Kto może skorzystać z faktoringu?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kleszcz.arkadiusz.faktorama.01.250x375Brak płynności finansowej wciąż jest stosunkowo częstym problemem dotykającym polskie firmy. Wiele z nich musi radzić sobie z zatorami płatniczymi, utrudniającymi bieżące funkcjonowanie i uniemożliwiającymi dalszy rozwój. Rozwiązaniem dla tych przedsiębiorstw jest faktoring, który jako metoda finansowania stale zyskuje na popularności. Powstaje jednak pytanie czy każda firma może skorzystać z tej usługi?

Główną funkcją jaką spełnia faktoring jest finansowanie działalności przedsiębiorstwa. W ramach umowy pomiędzy faktorem, czyli wyspecjalizowaną instytucją finansową, a faktorantem, czyli firmą prowadzącą działalność gospodarczą, faktor zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za nabywane wierzytelności wystawcy faktury. Faktoring jest rozwiązaniem odpowiednim dla wszystkich firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności, którym długie, bywa że nawet kilkumiesięczne oczekiwanie na zapłatę za wykonaną usługę czy dostarczony produkt znacznie utrudnia funkcjonowanie. Dzięki niemu możliwe jest terminowe regulowanie należności, co z kolei podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa w opinii klientów, kontrahentów, a także instytucji finansowych.

Działalność faktora wiąże się z pewnym ryzykiem, z czego największe dotyczy faktoringu bez regresu, kiedy to faktor bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. Według danych Polskiego Związku Faktorów ta forma stanowi aż 38% rynku, dlatego też rodzime banki oraz wyspecjalizowane spółki faktoringowe stawiają pewne wymagania wobec podmiotów, które chciałyby skorzystać z ich pomocy. Jednym z nich jest udokumentowanie stażu rynkowego faktoranta – wymagania wahają się od 6 do 36 miesięcy. Informacja o doświadczeniu firmy na rynku stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie i świadczy o jej renomie, co z kolei może przenosić się na relacje z kontrahentami i klientami. Dla faktora ważna jest bowiem faktorowalność firmy, o której świadczy jej współpraca z licznymi i stałymi odbiorcami, czy posiadanie klientów z sektora B2B. Wśród innych warunków, jakie stawiają niektóre instytucje, są między innymi minimalna wartość rocznych dochodów i maksymalny termin płatności faktury.

Rozwiązaniem dla podmiotów, które borykają się z zatorami płatniczymi, jednak nie spełniają wymagań firm faktoringowych, są nowe rozwiązania pojawiające się na rynku. Przykładem są internetowe platformy aukcji faktur, takie jak Faktorama.pl. Za ich pośrednictwem przedsiębiorca może wystawić na sprzedaż pojedyncze faktury, nawet o niewielkiej wartości. Nie ma też konieczności podpisywania długoterminowych umów, wymagających przekazania całego obrotu firmy do faktoringu. To idealne rozwiązanie dla podmiotów z sektora MSP, które miewają problem z dostępem do finansowania z rynku.

W przypadku aukcji faktur nie mamy do czynienia z faktorami, ale z inwestorami, którzy szukają alternatywnego sposobu alokacji swoich środków, zapewniającego im wysokie stopy zwrotu z inwestycji. Inwestorzy angażujący się w aukcje, w przeciwieństwie do firm i banków świadczących usługi faktoringowe nie obawiają się finansowania mniejszych podmiotów, gdyż na platformach ocena ryzyka skupia się na płatniku faktury, który często jest dużą i wiarygodną spółką. W zasadzie bez znaczenia pozostaje  wielkość firmy, która wystawia fakturę i jej staż rynkowy. Nawet w sytuacji, gdy wystawcą jest mała firma, zainteresowanie aukcją z racji rangi płatnika jest duże i nie ma problemu ze znalezieniem nabywcy.

Decydując się na korzystanie z usług faktoringowych, należy dokładnie prześledzić wymagania jakie stawiają faktorzy. Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie czy zależy nam na dłuższej współpracy i usługach dodatkowych, jakie oferują firmy faktoringowe, czy też chcemy szybko odzyskać zamrożone w niezapłaconych fakturach środki, co bez znacznych formalności i długiego oczekiwania na akceptację wniosku, umożliwiają platformy aukcji faktur.

Arkadiusz Kleszcz
Prezes Zarządu Faktorama