Marek Wesoły jest nowym wiceministrem aktywów i pełnomocnikiem ds. transformacji

Marek Wesoły jest nowym wiceministrem aktywów i pełnomocnikiem ds. transformacji
Marek Wesoły, Jacek Sasin. Źródło: MAP / gov.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poseł PiS Marek Wesoły został 1 marca 2023 r. powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego - poinformował resort.

Marek Wesoły jest posłem wybranym z listy PiS w okręgu w Katowicach.

Jak zaznaczyło Ministerstwo Aktywów Państwowych, w resorcie odpowiadać będzie za rozwój przemysłu górniczego i hutniczego.

MAP: obowiązki pełnomocnika ds. transformacji

Zgodnie z zarządzeniem ministra aktywów państwowych, do zadań pełnomocnika do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego należy m.in.:

przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji energetyki i górnictwa; inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z tym związanych; opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, które mają znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa.

Minister ustanowił także pełnomocnika do spraw dialogu społecznego

Jak podkreśliło MAP, wiceminister Piotr Pyzik, który zajmował się do tej pory kwestiami związanymi z górnictwem i energetyką, pozostaje dalej w resorcie i będzie odpowiedzialny za dialog społeczny.

Z Dziennika Urzędowego Ministra Aktywów Państwowych wynika, że zarządzeniem z 1 marca minister ustanowił pełnomocnika do spraw dialogu społecznego, do którego zadań należy wspieranie ministra w zakresie działań mających na celu nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami społecznymi.

Źródło: PAP BIZNES