Koronawirus w Polsce. Banki przedstawiają „pakiet pomocowy”: uproszczone wakacje kredytowe, odroczenie spłat rat leasingowych, płatności zbliżeniowe bez PIN do 100 zł. Co jeszcze?

Koronawirus w Polsce. Banki przedstawiają „pakiet pomocowy”: uproszczone wakacje kredytowe, odroczenie spłat rat leasingowych, płatności zbliżeniowe bez PIN do 100 zł. Co jeszcze?
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polski opublikował w poniedziałek na swojej stronie komunikat, który przedkładany jest przez banki wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID-19, która może nieść trudne dziś do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców - klientów banków.
#ZBP zaprezentował rozwiązania, z jakich skorzystać mogą klienci banków, mający problemy ze spłatą swoich zobowiązań w związku z koronawirusem #banki #kredyty #koronawirus #COVID19 #koronawiruspolska #koronawiruswpolsce

Niniejszy komunikat wskazuje na:

  • uznanie przez banki za pożądane podjęcia przez nie pilnych odpowiednich i adekwatnych działań mających na celu zaadresowanie trudności w spłacie zobowiązań względem banków, które w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 mogą wystąpić po stronie kredytobiorców;
  • zapewnienie klientów, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Mając na względzie powyższe:

  • banki podejmą poniższe działania wobec klientów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Uproszczone „wakacje” kredytowe

Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.

Czytaj także: mBank w reakcji na koronawirusa umożliwia odłożenie spłaty kredytów na pół roku >>>

Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.

Odroczenie spłat rat leasingowych

Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

Czytaj także: Kredyt hipoteczny a koronawirus: raty biją rekordy. Jak w praktyce skorzystać z wakacji kredytowych?

Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: ZBP zapowiada wakacje kredytowe w uproszczonej formule >>>

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,  bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Ułatwienie dostępu do krótkoterminowych kredytów dla firm

Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.

Podniesienie maksymalnej kwoty płatności zbliżeniowych do 100 zł

Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.

Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: prezes NBP zapowiada rozwiązania zmniejszające wymagania w stosunku do banków. “Nie grozi nam recesja” >>>

Banki deklarują, że zapisy tego komunikatu zostaną niezwłocznie wdrożone i stosowane przez banki.

Banki apelują jednocześnie do organów państwowych  o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa COVID -19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność systemu finansowego.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP