Konfederacja Lewiatan: nowe zasady rozliczania zaliczek na PIT sprzeczne z ustawą

Konfederacja Lewiatan: nowe zasady rozliczania zaliczek na PIT sprzeczne z ustawą
Przemysław Pruszyński Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu poboru zaliczek od wynagrodzeń pracowników jest niezgodne z prawem, wprowadza nowe zasady ich poboru, sprzeczne z ustawą o PIT.

Prowadzi do jeszcze większego chaosu i niepewności związanej z prawidłowym obliczeniem, pobraniem i przekazaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także obciąża firmy dodatkowymi kosztami.

Konfederacja Lewiatan protestuje przeciwko przyjmowaniu aktów prawnych z pominięciem konsultacji społecznych.

Nowe zasady zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

Celem opublikowanego rozporządzenia jest zmiana zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników. Nowe zasady zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

Czytaj także: Dlaczego Polski Ład stał się polskim nieładem?

– Stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu tak ważnych dla firm przepisów bez konsultacji społecznych. Sytuacją bez precedensu jest zmiana prawa z vacatio legis trwającym ok. 4,5 godziny, w trakcie którego pracodawcy mają wdrożyć nowe zasady, tylko po to, aby wynagrodzenia wypłacane pracownikom według nowych zasad nie były niższe, niż te wypłacane w zeszłym roku – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Spowoduje to kolejne poważne koszty dla przedsiębiorców, którzy zapłacili już przecież za wdrożenie w grudniu zmian wynikających z Polskiego Ładu.

Rozporządzenie narusza konstytucję

Rozporządzenie zostało wydane  bez delegacji ustawowej. Narusza art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP, ponieważ materia nim regulowana wykracza poza upoważnienie zawarte w art. 50 Ordynacji podatkowej, uprawniające Ministra Finansów do przedłużenia niektórych terminów zawartych w przepisach podatkowych. Przepisy rozporządzenia nie przedłużają tylko terminu na pobranie i odprowadzenie zaliczki od wynagrodzeń, natomiast wprowadzają nowy, funkcjonujący równolegle z określonym w ustawie, system obliczania miesięcznej zaliczki od dochodów z pracy, emerytury oraz z umów zlecenia.

Rozporządzenie pogłębia chaos prawny i informacyjny związany z wejściem w życie Polskiego Ładu.

  To sytuacja dalece niepożądana, istotnie obciążająca pracodawców i przedsiębiorców. Naraża płatników na ryzyko poniesienia sankcji karno-skarbowych za nieodprowadzone zaliczki, co jest następstwem niewłaściwie przygotowanych przepisów prawa podatkowego oraz konieczności poboru zaliczki w sposób niezgodny z przepisami ustawy podatkowej. Poza tym obciąża przedsiębiorców kosztami kolejnych zmian w programach płacowych i przerzuca na nich obowiązek wytłumaczenia pracownikom skąd ich pensje się różnią, w sytuacji kiedy każdy dzień przynosi nowe interpretacje przepisów – dodaje Przemysław Pruszyński.

Źródło: Konfederacja Lewiatan