Leasing IT wzrasta powoli

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

komputery.02.400x266Sektor MŚP, choć świadomy konieczności podnoszenia poziomu informatyzacji swoich firm, nie traktuje tego rodzaju inwestycji priorytetowo. Główną barierę rozwoju stanowią koszty inwestycji. Jest to jednak raczej bariera mentalna, ponieważ raport Orange Insights1 podaje, że 99 proc. przedsiębiorców finansuje informatyzację swoich firm jedynie z własnych środków.

– Wykorzystanie narzędzia, jakim jest leasing, do sfinansowania inwestycji w rozwój informatyczny firmy pozostaje na dość niskim poziomie – mówi Arkadiusz Ziółkowski Menedżer Rynku Nowoczesnych Technologii z EFL. – Doskonale obrazują to nasze dane. W strukturze środków sfinansowanych przez EFL w 2014 r. leasing IT zajmował przedostatnią pozycję. Mniejszym zainteresowaniem cieszył się jedynie leasing nieruchomości. I nie odbiegamy tu w żaden sposób od innych firm, zrzeszonych z ZPL.

Nie wynika to bynajmniej z nieświadomości przedsiębiorców odnośnie znaczenia IT w biznesie. Wspomniane  badanie Orange Insights podaje, że aż 79 proc. badanych twierdzi, że informatyzacja pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nie wynika to także z „nasycenia rynku” i szczególnie wysokiego poziomu informatyzacji MŚP. Raport „HP dla biznesu. Małe. Średnie. Innowacyjne”  podaje, że jedynie 37 proc. ankietowanych uważa, że ich firmy są zaawansowane technologicznie.

– Sądzę, że MŚP, których działalność nie wiąże się z branżą IT, trudno jest zdecydować się na inwestycję w zinformatyzowanie firmy lub podniesienie poziomu tej informatyzacji, ponieważ nie dostrzegają prostego przełożenia tego poziomu na wzrost zysków firmy – mówi Arkadiusz Ziółkowski z EFL. – Świadomość konieczności inwestowania w IT rośnie powoli, o czym świadczą wyniki branży leasingowej. W 2014 r. firmy zrzeszone w ZPL odnotowały średnio ośmioprocentowy wzrost w tym obszarze w stosunku do roku 2013 r.

Ten sam raport podaje, że 25 proc. ankietowanych jako główną przeszkodę w rozwoju innowacyjności swojego przedsiębiorstwa podało brak funduszy na rozwój. Tyle samo badanych firm na rozwój IT w 2015 r. przeznaczy 1 proc. swoich rocznych przychodów. W 69 proc. przedsiębiorstw nakłady te zostaną utrzymane na poziomie z 2014 r., w 20 proc. zmaleją. Raport podaje także, że z leasingu IT korzysta jedynie 20 proc. firm.

Należy pamiętać, że w skład leasingu IT wchodzą nie tylko urządzenia, jak komputery czy serwery telekomunikacyjne, ale i oprogramowanie. – W EFL model finansowania dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klientów. Współpracujemy z czołowymi przedstawicielami branży IT, tak w zakresie oprogramowania, jak i sprzętu, aby nasi klienci mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, co stanowi podstawę sukcesu każdej współczesnej firmy mówi Arkadiusz Ziółkowski Menedżer Rynku Nowoczesnych Technologii w EFL

1. Orange Insights to cykl raportów opracowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych realizowanych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska – wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Pierwszy z raportów Orange Insights został poświęcony określeniu stanu informatyzacji w działających w Polsce małych i średnich firmach. Badania zostały zrealizowane w połowie 2014 roku. W zakresie jakościowym obejmowały 11 pogłębionych wywiadów eksperckich oraz łącznie 500 ankiet w zakresie badania ilościowego metodą CATI / CAWI.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy