Konsolidacja i outsourcing sposobem na koszty. Gala FLBS 2019

Konsolidacja i outsourcing sposobem na koszty. Gala FLBS 2019
Laureaci BAKCYLA 2018/2019 Fot. aleBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwszy dzień obrad Forum Liderów Banków Spółdzielczych tradycyjnie już wieńczy uroczysta kolacja, połączona z wystąpieniami reprezentantów instytucji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej bankowości spółdzielczej. Tradycji stało się zadość także i w tym roku, a słowo do uczestników konferencji wygłosił Mirosław Panek, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

#MirosławPanek: Banki lokalne powinny podjąć starania na rzecz ugruntowania pozycji na rynku, i poprawę dostępu do świadczonych usług #ForumLiderówBS #SGB #GrupaBPS #BankiSpółdzielcze #bankowyfunduszgwarancyjny

− Nasz gość specjalny jest nie tylko wielką indywidualnością, ale również reprezentuje szczególną organizację, bardzo ważną dla stabilnego rozwoju polskiego sektora bankowości spółdzielczej – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Powitał on również przybyłych na Galę reprezentantów licznych instytucji, które na co dzień, w ten czy inny sposób, współdziałają ze spółdzielcami.

Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Banku Gospodarstwa Krajowego, Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Chciałbym również bardzo serdecznie powitać naszych partnerów z sektora biznesu i pracowników polskich uczelni, którzy zawsze wiernie i sumiennie wspierają rozwój polskiej bankowości lokalnej. Chciałbym wreszcie bardzo serdecznie przywitać członków zarządów banków zrzeszających i instytucjonalnych systemów ochrony – powiedział prezes ZBP.

25 lat „ustawy świętojańskiej”

Odnosząc się do historii polskiej bankowości spółdzielczej na przestrzeni minionych dekad, prezes ZBP przypomniał, iż dokładnie 25 lat temu uchwalona została ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, popularnie zwana „ustawą świętojańską”, która położyła podstawy funkcjonowania tego segmentu rynku finansowego w nowych realiach gospodarczych.

Krzysztof Pietraszkiewicz nawiązał również do kolejnych kilkunastu już edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, podkreślając, że tegoroczne obrady napawają wielkim optymizmem.

Polska bankowość spółdzielcza postawiła na nowe technologie, na nowoczesne rozwiązania. Jestem przekonany, że będziemy świadkami ogromnego postępu w tym sektorze – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz.

Czytaj także: FLBS 2019. Nowe cele polskiej bankowości lokalnej: nowoczesność i ekspansja

Banki muszą umacniać swoją pozycję

Z kolei Mirosław Panek, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podkreślił, że żyjemy w okresie bezprecedensowego stabilnego wzrostu gospodarczego.

− Relatywnie wysokie stopy procentowe wyróżniają nasz kraj spośród innych państw nie tylko regionu, ale również Europy i całego świata – przypomniał w swym wystąpieniu szef BFG.

Również i w kluczowym dla bankowości lokalnej, polskim sektorze rolno-spożywczym nie widać powodów do niepokoju.

Rolnictwo jest w dobrej kondycji, eksportuje, radzi sobie dobrze z różnymi zawirowaniami na rynku – wskazał Mirosław Panek.

W obliczu tak pozytywnych uwarunkowań polskie banki lokalne powinny podjąć starania na rzecz ugruntowania swej pozycji na rynku, również poprzez poprawę dostępu do świadczonych usług finansowych.

Ten, kto nie wprowadza nowych rozwiązań, ten stoi w miejscu. A jak stoi w miejscu, to znaczy, że w porównaniu do liderów się cofa i będzie na coraz bardziej straconej pozycji – zauważył prezes BFG.

Problem ten może się objawić w szczególności w dobie spadku koniunktury, czego efektem najpewniej będzie utrzymanie lub wręcz dalsze obniżenie stóp procentowych.

Banki tego nie lubią, więc sytuacja w przyszłości może być bardziej wymagająca niż dzisiaj – przypomniał Mirosław Panek.

Wyzwaniem jest brak specjalistów

Innym wyzwaniem dla branży pozostaje problem z pozyskaniem specjalistów. Na problemy kadrowe narzekają wprawdzie wszystkie banki, nie wyłączając komercyjnych gigantów, jednak to w przypadku spółdzielców sytuacja jest wyjątkowo trudna, z uwagi na położenie wielu banków z dala od dużych miast.

Prezes BFG nawiązał również do pojawiających się podczas Forum postulatów redukcji obciążeń natury fiskalnej i parafiskalnej dla lokalnych instytucji finansowych. Stwierdził on, iż kwestie stricte podatkowe leżą poza zakresem jego kompetencji, natomiast obniżenie składek pobieranych przez BFG nie jest możliwe, gdyż zarówno fundusz gwarancyjny, jak i fundusz restrukturyzacji nie osiągnęły wymaganych poziomów.

Jego zdaniem, problem niewystarczających zasobów dotyczy także funkcjonujących w zrzeszeniach systemów ochrony instytucjonalnej.

Trochę obawiamy się, że liczba problemów, które IPS byłyby w stanie rozwiązać, korzystając z posiadanych zasobów, jest mocno ograniczona – zaznaczył Mirosław Panek. Uważa on, iż sposobem na postulowane obniżenie kosztów funkcjonowania bankowości spółdzielczej jest dalsza konsolidacja tego segmentu rynku oraz powszechniejsze niż dotąd korzystanie z outsourcingu.

Laureaci BAKCYLA 2018/2019

Kolejnym punktem gali było wręczenie wyróżnień dla lokalnych instytucji finansowych, które w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiły do projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.

Urszula Szulc, dyrektor projektów edukacyjnych w Warszawskim Instytucie Bankowości, przypomniała, że w ostatnim roku projekt BAKCYL wyróżniony został prestiżowym godłem „Teraz Polska”.

Wyróżnienia dla banków wręczyli prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz i prezes WIB Waldemar Zbytek oraz Urszula Szulc.

LISTA NOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU BAKCYL Z SEKTORA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH:

 1. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
 2. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
 3. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie
 4. Bank Spółdzielczy w Chodzieży
 5. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
 6. Bank Spółdzielczy w Jarocinie
 7. Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie
 8. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
 9. Bank Spółdzielczy w Kobierzycach
 10. ETNO Bank Spółdzielczy
 11. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
 12. Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach
 13. Bank Spółdzielczy w  Sędziszowie
 14. Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 15. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
 16. Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 17. Bank Spółdzielczy w Jasionce
 18. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 19. Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
 20. Bank Spółdzielczy w Więcborku
 21. Bank Spółdzielczy w Barcinie
 22. Bank Spółdzielczy w  Tucholi
 23. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
 24. Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie
 25. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
 26. Bank Spółdzielczy w Przysusze
 27. Vistula Bank Spółdzielczy

 

Źródło: aleBank.pl