MFW uważa, że RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp procentowych

MFW uważa, że RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com / Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp i komunikować utrzymanie ciasnego nastawienia w polityce pieniężnej - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi władzami. Według MFW, RPP powinna też komunikować, że dyskusja o obniżkach stóp jest przedwczesna.

„NBP powinien nadal reagować na zmieniające się okoliczności i w szczególności być przygotowanym na dalsze podwyżki stóp procentowych, jeżeli będzie to konieczne do sprowadzenia inflacji do celu do końca 2025 r. ” – napisano w raporcie.

„Polityka pieniężna do tej pory skutecznie ograniczała aktywność gospodarczą poprzez kanał stopy procentowej i kredytowy. Jednocześnie, wpływ dotychczasowego zacieśnienia oraz tempo dezinflacji jest trudne do przewidzenia. W rezultacie polityka pieniężna powinna nadal reagować na zmieniające się dane i okoliczności” – ocenia MFW.

Co RPP powinna uwzględniać w swoich ocenach

„Biorąc pod uwagę strukturalne niedobory siły roboczej w Polsce, spadek dynamiki płac może być wolniejszy niż się prognozuje, co ogranicza tempo dezinflacji bazowej. Nawet jeżeli ceny żywności i energii będą stale się obniżać, RPP powinna wznowić zacieśnienie polityki, jeżeli kluczowe wskaźniki – momentum inflacji bazowej, wzrost płac oraz gospodarka – nie spowolnią tak jak się obecnie prognozuje. Nowa ekspansja fiskalna może również uzasadniać dodatkowe zacieśnienie polityki”- napisano w raporcie.

MFW zwraca uwagę na wysoką inflację bazową w Polsce

Jak zauważa MFW „RPP powinna konsekwentnie komunikować, że jej obecnym celem pozostaje utrzymywanie ciasnego nastawienia w polityce pieniężnej i jasne komunikowanie, że dyskusja o obniżkach stop jest przedwczesna.”

MFW prognozuje spadek inflacji w Polsce na koniec 2023 r. do 7,2 proc. i 11,9 proc. średniorocznie.

Według Funduszu, dalsze spadki inflacji do celu wymagać będą obniżenia się inflacji bazowej, która w większej mierze wynika z czynników krajowych.

Źródło: PAP Biznes