Koszty aktywności regulacyjnej

Koszty aktywności regulacyjnej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
dr hab. Krzysztof Kalicki - Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska - o ekonomicznych skutkach dla sektora bankowego nadmiernej aktywności regulacyjnej i ich wpływie na rozmiary akcji kredytowej

dr hab. Krzysztof Kalicki: Widać wyraźnie, że zyski sektora bankowego wyraźnie spadają. Spada także stopa zwrotu z kapitałów zainwestowanych w sektorze bankowym. Jeszcze 4, 5 lat temu mieliśmy 14 procent stopy zwrotu, dziś mamy ledwie 6,8 i prawdopodobnie będzie spadać dalej.

Ktoś może powiedzieć: co mnie obchodzi stopa zwrotu w bankach. Banki to obchodzi, bo aby pozyskać kapitał trzeba osiągać stopę zwrotu rozsądną z punktu widzenia inwestorów na tym kapitale. A kapitały mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia finansowania dalszego gospodarki, zwiększania akcji kredytowej.

Tempo kredytu gwałtownie maleje od kilku lat. Jak się popatrzy na zależność między wzrostem kredytu, a wzrostem gospodarczym to ona od kilku lat utrzymuje się w pewnej ścisłej zależności. Moje obawy są takie, że jeżeli wymogi kapitałowe będą tak formułowane jak są teraz – bardzo często wyżej niż w pozostałej części UE, jeżeli fala regulacji będzie pochłaniała siły banków i będą rosły koszty, to banki nie będą kumulowały dostatecznego poziomu zysków do tego, aby zachować odpowiednie tempo wzrostu kredytu do potrzeb gospodarczych. To może mieć skutki w postaci spowolnienia gospodarczego, tworzenia się różnego rodzaju tzw. zatorów płatniczych, innego postrzegania bezpieczeństwa banków przez deponentów, którzy trzymają w nich środki.

Z jednej strony regulacje są pożyteczne, z drugiej strony ich nadmiar obniża efektywność sektora bankowego.

aleBank.pl