Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, potrzebna krajowa strategia edukacji finansowej

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, potrzebna krajowa strategia edukacji finansowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Edukacja finansowa dzieci i młodzieży jest dla ich rodziców tematem istotnym, niemniej zajęcia z przedsiębiorczości zajmują odległe pozycje na liście zajęć pozaszkolnych, w których uczestniczą najmłodsi Polacy. Na ten fakt zwróciła uwagę Iwona Jarzębska, Prezes Zarządu Fundacji Banku Millennium, podczas obrad pierwszego dnia Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2022.

Omawiając aktywność reprezentowanej przez siebie organizacji, Iwona Jarzębska przypomniała, iż dużą rolę w edukacji finansowej dzieci odgrywają rodzice, zatem duża część program edukacyjnego Fundacji Banku Millennium jest skierowania do nich.

Edukacja ekonomiczna od trzeciego roku życia?

– Przygotowaliśmy szereg materiałów, jak edukować swoje dzieci. Warto podkreślić, ze najmłodsze dzieci muszą mieć trochę zabawy w trakcie edukacji, stąd w materiałach kierowanych do nich pojawia się postać bohatera w postaci Pana Sebastiana – powiedziała przedstawicielka Fundacji.

Generalnie jednak rodzice są otwarci na rozwój swych dzieci w obszarze finansów i szeroko rozumianej przedsiębiorczości, a badania przeprowadzone przez Fundację Banku Millennium wykazały, że ich zdaniem kształtowanie postaw dzieci odnośnie do finansów powinno się zacząć między 3 a 7 rokiem życia.

– Świadomość istnienia programów edukacyjnych jest bardzo niska ale wielu z nich chciałoby żeby dziecko uczestniczyło w e-zajęciach z tego obszaru. Zwłaszcza dotyczy to rodziców, których dzieci już brały udział w takich programach – oceniła Iwona Jarzębska, dodając, iż te dzieci, które w młodszym wieku były edukowane finansowo, łatwiej sobie radzą z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości.

Rola banków w edukacji finansowej

Wątek zaangażowania sektora finansowego w kształcenie ekonomiczne Polaków był tematem debaty eksperckiej, moderowanej przez prezesa ZBP, Krzysztofa Pietraszkiewicza.

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, przestrzegł przed postrzeganiem obecnej sytuacji jedynie w kontekście niepokoju podyktowanego konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą.

– Im więcej mamy wyzwań tym większy spokój musimy zachować, działać w sposób rozsądny i bardziej współpracować. Naszą powinnością jest pacyfikować skrajności tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym – zauważył prezes ING Banku Śląskiego.

W podobnym tonie wypowiedział się prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Piotr Alicki, który sugerował, iż polska gospodarka i rynek finansowy cały czas zmagał się z wieloma wyzwaniami, jak choćby digitalizacja rozliczeń międzybankowych czy wdrażanie e-bankowości.

– Także i pandemia przyniosła skutek w postaci przyspieszenia wielu procesów, jak praca zdalna czy zdalne usługi. To jest nasz sukces, że byliśmy na to gotowi, mieliśmy rozwiązania które całe społeczeństwo mogło wykorzystać – wspomniał Piotr Alicki, dodając, że w obecnej sytuacji należy poświęcić więcej uwagi kwestiom cyberbezpieczeństwa.

– Dziś nie jest łatwiej stać się ofiarami ataków, natomiast jest ich dużo więcej, są stosowane w podobnej formie od dawna tylko w większej skali. Do tego doszedł okres wzmożenia cyberterroryzmu, co ma ścisły związek z sytuacją w Ukrainie – sugerował szef KIR.

Wojna i edukacja finansowa

 Do warunków prowadzenia biznesu w kraju ogarniętym konfliktem nawiązał Bartosz Drabikowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego, który prowadzi działalność za pośrednictwem spółki Kredobank także na rynku ukraińskim. –

Tamten bank w dalszym ciągu prowadzi działalność, część oddziałów jest otwarta i realizuje transakcje. Osoby zatrudnione w tym banku uzyskują od nas wsparcie i pracują. Pokazuje to siłę naszej grupy, że potrafimy sobie radzić w takich warunkach – podkreślił Bartosz Drabikowski.

Włodzimierz Kocon, wiceprezes BGK, akcentował rolę polskiego banku rozwoju w sytuacjach kryzysowych.

– Naszym zadaniem jest zapewniać stabilność i spokój przez różnego rodzaju programy wspierające naszych przedsiębiorców, zdejmować część ryzyka z innych instytucji finansowych które na nim działają, tylko po to by ten spokój uzyskać – powiedział reprezentant BGK, dodając, że obecnie trwają dyskusje nad wprowadzeniem wakacji kredytowych, analogicznych jak te, które miały miejsce w czasach pandemii.

Mogłyby z nich skorzystać te podmioty, które były zaangażowane na rynkach wschodnich, a dziś mają problemy z uwagi na wojnę i wprowadzone w jej wyniku sankcje.

Prezes ING Banku Śląskiego przestrzegł przed pochopnymi działaniami i kierowaniem się paniką w dziedzinie zarządzania środkami finansowymi. Podejmując decyzje finansowe trzeba je podejmować z pełna świadomością i ze zrozumieniem konsekwencji. Nigdy nie podejmować decyzji finansowych, w wyniku których nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od zewnętrznych wstrząsów. Do tego dopuszczać nie wolno – zauważył Brunon Bartkiewicz.

Jednym z tematów, omawianych podczas Kongresu, było tworzenie krajowej strategii edukacji finansowej. Mówiła o tym między innymi Monika Wojciechowska, główny specjalista kierujący Zespołem Edukacji Finansowej w Biurze Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.  

– Edukacja finansowa przyczynia się do zwiększenia umiejętności poruszania się po świecie finansów. Prowadzi to do wzrostu zaufania do rynku finansowego, a w konsekwencji do wspierania stabilności finansowej. Wyniki badań, tak międzynarodowych jak i krajowych, wskazują, że wiedza finansowa jest coraz większa, coraz bardziej świadomie korzystamy z usług finansowych, ale wciąż jest wiele do zrobienia, zwłaszcza w zakresie długoterminowego oszczędzania, nadmiernego zadłużania się, a także cyberbezpieczeństwa. W Polsce od wielu lat podejmowanych jest wiele inicjatyw edukacyjnych w zakresie finansów, jednak brakuje kompleksowego podejścia w tym zakresie. Pewne obszary mogą się nakładać, a inne nie są w ogóle zagospodarowane – zauważyła przedstawicielka resortu, dodając, iż dzięki wspomnianym inicjatywom istnieją solidne podstawy dla edukacji finansowej.

Źródło: aleBank.pl