Łódzki Bank Spółdzielczy, czyli cztery banki w jednym

Łódzki Bank Spółdzielczy, czyli cztery banki w jednym
Źródło: SGB-Bank SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cztery banki spółdzielcze - z Bełchatowa, Krośniewic, Łodzi i Strykowa - łączą swoje struktury i zasoby pod szyldem Łódzkiego Banku Spółdzielczego. Ponad 825 tysięcy mieszkańców województwa łódzkiego zyskuje w ten sposób silny i stabilny kapitałowo podmiot z trwałymi, spółdzielczymi korzeniami, o uniwersalnym charakterze i ambitnych planach rozwojowych ‒ informuje w komunikacie SGB-Bank SA.

Decyzję o połączeniu czterech banków zatwierdziła już Komisja Nadzoru Finansowego, z zadowoleniem przyjmując proces konsolidacji sektora spółdzielczego w trudnych warunkach gospodarczych wywołanych pandemią.

W procesie integracji sektora banków spółdzielczych Komisja zachęca do ścisłej współpracy w ramach zrzeszeń oraz systemów ochrony instytucjonalnej

Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, ocenił konsolidację czterech banków z województwa łódzkiego jako krok w bardzo dobrym kierunku:

– Komisja Nadzoru Finansowego popiera dobrowolne inicjatywy łączeniowe banków spółdzielczych, których celem jest dążenie do tworzenia nowoczesnych i bezpiecznych instytucji bankowych, przy jednoczesnym zachowaniu ich spółdzielczego charakteru oraz poszanowaniu partnerskich zasad współpracy.

Dzięki efektom synergii pojawiają się możliwości wykorzystania potencjału połączonych instytucji oraz szanse na usprawnianie metod zarządzania, a także zoptymalizowania nakładów finansowych np. na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa informatycznego.

Bardzo ważnym motywem warunkującym podjęcie przez banki spółdzielcze na odpowiednio wczesnym etapie decyzji o dobrowolnym połączeniu powinno też być dążenie do polepszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej w ramach połączonej jednostki w tych obszarach, w których wskaźniki dotyczące rentowności czy też jakości portfela kredytowego wymagają zdecydowanej poprawy.

Przewodniczący KNF zachęca też do współpracy cały sektor:

‒ W procesie integracji sektora banków spółdzielczych Komisja zachęca także do ścisłej współpracy w ramach zrzeszeń oraz systemów ochrony instytucjonalnej, które wspierają uczestników tych systemów w poprawie bezpieczeństwa działania grupy oraz w budowaniu przewagi konkurencyjnej ‒ podkreśla Jacek Jastrzębski.

Czytaj także: SGB z nową strategią na lata 2021-2024, na co stawia?

Długoterminowe relacje z młodymi klientami

Stabilność finansowa i strategia odpowiedzialnego partnerstwa w biznesie oraz wsparcia dla lokalnych społeczności to główne cechy Łódzkiego Banku Spółdzielczego, powiększonego o potencjał banków z Bełchatowa, Krośniewic i Strykowa.

– Jesteśmy zdeterminowani – mówi Dariusz Wojciechowski, prezes Zarządu Łódzkiego Banku Spółdzielczego – by w nowej strukturze i na większym obszarze działania zaprezentować się jako bank nowoczesny, efektywny, a przede wszystkim uniwersalny.

Chcemy, by ŁBS skierował swoją aktywność w stronę czterech sektorów klientów: małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych, sektora rolniczego i jednostek samorządu terytorialnego. Nasza oferta będzie zawierała produkty zaawansowane technologicznie, których dominującymi cechami będzie prosta i zrozumiała budowa, elastyczna cena oraz niskie ryzyko ze strony banku.

Jesteśmy przygotowani i otwarci na długoterminowe relacje z młodymi klientami. To jeden z naszych podstawowych celów: dotrzeć ze spółdzielczą ofertą do młodego pokolenia  – podkreśla prezes ŁBS.

Chcemy, by ŁBS skierował swoją aktywność w stronę czterech sektorów klientów: małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych, sektora rolniczego i jednostek samorządu terytorialnego

Zdaniem Pawła Kłosa, wiceprezesa ŁBS w Łodzi (wcześniej prezesa BS Bełchatów), efekt synergii wynikający z połączenia czterech banków będzie miał zasadnicze znaczenie dla klientów bankowości spółdzielczej w województwie łódzkim:

 – Pod szyldem ŁBS, dzięki konsolidacji, powstaje silna kapitałowo, stabilna i perspektywiczna instytucja finansowa. Współtworzymy bank odpowiedzialny społecznie, angażujący się i wspierający inicjatywy lokalnego środowiska. Działając w małej skali, w pojedynkę, nie bylibyśmy w stanie udźwignąć ciężarów wychodzenia z kryzysu.

Konsolidacja pozwoli nam między innymi na zoptymalizowanie procesu inwestycji w technologie informatyczne – będzie jeden system, jeden kierunek rozwoju i wspólne nakłady.

Pod szyldem ŁBS, dzięki konsolidacji, powstaje silna kapitałowo, stabilna i perspektywiczna instytucja finansowa

Scalimy zespoły działające w sferze back office, co pozwoli zmniejszyć koszty działalności bankowej, a działając wspólnie w zróżnicowanych środowiskach konsumenckich ułatwimy sobie dywersyfikację portfela kredytowego ‒ zwraca uwagę Paweł Kłos.

Czytaj także: KNF: wynik netto banków spółdzielczych spadł o 20,9 proc. rdr, do 504,2 mln zł, w 2020 roku

Aktywa ŁBS wzrosną do 43 mln złotych

Zmiana struktury pracy dotychczasowych central i oddziałów bankowych umożliwi przeniesienie ciężaru działalności z zarządczej na biznesową.

– Będziemy oferować szeroki wachlarz atrakcyjnych produktów dla coraz większej grupy klientów, dla małych i średnich firm i samorządówpotwierdzają zgodnie Marta Tomczak, członkini Zarządu ŁBS (wcześniej prezes BS Stryków) oraz Radosław Kuleczka, członek Zarządu ŁBS (wcześniej, prezes BS Krośniewice).

– Z perspektywy naszych klientów zmiana będzie praktycznie nieodczuwalna, nie zmieniają się adresy siedzib placówek bankowych, nie zmieni się przede wszystkim przyjazna atmosfera obsługi. Wzmocnimy jednocześnie zdalne kanały obsługi, oparte na aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.

Łódzki Bank Spółdzielczy nadal będzie blisko ludzi, a dzięki najnowszej technologii, można powiedzieć, że wręcz bezpośrednio w ich domach, co ma dla nas kluczowe znaczenie: chcemy udowodnić, że konsolidacja była trafną decyzją, podjętą na rzecz dobra naszych klientów i udziałowców ‒ podkreślają członkowie Zarządu.

Wzmocnimy zdalne kanały obsługi, oparte na aplikacji mobilnej i bankowości internetowej

Wskutek połączenia czterech banków wzrosną aktywa Łódzkiego Banku Spółdzielczego, który dysponować będzie kapitałami w wysokości 43 mln złotych. Bank będzie prowadził działalność w 13 placówkach bankowych.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego odnotowujący wszystkie zmiany strukturalne, kapitałowe i personalne, które dokonały się w Łódzkim Banku Spółdzielczym, nastąpił 30 kwietnia 2021 roku. Ostateczne zamknięcie procesu konsolidacji ŁBS planuje 30 czerwca 2021 roku.

Technologia w czasach pandemii, baner
Źródło: aleBank.pl
Źródło: SGB-Bank SA