Kredyty frankowe: liczba sporów klientów z bankami stanowi 2,03 proc. łącznej liczby kredytów udzielonych przez banki w szwajcarskiej walucie

Kredyty frankowe: liczba sporów klientów z bankami stanowi 2,03 proc. łącznej liczby kredytów udzielonych przez banki w szwajcarskiej walucie
Fot. stock.adobe.com/Gina Sanders
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od kilkunastu miesięcy można zaobserwować coraz większą liczbę kancelarii prawnych czy tzw. doradców prawnych, którzy decydują się na oferowanie usług związanych z pomocą dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w walutach obcych. Na rynku pojawiło się wiele podmiotów, których model biznesowy właściwie opiera się tylko i wyłącznie na odszkodowaniach, wykorzystując podatny grunt i klimat wokół klientów tych kredytów. Podmioty te częstokroć dopuszczają się wątpliwych sposobów promocji i reklamy prowadzonej przez siebie działalności oraz wprowadzają klientów w błąd co do szans na wygraną w ewentualnym procesie sądowym.

Zdecydowana większość zagadnień spornych w relacjach pomiędzy klientem a bankiem rozstrzyganych jest na etapie zgłoszonej reklamacji #banki #KredytyFrankowe #frankowicze #CHF #ZBP

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej liczby prawomocnie zakończonych spraw sądowych, przeprowadzonej wśród 9 banków, w tym przez wszystkie banki z największym portfelem kredytów denominowanych/indeksowanych:

 

  • łączna liczba spraw wygranych przez bank prawomocnie w roku:

2017 – 368

2018 – 372

2019 – 279

  • łączna liczba spraw przegranych przez bank prawomocnie w roku:

2017 – 40

2018 – 44

2019 – 33

Czytaj także: Krzysztof Pietraszkiewicz: największą rolę w świetle orzeczenia TSUE ws. kredytów frankowych będzie miał krajowy system sądowniczy >>>

 

Z zebranych danych wynika, że liczba postępowań sądowych w bankach w zakresie klauzul indeksacyjnych czy spreadowych stanowi 2,03 proc. łącznej liczby kredytów udzielonych przez banki w szwajcarskiej walucie. Od początku 2017 roku do września 2019 roku, zapadły wyroki na korzyść banków w 1019 sprawach, a na korzyść kredytobiorcy w 117. Są to sprawy zakończone prawomocnym wyrokiem.

Zdecydowana większość zagadnień spornych rozstrzyganych jest na etapie zgłoszonej reklamacji 

Biorąc pod uwagę całość działalności kredytowej (detalicznej, hipotecznej etc.) należy podkreślić, że zdecydowana większość zagadnień spornych w relacjach pomiędzy klientem a bankiem rozstrzyganych jest na etapie zgłoszonej reklamacji – tak dzieje się w przypadku wszystkich usług i produktów bankowych. W stosunku do roku poprzedniego liczba reklamacji do załatwienia we własnym zakresie przez instytucje finansowe wzrosła o 10,2 proc. Również wzrosła liczba rozpatrzonych reklamacji. W przypadku reklamacji załatwianych przez podmioty rynku bankowo-kapitałowego, blisko 2/3 spraw kończy się pozytywnie dla klienta lub częściowo pozytywnie (czyli reklamacje uznające w całości lub części roszczenie klienta). Prowadzenie procesu sądowego, w tym wszelkie opłaty administracyjne oraz przede wszystkim opłaty za obsługę prawną, są znacznym obciążeniem dla kredytobiorców. A sprawy w przypadku pozwów indywidualnych trwają średnio 2-3 lata (w I instancji sprawy trwają od około 12 do 24 miesięcy, w II instancji 12-18 miesięcy). W przypadku pozwów zbiorowych jest to jeszcze dłuższy okres.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP