Likwidacja OFE dopiero po wyborach w 2023 roku?

Likwidacja OFE dopiero po wyborach w 2023 roku?
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dyskusja o likwidacji OFE prawdopodobnie odbędzie się dopiero po wyborach parlamentarnych w 2023 r. - powiedział w RMF24 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

„Nic mi nie wiadomo w tej chwili, aby rząd planował zmiany (w OFE – PAP) jeszcze przed wyborami, więc pewnie ta dyskusja pojawi się dopiero już po wyborach” – powiedział Borys, pytany o kwestię likwidacji OFE.

W ub. roku, przed zmianami podatkowymi w pakiecie Polskiego Ładu, procedowana była ustawa przekształcająca Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) w Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Zgodnie z projektem, uczestnicy OFE stanęliby przed wyborem między przeniesieniem środków do IKE a przeniesieniem do ZUS.

Wybór IKE oznaczałby możliwość dziedziczenia środków i brak podatku przy wypłacie środków, jednak wiązałby się z poniesieniem 15 proc. opłaty przekształceniowej.

Czytaj także: Prace nad zmianami w OFE zawieszone>>>

OFE wciąż zasilają ZUS

Tymczasem Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 520,8 mln zł w ramach tzw. suwaka – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS.

Jest to transfer lipcowy, a przelewy są za czerwiec. W czerwcu OFE otrzymały z ZUS 351,35 mln zł.

Czytaj także: Jakich zmian w interesie oszczędzających i gospodarki wymagają OFE?


Jak działa emerytalny suwak bezpieczeństwa?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 r. przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone przez ubezpieczonego w OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie.

To tzw. suwak bezpieczeństwa, który ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE w razie załamania rynków finansowych bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takim przypadku doszłoby do obniżenia kapitału i uzyskania niższego świadczenia.

W ramach suwaka, OFE będą stopniowo umarzały część jednostek rozrachunkowych takich osób, a na rachunek ZUS przekażą środki odpowiadające wartości tych jednostek w danym miesiącu.

Po przekazaniu do ZUS całości środków i osiągnięciu wieku emerytalnego przez ubezpieczonego jego członkostwo w OFE ustanie.

OFE dotknięte dekoniunkturą na GPW

Pogorszenie koniunktury na warszawskiej giełdzie sprawiło, że licząc od początku roku do czerwca, wszystkie OFE są pod kreską, a 12-miesięczny wynik spadł do 12,3%.

Wyniki w dłuższym horyzoncie pozostają jednak dodatnie (średnio 19,3% w skali 2 lat i 38,3% w ciągu dekady), podawały na początku lipca Analizy.pl.

Czytaj także: Prezes IGTE o przyszłości OFE>>>

Źródło: PAP BIZNES, Analizy.pl