Konferencja KZBS: Banki spółdzielcze w czasach innowacji i przemian

Konferencja KZBS: Banki spółdzielcze w czasach innowacji i przemian
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cały sektor finansowy i banki mierzy się z wieloma wyzwaniami. To nie tylko wypełnienie nowych wymogów regulacyjnych, ale dostosowanie funkcjonowania do realiów gospodarki cyfrowej. Banki spółdzielcze muszą nie tylko znaleźć miejsce na mapie instytucji finansowych w XXI wieku, ale zachować przy tym swoją wyjątkowość.

Bohdan Szafrański

O tym, jak to zrobić, rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, której patronował Narodowy Bank Polski. Jak stwierdziła Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu KZBS, potrzebne jest zaufanie wewnątrz środowiska, bez którego nie da się zbudować systemu odpornego na problemy obecnych czasów. Wzywała do współdziałania i wspólnego budowania strategii, co pozwoli też na obniżenie kosztów funkcjonowania. Nawiązując m.in. do inicjatywy powstania Polskiego Banku Apeksowego, pytała, jaki jest graniczny koszt bycia w pełni samodzielnym bankiem. Może, jak to robią przedstawiciele banków spółdzielczych w Europie Zachodniej, zamiast narzekać na nowe dyrektywy i regulacje, takie jak PSD2, lepiej zastanowić się, jak je wykorzystać dla rozwoju sektora. Krystyna Majerczyk- -Żabówka podkreśliła, że trzeba odejść od strategii przetrwania, na rzecz strategii rozwoju i współdziałania.

Wyzwania dla sektora

O wyzwaniach dla sektora spółdzielczego i przejściu od strategii działania autonomicznego do efektywnych modeli kooperacji mówił Paweł Szałamacha, członek zarządu NBP. Przypomniał, że bankowości spółdzielczej nie trzeba repolonizować. Udział aktywów BS-ów w aktywach sektora bankowego jest stabilny, ale wynosi tylko ok. 7%, przy czym dysponują one siecią obejmującą 1/3 wszystkich oddziałów banków w naszym kraju i zatrudniają ok. 20% pracowników sektora. Są bliżej klienta (liczba oddziałów), ale ich znaczenie jest mniejsze. Członek zarządu NBP zwrócił uwagę na standardy Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), takie jak: model bankowości odwołujący się do solidarności, budowanie w działalności społecznej odpowiedzialności i odporności sektora na ryzyka systemowe, działanie na rzecz budowy i utrzymania zaufania członków, klientów oraz rynku. Kolejne to promowanie zdrowych zasad ładu korporacyjnego oraz podnoszenie jakości zarządzania bankiem i koncentrowanie uwagi na bliskich relacjach z członkami oraz klientami.

Jego zdaniem wyzwania w sektorze, związane z otoczeniem rynkowym, to: wykorzystanie nowych technologii i elektronizacja, przedefiniowanie relacji banku z klientami i udziałowcami w kontekście digitalizacji usług finansowych oraz ściślejsza integracja przy realizacji celów biznesowych i wzmacniania bezpieczeństwa sektora. Inne to wysoki udział kredytów dla przedsiębiorstw w części banków spółdzielczych i pogarszająca się ich jakość przy wysokim poziomie koncentracji sektorowej oraz podmiotowej. Wyzwaniami są także niskie pokrycie odpisami kredytów z utratą wartości oraz niedostatecznie rozwinięte kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zalecana jest ściślejsza integracja bankowości spółdzielczej, przy szerokim uczestnictwie w tym banków stworzonych w ramach systemów ochrony instytucjonalnej. Niezbędna jest przebudowa modelu biznesowego ukierunkowana na wzrost efektywności, wszakże z zachowaniem tego, co stanowi o wartości ruchu spółdzielczego, wskazane jest również wypracowanie efektywnych modeli kooperacji. W sesji pytań uczestnicy zwracali uwagę m.in. na potrzebę zagospodarowania nadwyżek oszczędności w bankach spółdzielczych i wykorzystania ich do wspierania rozwoju gospodarki kraju.

Paweł Rudolf

Nadzór a lepsze zarządzanie

Rolę nadzoru finansowego w procesie stałego podnoszenia jakości zarządzania i rozwoju banków spółdzielczych przedstawił Paweł Rudolf, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej i SKOK w UKNF. – Jeśli chce się pozyskać młodych ludzi, to trzeba być jak firma fintech. Jednak jest ryzyko, że banki spółdzielcze nie są w stanie konkurować z takimi firmami. Dlatego taki „fintech” może działać tylko w ramach wię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI