Leasing z gwarancją de minimis BGK dla firm transportowych proponuje Millennium Leasing

Leasing z gwarancją de minimis BGK dla firm transportowych proponuje Millennium Leasing
Fot. stock.adobe.com / Harry
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od maja 2024 r., w związku z realizacją postanowień Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis*, została rozszerzona dostępność leasingu z gwarancją de minimis BGK. Teraz również firmy transportowe mogą sfinansować leasingiem środki transportu drogowego, przeznaczone do działalności zarobkowej. Zwiększa się też dla wszystkich przedsiębiorców limit całkowitej pomocy de minimis do 300 tys. euro w ciągu 3 lat. Liderem na polskim rynku w realizacji umów leasingu z gwarancją de minimis BGK jest spółka Millennium Leasing, czytamy w informacji prasowej.

Na koniec kwietnia 2024 roku 71% umów leasingu z gwarancją de minimis BGK na rynku realizowała spółka Millennium Leasing. Wartość udzielonego przez nią finansowania zabezpieczonego gwarancją to 570 mln zł.**

– Obecnie na rynku zaledwie pięć firm leasingowych umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z leasingu zabezpieczonego gwarancjami de minimis BGK i jestem dumny z tego, że jesteśmy liderem w realizacji takich umów.

W Millennium Leasing od samego początku uznaliśmy, że zapewnienie naszym klientom dostępu do wszystkich rozwiązań, oferowanych przez instytucje pomocowe dla leasingu, jest naszym strategicznym celem.

Uważamy za właściwe, aby dać klientom możliwość skorzystania z każdego istniejącego instrumentu pomocowego, jeśli uznają to za racjonalne dla swojego biznesu – mówi Marcin Balicki, prezes zarządu Millennium Leasing.

Spółka Millennium Leasing jako pierwsza firma na rynku udzieliła w 2021 r. leasingu z gwarancją BGK, w pierwszej edycji tego programu. W przypadku gwarancji de minimis jako pierwsza spośród firm leasingowych podpisała umowę z BGK.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | MŚP | Kredyty na miarę potrzeb small biznesu

Gwarancja de minimis dostępna w Millennium Leasing

Gwarancja de minimis BGK to jedna z form pomocy publicznej dla przedsiębiorców, udzielana w postaci zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym leasingu.

Gwarancja de minimis nie jest dotacją pieniężną, ponieważ nie wiąże się z przekazaniem przedsiębiorcy środków finansowych. Dlatego też nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

– Najważniejszą korzyścią leasingu z gwarancją de minimis jest rozszerzenie dostępności finansowania dla wielu przedsiębiorstw. Dodatkowo sama oferta leasingu z gwarancją de minimis jest korzystniejsza w porównaniu do oferty standardowej w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu umowy i wymaganych zabezpieczeń – dodaje Marcin Balicki.

Czytaj także: PARP: przewodnik po możliwościach dofinansowania przedsiębiorczości i innowacyjności

Finansowanie proekologicznych aktywów firm

Co więcej, w Millennium Leasing przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości finansowania nietypowych, trudno zbywalnych przedmiotów leasingu np. linii produkcyjnych.

Ze względu na rosnące znaczenie wspierania zrównoważonego rozwoju, Spółka oferuje przedsiębiorcom finansowanie proekologicznych aktywów (w tym paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy pojazdów elektrycznych) również z wykorzystaniem gwarancji de minimis BGK.  

Gwarancja de minimis może objąć do 80% kwoty finansowania pojedynczej transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie gwarancji wynoszącym 10 lat. Maksymalna kwota gwarancji w pojedynczej umowie wynosi 800 tys. euro.  Z oferty leasingu z gwarancją de minimis mogą skorzystać firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj także: Polskie firmy wobec planowanej bezemisyjności transportu ciężkiego

***

* Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

** Na podstawie komunikatu BGK o liczbie udzielonych gwarancji na koniec kwietnia 2024 r.

Źródło: Millennium Leasing, Bank Millennium