Krajowy Plan Odbudowy z podziałem na 5 filarów, rozpoczęły się konsultacje publiczne

Krajowy Plan Odbudowy z podziałem na 5 filarów, rozpoczęły się konsultacje publiczne
Premier Mateusz Morawiecki. Źródło: Adam Guz/KPRM/Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) przedstawiło 26 lutego do konsultacji publicznych Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z podziałem na pięć filarów, dot. konkurencyjności gospodarki, zielonej energii, transformacji cyfrowej, ochrony zdrowia i mobilności. W ramach KPO planowane jest wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro.

W rozpoczęciu konsultacji w MFPR wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Dla Polski alokacja z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności to 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek

„Krajowy Plan Odbudowy będzie się przyczyniał do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie i na świecie ‒ a o tę konkurencyjność rozegra się główna walka pomiędzy regionami świata i w ramach” ‒ powiedział premier Morawiecki.

Nazwał konsultacje KPO „kamieniem węgielnym, ważnym kamieniem planu inwestycji”.

Czytaj także: Apel Rady Przedsiębiorczości w związku z udziałem partnerów gospodarczych w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy

Pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy

  Zgodnie z dokumentem realizacja KPO została skoncentrowana wokół pięciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji:

A) Odporność i konkurencyjność gospodarki,

B) Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

C) Transformacja cyfrowa,

D) Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,

E) Zielona, inteligentna mobilność.

Wydatki na cyfryzację wyniosą 20,9%, a wydatki klimatyczne sięgną 37,7%, realizując tym samym wymogi dotyczące wydatków Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności

„W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na:

komponent B ‒ Zielona energia i zmniejszenie energochłonności- 6,347 mld euro oraz

komponent E ‒ Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro.

Odpowiednio stanowi to 26,6% i 25,5% całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO” ‒ czytamy w dokumencie.

Na realizację innych komponentów przeznaczono:

A ‒ Odporność i konkurencyjność gospodarki 4,133 mld euro (17,3%),

D ‒ Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 4,262 mld euro (17,9%) oraz

na C ‒ Transformacja Cyfrowa 3,034 mld euro (12,7%).

W dokumencie wskazano, że działania (reformy i inwestycje) związane z digitalizacją prócz komponentu C, znajdują się także w ramach komponentów wspierających zieloną mobilność, sektor zdrowia i konkurencyjność gospodarki.

W związku z tym, wydatki na cyfryzację wyniosą 20,9%, a wydatki klimatyczne sięgną 37,7%, realizując tym samym wymogi dotyczące wydatków Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności na cele cyfrowe klimatyczne (odpowiednio 20% i 37%).

Czytaj także: Krajowy Plan Odbudowy i droga do Gospodarki 4.0

Wydatkowanie dotacji planowane jest do sierpnia 2026 roku

Zapowiadana dla Polski alokacja z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności to 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

70% proponowanej kwoty ma zostać przyznana do końca 2022 roku, a pozostałe 30% środków do końca 2023 roku

W dokumencie zaznaczono, że wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w ramach KPO planowane jest do sierpnia 2026 roku.

Polska ma przedłożyć dokument Krajowego Planu Odbudowy Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2021 roku.

Ostateczny podział środków ma być znany w połowie 2022 roku.

70% proponowanej kwoty ma zostać przyznana do końca 2022 roku, a pozostałe 30% środków do końca 2023 roku.

Źródło: ISBnews, Twitter