Koronawirus w Polsce: 10 dni kwarantanny zamiast 14, nowe rozporządzenie już obowiązuje

Koronawirus w Polsce: 10 dni kwarantanny zamiast 14, nowe rozporządzenie już obowiązuje
Fot. stock.adobe.com/olrat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skrócenie okresu izolacji i kwarantanny do 10 z obecnych 14 dni u pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19, oraz kwarantanny dla osób powracających z zagranicy, zakładają rozporządzenia ministra zdrowia oraz Rady Ministrów (RM), które w środę weszły w życie.
Skrócono okresu izolacji i kwarantanny do 10 z obecnych 14 dni u pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na #COVID19, oraz kwarantanny dla osób powracających z zagranicy #koronawirus #kwarantanna @MZ_GOV_PL

Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach regulują zasady izolacji i kwarantanny dla pacjentów z COVID-19 oraz osób, które miały kontakt z osobami chorymi.

Zgodnie z rozporządzeniem, zwolnienie z izolacji może nastąpić u pacjenta, u którego wystąpiły objawy choroby, po 3 dniach od ustąpienia gorączki oraz objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów. Natomiast w przypadku tzw. pacjentów bezobjawowych będzie to możliwe po 10 dniach od uzyskania pierwszego dodatniego testu na SARS-CoV-2.

Lekarz będzie mógł przedłużyć okres izolacji

W każdym z tych przypadków lekarz będzie mógł przedłużyć okres izolacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie wcześniej jednak niż w ósmej dobie jej trwania. Okres izolacji nie będzie się kończył testem.

W szczególnych przypadkach, np. gdy chodzi o osoby wykonujące zawód medyczny lub sprawujące opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie, będzie możliwe przeprowadzanie testów na zakończenie izolacji. Wówczas zwolnienie nastąpi po dwukrotnym uzyskaniu ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych.

Założono także możliwość przedłużenia izolacji u osób z deficytami odporności (tzw. immunoniekompetentnych) adekwatnie do stanu zdrowia, maksymalnie do 20 dni.

Rozporządzenie zakłada także skrócenie obowiązkowej kwarantanny do 10 (z dotychczasowych 14) dni. W uzasadnionych przypadkach o dodatkowym skróceniu bądź zwolnieniu z odbycia z kwarantanny będzie mógł decydować powiatowy inspektor sanitarny. W trakcie kwarantanny nie będzie obowiązku wykonywania testów. Przepisy te dotyczą także osób, które przebywają obecnie w izolacji i kwarantannie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii skrócono do 10 dni okres kwarantanny dla osób powracających zza granicy.

Warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej będzie negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

Źródło: ISBnews