mBank z nową strategią CSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mbank.03.400x153Zarząd mBanku przyjął strategię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2020. Dzięki integralnej koncepcji działań CSR, mBank ma stać się jednym z liderów społecznej odpowiedzialności wśród polskich instytucji finansowych.

Instytucje finansowe działają w coraz bardziej wymagających realiach rynkowych – zarówno pod względem oczekiwań konsumentów i kontrahentów, jak i otoczenia regulacyjnego. Aby skutecznie konkurować, nie wystarczy tylko dobra oferta. Niezbędne jest też etyczne działanie i prowadzenie działań odpowiedzialnych społecznie.

Nowa strategia mBanku porządkuje i łączy w jednym dokumencie zarówno nowe, jak i dotychczasowe inicjatywy CSR. Stanowi dowód, że kwestia  odpowiedzialnego biznesu pozostaje dla mBanku istotna. Dokument jest też odpowiedzią na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego i rekomendację D, wskazujące na konieczność zaangażowania banków w edukację konsumentów i zapewnienie możliwe najwyższego poziomu ochrony klientów korzystających z bankowości internetowej i mobilnej. Wpisuje się też w założenia znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wejdzie w życie w kwietniu 2016 r. Jej nadrzędnym celem jest wzmocnienie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Stawia też na samoregulację i współpracę biznesu z regulatorem oraz promuje inicjatywy służące konsumentom.

Strategia CSR mBanku

Głównym filarem społecznego zaangażowania mBanku są działania realizowane przez mFundację. Powołana przez bank w 1994 roku jako Fundacja BRE Banku była jedną z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym), a jej misją jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa. Od dwóch lat jej działalność opiera się przede wszystkim na inicjatywach na rzecz edukacji  matematycznej – realizowanych poprzez programy grantowe, stypendialne oraz dotacje.

– Cele postawione przed Fundacją mBanku różnią się od wcześniej realizowanych. W centrum naszych zainteresowań leży edukacja matematyczna, dzieci i młodzieży. Chcemy pomóc w stworzeniu warunków dla nauki tego przedmiotu na możliwie najwyższym poziomie oraz wspierać matematyczne talenty w całym kraju- mówi Iwona Ryniewicz, Prezes mFundacji.

Dofinansowanie projektów z zakresu kształcenia matematycznego realizowane jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, bibliotekami, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, a nawet przedszkolami. Pozwala nauczycielom i osobom chcącym zaangażować się w edukację matematyczną podopiecznych realizować własne projekty edukacyjne.

Od marca 2014 r. do końca września 2015 r. mFundacja przyznała łącznie 62 dotacje na kwotę ponad 1,25 mln zł, a z projektów skorzystało w sumie blisko 105 tys. beneficjentów. Większość projektów adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale również do przedszkolaków i nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Wśród celów działań z zakresu CSR mBanku jest również budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z klientami, w tym działania zwiększające świadomość słabszych uczestników rynku. Będą one realizowane poprzez edukację finansową i upraszczanie treści umów zawieranych z konsumentami, a także uwrażliwienie użytkowników na zagrożenia związane z cyberprzestępczością.

Źródło: mBank