Konferencja samorządowa „Jak finansować pomysły na rozwój lokalny?”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150127.konf.400xW dniu 22 stycznia 2015 roku konferencja samorządowa pt. "Jak finansować pomysły na rozwój lokalny?" rozpoczęła obchody jubileuszu 110-lecia istnienia Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

W spotkaniu, które miało miejsce w Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie brali udział starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z aż jedenastu powiatów. Patronat honorowy nad konferencją objął Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Marek Mazur.

Uroczystość otworzył Roman Janiszewski – pełniący obowiązki Prezesa Banku Spółdzielczego w Poddębicach, witając serdecznie wszystkich przybyłych gości.

Jednym z głównych zagadnień był rozwój obszarów wiejskich, gdzie głos zabrał Pan Michał Kosmowski – Naczelnik Wydziału Wdrażania Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kolejny wykład wygłosił Pan Tomasz Dronka – Naczelnik Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który scharakteryzował Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Zasady finansowania przedsięwzięć proekologicznych to zagadnienia przedstawione przez Pana Zbigniewa Stasiaka – Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi. Pani Izabela Witaszek – Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁARR swoją uwagę skupiła zachęcając samorządowców do współpracy oraz jak najefektywniejszego wykorzystywania funduszy unijnych.

Nie obyło się również bez prezentacji przygotowanych przez samorządowców. Starosta Powiatu Łaskiego oraz Burmistrz Poddębic przedstawili zagadnienia związane z finansami nowoczesnego samorządu, a także inwestycjami zrealizowanymi w ostatnim czasie na terenie Gminy Poddębice.

Na zakończenie konferencji Prezes Banku Spółdzielczego w Poddębicach – Roman Janiszewski podsumował 110 lat działalności Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach oraz podziękował za tak liczny udział oraz okazane zaufanie.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Poddębicach