Związku jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, dbanie o prawidłowy rozwój rynku płatniczego.

A także współpraca z innymi organizacjami oraz podmiotami rynku finansowego prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami statutowymi Związku.

Źródło: Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatniczych, PONIP