MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB w 2022 roku

MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB w 2022 roku
Fot. stock.adobe.com / luizalisnic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB w roku 2022 o 0,5 pkt proc. do 4,4% oraz podniósł prognozę na 2023 rok o 0,2 pkt proc. do poziomu 3,8%.

„Oczekuje się, że globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się z 5,9% w 2021 roku do 4,4% w 2022 roku – o pół punktu procentowego mniej niż w październikowym raporcie World Economic Outlook (WEO), co w dużej mierze odzwierciedla prognozowane spadki w dwóch największych gospodarkach.

Czytaj także: MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku, obniżył w 2023 r. >>>

Zrewidowane założenie usuwające pakiet polityki fiskalnej Build Back Better, wcześniejsze wycofanie akomodacji monetarnej i utrzymujące się niedobory podaży spowodowały korektę w dół o 1,2 punktu procentowego dla Stanów Zjednoczonych.

Oczekuje się, że globalny wzrost gospodarczy spowolni do 3,8% w 2023 roku

W Chinach zakłócenia wywołane pandemią związane z polityką zerowej tolerancji COVID-19 oraz przedłużające się napięcia finansowe wśród deweloperów spowodowały korektę o 0,8 pkt proc.” ‒ czytamy w raporcie World Economic Outlook Update. January 2022.

Czytaj także: Do jakiego poziomu wzrosną stopy procentowe w 2022 roku? Goldman Sachs podnosi prognozę

Decydujący wpływ pandemii

„Oczekuje się, że globalny wzrost gospodarczy spowolni do 3,8% w 2023 roku. Jest to wprawdzie o 0,2 pkt proc. więcej niż w poprzedniej prognozie, ale podwyżka ta w dużej mierze odzwierciedla mechaniczny wzrost po tym, jak w drugiej połowie 2022 roku znikną obecne czynniki hamujące wzrost.

Pojawienie się nowych wariantów COVID-19 mogłoby przedłużyć pandemię i spowodować ponowne zakłócenia gospodarcze

Prognoza jest uwarunkowana spadkiem niekorzystnych skutków zdrowotnych do niskiego poziomu w większości krajów do końca 2022 roku, przy założeniu, że nastąpi poprawa wskaźników szczepień na całym świecie i większej skuteczności terapii” ‒ czytamy dalej.

Prognozy dla USA, strefy euro i Chin

Fundusz prognozuje, że PKB Stanów Zjednoczonych wzrośnie o 4% w tym roku i o 2,6% w roku 2023 (co oznacza zmiany prognoz wobec października odpowiednio o: -1,2 pkt proc. i +0,4 pkt proc.).

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wzrośnie o 3,9% w 2022 roku i o 2,5% w 2023 roku (odpowiednio: -0,4 pkt proc. i + 0,5 pkt proc. wobec oczekiwań z października).

Podwyższona inflacja utrzyma się dłużej (…) przy trwających zakłóceniach w łańcuchu dostaw i wysokich cenach energii

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 3,8% (-0,8 pkt proc. wobec prognoz z października) oraz 2,5% w 2023 roku (+0,9 pkt wobec października).

MFW prognozuje też, że PKB Chin zwiększy się w tym roku o 4,8% (-0,8 pkt wobec października) i o 5,2% w roku przyszłym (-0,1 pkt wobec października).

Podwyższona inflacja utrzyma się dłużej

„Oczekuje się, że podwyższona inflacja utrzyma się dłużej niż przewidywano w październikowym WEO, przy trwających zakłóceniach w łańcuchu dostaw i wysokich cenach energii utrzymujących się w 2022 roku.

W miarę jak gospodarki rozwinięte podnoszą stopy procentowe, może pojawić się ryzyko dla stabilności finansowej

Przy założeniu, że oczekiwania inflacyjne pozostaną dobrze zakotwiczone inflacja powinna stopniowo spadać w miarę zmniejszania się nierównowagi podażowo-popytowej w 2022 roku i reakcji polityki pieniężnej w głównych gospodarkach” ‒ czytamy w raporcie.

Czytaj także: Narodowy Bank Węgier już 8. raz podnosi stopę procentową, mocniej od oczekiwań

Globalna niepewność gospodarcza

Według MFW, zagrożenia dla globalnej sytuacji wyjściowej są przechylone w dół.

„Pojawienie się nowych wariantów COVID-19 mogłoby przedłużyć pandemię i spowodować ponowne zakłócenia gospodarcze.

Napięcia geopolityczne pozostają wysokie

Ponadto zakłócenia w łańcuchu dostaw, niestabilność cen energii i lokalna presja płacowa oznaczają dużą niepewność co do inflacji i ścieżek polityki.

W miarę jak gospodarki rozwinięte podnoszą stopy procentowe, może pojawić się ryzyko dla stabilności finansowej oraz przepływów kapitałowych, walut i gospodarek rozwijających się przepływów kapitałowych, walut i sytuacji fiskalnej gospodarek wschodzących i rozwijających się ‒ zwłaszcza w obliczu znacznego wzrostu poziomu zadłużenia w ostatnich dwóch latach.

Inne globalne zagrożenia mogą się krystalizować, ponieważ napięcia geopolityczne pozostają wysokie, a trwający kryzys klimatyczny oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych klęsk żywiołowych pozostaje podwyższone”‒ napisano w raporcie.

Czytaj także: Wielkie firmy ubezpieczeniowe modyfikują swoje produkty, bo pandemia może trwać pięć lat

Źródło: PAP Biznes
Źródło: ISBnews, PAP BIZNES