Komitet Stabilności Finansowej oczekuje od banków aktywnego kredytowania gospodarki

Komitet Stabilności Finansowej oczekuje od banków aktywnego kredytowania gospodarki
NBP - Narodowy Bank Polski (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na stronach Narodowego Banku Polskiego ukazał się komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym.

#KSF: Komitet oczekuje od banków aktywnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 13 lipca 2020 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Tomasz Obal, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Głównym tematem obrad Komitetu – czytamy w komunikacie – była kwestia wag ryzyka obowiązujących banki w odniesieniu do niektórych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.

Zdaniem Komitetu skutki epidemii COVID-19 wymagają podjęcia działań wspierających zdolność banków do prowadzenia akcji kredytowej i utrzymania aktywności gospodarczej w kraju.

Komitet rekomenduje obniżenie z poziomu 100% do 50% wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży.

W opinii Komitetu zalecane obniżenie wag ryzyka wraz z innymi działaniami podejmowanymi przez instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego może pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie funduszy własnych banków, a tym samym przeciwdziałać ograniczaniu akcji kredytowej.

Komitet podkreślił jednocześnie, że dla systemu finansowego i polskiej gospodarki potrzebne jest, aby środki uwolnione w wyniku obniżenia wag ryzyka zostały przeznaczone na kredytowanie gospodarki i pokrycie ewentualnych strat banków w najbliższych kwartałach.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów uruchomionych dotychczas uruchomionych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, Komitet oczekuje od banków aktywnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców.