Kredyt Inkaso: 45,08 mln zł zysku netto w 2020/2021 r.

Kredyt Inkaso: 45,08 mln zł zysku netto w 2020/2021 r.
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kredyt Inkaso odnotowało 45,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 (trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.) wobec 36,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 86,41 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 92,9 mln zł w r. obr. 2020/2021 wobec 4,6 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,3 mln zł wobec 129,4 mln zł rok wcześniej.

COVID-19 nie wpłynął negatywnie na odzyski z wierzytelności

Spółka podała, że wbrew obawom i prognozom z początku pandemii COVID-19 nie wpłynął negatywnie na odzyski z wierzytelności i tym samym na finalnie osiągnięty wynik. Dodatkowo firma w pełni wdrożyła nowy system informatyczny, który przyczynił się do znacznego usprawnienia procesów. 

„Wartość aktualizacji prognozy wpływów z portfeli nabytych przez Grupę była w opisywanym roku obrotowym dodatnia i wyniosła 35,5 mln zł w porównaniu do negatywnej wartości w roku poprzedzającym w kwocie minus 11,7 mln zł, która to kwota zawierała negatywną estymację wpływu COVID-19 w wysokości 55 mln zł. Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły w opisywanym okresie 222,6 mln zł i były tylko o 10% niższe niż w roku 2019/20” – czytamy w komunikacie. 

Kredyt Inkaso szacuje, że łączny ERC (estimated remaining collections) kształtuje się na koniec marca 2021 r. na poziomie 1,2 mld zł.

Nowe zakupy portfeli wierzytelności oraz emisja obligacji

Grupa planuje także w tym roku nowe zakupy portfeli wierzytelności oraz emisję obligacji.

„Wchodząc w miniony rok obrotowy byliśmy mocno ostrożni i konserwatywni w naszych prognozach. W związku z pandemią, niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym i przewidywanym wzrostem bezrobocia liczyliśmy się ze spadkiem kwot odzyskanych. Finalnie spłacalność okazała się znacznie wyższa niż prognozy, a nasza organizacja wychodzi z okresu pandemii silniejsza, z dobrym wynikiem i nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Dodatkowo analityka danych stoi na wysokim poziomie i nadal się poprawia. Najważniejsze jest jednak to, że mamy doświadczony i coraz mocniejszy zespół, do którego dołączają eksperci z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do powrotu na ścieżkę wzrostu” – powiedział prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w r. obr. 2020/2021 wyniosła 15,26 mln zł wobec 45,5 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: isbnews