Legislacja: Nowe rozwiązania dla kredytów zagrożonych

Legislacja: Nowe rozwiązania dla kredytów zagrożonych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowe propozycje regulacyjne Unii Europejskiej, zaproponowane dwa miesiące temu, dotyczą wprowadzenia środków mających przyspieszyć zmniejszenie skali kredytów zagrożonych w sektorze bankowym

Mariusz Zygierewicz

14 marca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję pakietu środków mających rozwiązać w Europie problem kredytów zagrożonych w sektorze bankowym. Jest to najnowsza unijna propozycja regulacyjna dotycząca bezpośrednio sektora bankowego. Pokazuje ona, jak dużą wagę przywiązują dziś politycy i regulatorzy do kwestii powstawania i rozwiązywania problemu kredytów zagrożonych w bankach. Warto w tym miejscu podkreślić, że podczas niedawno zakończonej ostatniej edycji cyklicznej konferencji Eurofi – w której tradycyjnie uczestniczą przedstawiciele świata polityki, regulatorzy (reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, krajowych ministerstw finansów i nadzorów bankowych) oraz prezesi i pracownicy banków komercyjnych – najwięcej uwagi poświęcono właśnie potencjalnym i realnym zagrożeniom wynikającym z istnienia portfela kredytów zagrożonych.

Autor jest dyrektorem Zespołu
Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej

Realne niebezpieczeństwo

Jest rzeczą interesującą, że w tym roku praktycznie wcale nie mówiono o nowych regulacjach ostrożnościowych dla banków, poza wspomnianym pakietem dla kredytów zagrożonych. Tematyce tej poświęcono wiele uwagi. Wskazywano, że prawdomównie nieubłaganie zbliżający się termin podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne spowoduje, że problem ten stanie się jeszcze ważniejszy niż dziś. Znaczny poziom zadłużenia wielu klientów w bankach powoduje, że nawet umiarkowane zwiększenie rat kredytowych po podwyżce stóp procentowych może spowodować znaczący wzrost poziomu kredytów zagrożonych w bankach. To zagrożenie jest uznawane za znaczące, nawet jeśli w ostatnich latach ryzyko w sektorze bankowym UE zostało znacznie ograniczone. 30 kwietnia 2018 r. Europejki Bank Centralny opublikował najnowsze dane wskazujące, że w ciągu ostatniego roku portfel złych kredytów w strefie euro zmniejszył się z 759 mld euro do 721 mld euro, wskazał przy tym na duże osiągnięcia w tym zakresie Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii i Grecji.

Mimo poczynionych znacznych postępów kredyty zagrożone pozostają jednym z głównych niebezpieczeństw europejskiego sektora bankowego. Zmniejszenie ich wysokiego wolumenu i zapobieżenie ich ewentualnemu narastaniu w przyszłości ma, zdaniem Komisji Europejskiej, zasadnicze znaczenie dla dokończenia budowy unii bankowej. Za kredyty zagrożone uznawane są przy tym generalnie te, w przypadku których kredytobiorca nie jest w stanie dokonywać regularnych płatności rat odsetkowych lub kapitałowych. W szczegółach oznacza to, że spłaty kredytu są przeterminowane powyżej 90 dni lub bank ocenił, że spłata kredytu przez kredytobiorcę jest mało prawdopodobna.

Koniunktura może się pogorszyć

Ostatni kryzys finansowy na świecie i późniejsza recesja w wielu krajach spowodowały, że coraz więcej przedsiębiorstw i osób fizycznych zaczęło mieć stałe trudności ze spłatą kredytów, a nawet zostało zagrożonych upadłością. Było to szczególnie widoczne w państwach członkowskich zmagających się z długą lub głęboką stagnacją, gdzie wolumen kredytów zagrożonych w portfelach banków narastał. Dziś koniunktura gospodarcza jest dobra, ale nie brak głosów, że najlepszy jej okres właśnie mija i trzeba przygotować się na stopniowe spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Dobra nadal sytuacja to też sprzyjająca okazja do zmniejszenia skali złych długów i wzmocnienia odporności sektora bankowego.

Jeśli koniunktura rzeczywiście się pogorszy, będzie trudniej to zrobić. Stąd uznaje się, że przyszedł najwyższy czas na wdrożenie nowego pakietu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI