Kredyty i wsparcie dla samorządów oraz firm na ekoinwestycje

Kredyty i wsparcie dla samorządów oraz firm na ekoinwestycje
Fot. Stock.Adobe.com / superjoseph
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Samorządy i firmy mogą liczyć na korzystne kredyty, gwarancje i innego rodzaju wsparcie, zarówno ze strony sektora finansowego jak i instytucji państwowych.

#EkoKredyty oferowane przez banki korzystają także z gwarancji #BGK i środków z Programów Operacyjnych UE @BOS__Bank @ING__Polska @BankPekaoSA @SGBBank @SantanderBankPL @AliorBankSA @BGK_pl

W 2009 roku udział Polski w europejskim OZE wynosił zaledwie 0,59%. W ciągu kolejnych 10 lat moc działających instalacji zwiększyła się 3,5 razy − z 1,75 do 8,23 GW – wynika z danych przedstawianych przez Pekao SA.

Jednak dbanie o środowisko to nie tylko instalowanie paneli fotowoltaicznych czy wiatraków, ale również zakup samochodów elektrycznych i hybrydowych, wymiana kotłów węglowych na bardziej przyjazne środowisku lub zastąpienie ich np. pompami ciepła itp. To nawet takie działania, jak wymiana okien i drzwi na lepiej izolujące cieplnie.

Jakie oferty kredytowe wspierające inwestycje proekologiczne proponują banki działające w Polsce? – przedstawiamy niektóre propozycje.

Bank Pekao SA: 50 tys. złotych na 10 lat

Bank proponuje specjalną pożyczkę na cele ekologiczne. Akcja „Zadbaj o dobry klimat” to nowa oferta „Pożyczki Ekspresowej na cele ekologiczne” na preferencyjnych warunkach – z RRSO 8,3% i prowizją 0%. Z preferencyjnych warunków może skorzystać każdy, nie tylko dotychczasowi klienci banku.

Decydując się na ofertę, można otrzymać od 5 tys. do 50 tys. zł pod warunkiem, że co najmniej 80% tej kwoty przeznaczone zostanie na zakup lub instalację jednego z poniższych celów ekologicznych: odnawialnych źródeł energii czyli kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych; kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych); pomp ciepła; okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu; samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym.

Okres spłacania pożyczki można rozłożyć na dowolny okres aż do 10 lat, dzięki czemu wysokość raty można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Specjalne warunki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych do 30.06.2020 roku.

Jak mówi Jakub Fulara dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Banku Pekao, dla firm szukających dobrej oferty finansowania fotowoltaiki, Bank Pekao proponuje kredyt PrzEKOrzystny z unijnymi dopłatami do odsetek z programu Biznesmax.

− Dzięki dopłacie efektywny koszt kredytu może wynieść nawet zero procent. Finansowany jest zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w przedsiębiorstwach. Dopłaty wynoszą do 5 proc. od kwoty kredytu (np. dla kredytu na 120 tys. zł na finansowanie mikroinstalacji, dopłata może wynieść nawet do 18 tys. zł) – wylicza Jakub Fulara.

Ze względu na to, że instalacja fotowoltaiczna zmniejsza znacząco koszty energii w firmie, inwestycja zwraca się już w ciągu 5 − 6 lat.

Bank Pekao ma specjalną ofertę dla firm w województwie kujawsko-pomorskim, które chcą zmniejszyć koszty energii dzięki inwestycji w efektywność energetyczną. Oferta dotyczy taniego kredytu inwestycyjnego, z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego, którego oprocentowanie może być nawet na poziomie WIBOR.

Dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Pekao może finansować inwestycje np. w wymianę maszyn i urządzeń, termomodernizacji, czy też innych działań związanych z obniżeniem poboru energii.

BOŚ: 500 tys. zł kredytu na 15 lat dla mikrofirmy

Bank ma ofertę kredytową dostosowaną do potrzeb każdej grupy przedsiębiorców, zarówno małych jak i średnich przedsiębiorstw, korporacji, ale także jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem kredytowania „eko” mogą być potrzeby wynikające z bieżącej działalności, jak również inwestycje. Mając świadomość faktu, że często innowacje ekologiczne związane są z wyższym kosztem do poniesienia przez przedsiębiorcę lub JST − Bank Ochrony Środowiska proponuje również udogodnienia w postaci dłuższego okresu spłaty dla takich przedsięwzięć.

Z produktów „eko” mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność bezpośrednio związaną z ochroną środowiska naturalnego, ale również ci, którzy chcą sfinansować mniejsze i większe inwestycje, gdzie co najmniej 50% środków z kredytu przeznaczone jest na cel związany z uzyskaniem efektu ekologicznego (np. zmniejszenie zużycia np. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji; wykonanie instalacji mającej na celu wytwarzanie energii na własne potrzeby, lub uzyskanie oszczędności z tytułu zmiany źródła energii, lub zmiany sposobu zaopatrzenia w energię).

Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bank ma specjalną ofertę „Kredytu na zakupy dla firmy”, w ramach której można sfinansować zakup, transport i montaż szeroko rozumianych maszyn i urządzeń służących ochronie środowiska wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także pojazdów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota kredytu, jaką przedsiębiorca może na ten cel uzyskać to nawet 500 tys. zł, a okres spłaty może wynieść nawet 15 lat.

Bank oferuje możliwość sfinansowania nawet 100% wartości przedsięwzięcia. Warunki cenowe uzależnione są od kwoty kredytu.

Przedsiębiorca nie musi posiadać własnego zabezpieczenia rzeczowego – podstawowym zabezpieczeniem jest gwarancja COSME oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Prowizja za udzielenie finansowania wynosi tylko 3,5%. Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 3M powiększone jest o marże BOŚ, która zaczyna się już od 2,8 p.p.

Dla produktu przygotowany jest uproszczony, częściowo zautomatyzowany proces oceny kredytowej, co powoduje, że przedsiębiorca może uzyskać decyzję kredytową już w trzy dni od momentu złożenia kompletu niezbędnych dokumentów.

BOŚ Bank proponuje wiele produktów dla przedsiębiorców działających na większą skalę (małe, średnie przedsiębiorstwa i korporacje), ale także dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bank oferuje także finansowanie pomostowe i uzupełniające w zakresie inwestycji realizowanych przez klientów ubiegających się lub korzystających ze wsparcia w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW lub WFOŚiGW, realizowanych ze środków krajowych oraz unijnych.

Uwzględniając potrzeby i możliwości samorządów, BOŚ oferuje finansowanie do 100% wartości inwestycji oraz okres spłaty wydłużony do 20 lat.

Warto podkreślić, że jest możliwość wsparcia klientów przez sztab ekologów BOŚ, którzy służą pomocą na każdym etapie planowania i realizacji inwestycji.

ING Bank Śląski: kredyty na towary ekologiczne

Oferta Ekopożyczki dla firm jest skierowana do przedsiębiorców (jednoosobowych działalności gospodarczych), którzy korzystają z uproszczonych zasad księgowości. Ekopożyczka jest przeznaczona na zakup m.in.: okien, drzwi zewnętrznych, materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu, oświetlenia LED, sterowników energooszczędnych, rowerów i sprzętu rehabilitacyjnego, samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, sprzętu komputerowego z certyfikatem sprawności co najmniej 80 Plus Platinum, sprzętu AGD A+++ (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki itp.) z klasą elektrooszczędności co najmniej A+++, innych ekologicznych materiałów lub towarów.

Na podstawie dostarczonych faktur za zakup towarów ekologicznych (cele ekologiczne są zamieszczone w regulaminie) – faktury powinny być wystawione na minimum 50% kwoty pożyczki – bank zwraca prowizję (maks. 4 tys. zł) po trzech miesiącach regularnej spłaty, na podstawie faktury dostarczonej do 1 m-ca po zaciągnięciu pożyczki.

Marża wynosi od 5,5% w zależności od kwoty pożyczki, prowizja 2,5% (prowizja jest zwracana po spełnieniu warunków).

Oferta dla klientów korporacyjnych (pełna księgowość) to wszystkie projekty ze wsparciem unijnym, a na ich realizację kredyty unijne oferowane przez ING Bank Śląski, są proekologiczne.

Każdy projekt zgłoszony do dofinansowania ze środków unijnych musi spełniać wymagania kryteriów, wśród których jest pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Dotyczy to wszystkich projektów (a przez to i kredytów) unijnych, nie tylko tych, które znajdują wsparcie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

W każdym przypadku wymagane jest pozytywny wpływ na środowisko, poprzez obniżenie zużycia energii, cykl zamknięty wody, recykling, ponowne użycie, możliwość naprawy czy gospodarka o zamkniętym obiegu. Wiele z projektów wprowadzających nowe technologie jest ukierunkowanych na gospodarkę odpadową, bądź recykling.

ING oferuje również finansowanie odnawialnych źródeł energii, np. prąd z energii wiatru, z biomasy, a ostatnio bardzo duże zainteresowanie na projekty związane z fotowoltaiką.

Trzeci rodzaj produktów kredytowych to produkty związane z usługami partnerów w zakresie audytów efektywności energetycznej. Bank gwarantuje stałość korzyści z tytułu niższych rachunków za energię, po uprzednim dokonaniu inwestycji w oszczędniejsze maszyny czy termomodernizację obiektów.

Bank ING jest gotowy finansować JST, które będą udzielać pożyczek swoim mieszkańcom na wymianę pieców, czy też podłączenie do sieci centralnego ogrzewania.

SGB-Bank: finansowanie proekologicznej produkcji rolnej

Wiele banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej wprowadziło własne produkty finansowe wspierające działania proekologiczne.

SGB-Bank SA oraz wybrane banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie SGB proponują klientom z segmentów MŚP i AGRO finansowanie inwestycji proekologicznych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw bank proponuje finansowanie kosztów kwalifikowanych projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym, z szerokim zakresem finansowania obejmującym: odnawialne źródła energii, w tym głównie instalacje fotowoltaiczne; gospodarkę obiegu zamkniętego; termomodernizację budynków związanych z prowadzoną działalnością; magazynowanie energii; elektromobilność; instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych; technologie do wytwarzania paliw alternatywnych; technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej; inwestycje w kogeneracje; rozwój sieci ciepłowniczych.

W ramach oferty klient otrzymuje szereg korzyści, m.in. zabezpieczenie kredytu bezpłatną gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR (do 80% kwoty kredytu) oraz refundację zapłaconych odsetek za okres do 3 lat od daty uruchomienia kredytu.

Dla klientów sektora Agro (podmioty działające w sektorze rolnym, rolnicy, przetwórcy) oferta kredytowa SGB obejmuje finansowanie inwestycji proekologicznych związanych z podstawową produkcją rolną, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych/nierolnych.

Klient może ubiegać się o finansowanie nakładów na: odnawialne źródła energii, w tym głównie instalacje fotowoltaiczne; gospodarkę obiegu zamkniętego; termomodernizację budynków służących produkcji/przetwarzaniu; magazynowanie energii; instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych; technologie do wytwarzania paliw alternatywnych; technologie służących zmniejszeniu zużycia energii; inwestycje w kogeneracje; rozwój sieci ciepłowniczych.

W tym segmencie usług przewidziane jest także zabezpieczenie kredytu bezpłatną gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR (do 80% kwoty kredytu).

Alior Bank: Pożyczka dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS-ów

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku to preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla spółdzielni, wspólnot i TBS-ów (w woj. łódzkim również dla JST). Pożyczki termomodernizacyjne są współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego.

Bank proponuje korzystne warunki finansowania: brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki; niskie oprocentowanie – od 0% do 0,5% w skali roku (w zależności od regionu); stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty; długi okres spłaty (nawet od 15 do 20 lat – w zależności od regionu); karencja w spłacie kapitału; pożyczki na okres realizacji inwestycji; brak wymagania wniesienia wkładu własnego inwestora; możliwość refundacji nawet 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej (refundacja jest dokonywana ze środków unijnej inicjatywy ELENA) oraz proste procedury i wsparcie w przygotowaniu wniosku.

Łączny koszt pożyczki jest niższy, a zakres inwestycji znacznie szerszy w stosunku do kredytu z premią termomodernizacyjną. Środki z Pożyczki Termomodernizacyjnej mogą zostać przeznaczone na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym między innymi na: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna); wymianę wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w częściach wspólnych budynków); przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem); przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji.

Warunkiem uzyskania Pożyczki Termomodernizacyjnej jest posiadanie zdolności kredytowej oraz przedstawienie przez klienta audytu energetycznego ex ante, potwierdzającego możliwość uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową).

Santander Leasing: finansowanie aut elektrycznych i fotowoltaiki

Jak mówi Daniel Mrozek, dyrektor Departamentu partnerstwa strategicznego i marketingu w Santander Leasing już kilka lat temu (2010 r.) jako pierwsza firma leasingowa wprowadziła finansowanie pojazdów elektrycznych.

− W całym 2019 roku Santander Leasing sfinansował eko-pojazdy o łącznej wartości 170 mln zł, co daje dynamikę 112 proc. r/r. Z tego względu z początkiem roku zdecydowano się na przedłużenie promocyjnej oferty finansowania pojazdów elektrycznych 100% oraz uzupełnienie oferty na finansowanie aut hybrydowych 103% − podkreśla Daniel Mrozek.

W lutym 2020 r. rozszerzono ofertę o finansowanie szerokiej gamy instalacji fotowoltaicznych. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą czy rolniczą mogą otrzymać atrakcyjne finansowanie, możliwe zarówno w formie pożyczki, jak i leasingu, niezależnie od miejsca montażu instalacji.

Oferta zakłada udział własny klienta już od 10% wartości instalacji, przy okresie finansowania sięgającym od 12 do nawet 72 miesięcy. Przedmiotem finansowania mogą być objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 50 kW, o łącznej wartości od 15 do 300 tys. zł netto.

Źródło: aleBank.pl