MFW radzi: zielona gospodarka jako remedium na kryzys Covid-19

MFW radzi: zielona gospodarka jako remedium na kryzys Covid-19
Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca MFW, fot. europarl-europa-eu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva i prezes Fundacji Rockefellera Rajiv J. Shah opublikowali wspólny artykuł, w którym wzywają rządy, by w ramach walki z recesją, spowodowaną pandemią, inwestowały przede wszystkim w "zieloną" transformację gospodarek.

Oboje uważają, że zmiany klimatyczne i kryzys COVID-19 mają ze sobą wiele wspólnego. Są ludzkimi tragediami i katastrofami gospodarczymi.

Pandemia pochłonęła ponad milion istnień ludzkich, setki milionów osób straciło pracę, a w ciągu najbliższych pięciu lat straty, które spowoduje osiągną 28 bln dolarów. Jednocześnie zmiany klimatyczne mają wpływ na poziom życia i źródła utrzymania.

12 bln dolarów na walkę ze skutkami pandemii

Świat jest w trakcie ogromnych wysiłków na rzecz ponownego uruchomienia gospodarek i przywrócenia ludziom pracy. W odpowiedzi na gospodarczą dewastację pandemii największe gospodarki świata przeznaczyły już ponad 12 bilionów dolarów na wydatki fiskalne na zwalczanie skutków koronawirusa.

Wysiłki te warto synchronizować. Doświadczenie sprzed dziesięciu lat, z kryzysu finansowego pokazuje, że gdyby kraje G20 działały samodzielnie, a nie razem, osiągnięcie tych samych wyników wymagałoby o 65 % większych wydatków.

Jeśli inwestować to w zielone

Georgieva i  Shah proponują by zamiast inwestować w technologie oparte na paliwach kopalnych, wybierać rozwiązania bardziej ekologiczne, a jednocześnie tworzące miejsca pracy.

Wymieniają takie projekty jak sadzenie lasów, w tym lasów tropikalnych, termomodernizacja budynków, budowa infrastruktury odpornej na zmiany klimatu, rozwój ekologicznego transportu publicznego, a także inwestycje w energię odnawialną i inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Finansowane długiem „zielone inwestycje w połączeniu z cenami emisji dwutlenku węgla, mogłyby pobudzić wzrost gospodarczy, tworząc około 12 milionów nowych miejsc pracy netto do 2027 roku

Unia Europejska zobowiązała się wydać w ciągu najbliższych kilku lat na „zielone projekty” ponad 640 miliardów dolarów (550 miliardów euro). Kraje rynków wschodzących, takie jak Indonezja i Egipt, emitują zielone obligacje.

Ale każda duża gospodarka i międzynarodowa instytucja może zrobić więcej. Rządy mogłyby zaproponować rozwiązania, które uwolnią kapitał i pomysłowość sektora prywatnego.

Większe opłaty za emisję CO2

Autorzy uważają, że wprawdzie zyski z „zielonych” inwestycji rosną wraz ze spadkiem kosztów, ale konieczne jest stałe podnoszenie ceny emisji dwutlenku węgla lub podejmowanie równoważnych środków, aby przyspieszyć transformację sektora prywatnego na czystszą energię.

Część dochodów można wykorzystać na zapewnienie „sprawiedliwej transformacji”, która chroni ludzi żyjących w ubóstwie przed wyższymi cenami energii i pomoże tym, którzy tracą pracę w „czarnym” sektorze energetycznym.

Finansowane długiem „zielone inwestycje w połączeniu z cenami emisji dwutlenku węgla, mogłyby pobudzić wzrost gospodarczy, tworząc około 12 milionów nowych miejsc pracy netto do 2027 roku.

Źródło: aleBank.pl