Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BNP Paribas Bank Polska S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bnp.paribas.01.400x129Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") zatwierdziła dziś prospekt emisyjny BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank"), będącego częścią Grupy BNP Paribas. Bank opublikuje prospekt 23 kwietnia 2014 roku i planuje przeprowadzenie oferty publicznej akcji ("Oferta") na przełomie kwietnia i maja tego roku.

Przewiduje się, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie nie więcej niż 5.026.539 akcji serii „O”. Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas S.A. zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym na GPW do poziomu co najmniej 15%.

Oferta będzie adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (oprócz Stanów Zjednoczonych).

Funkcję Globalnego Koordynatora Oferty będzie pełnić Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego). Współprowadzącymi Księgę Popytu będą Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz BNP Paribas. Funkcję Oferującego pełnił będzie Dom Maklerski Banku Handlowego. ING Bank N.V., Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Dom Maklerski mBanku S.A. będą pełnić funkcję Współmenedżerów Oferty.

Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną przedstawione w zatwierdzonym przez KNF prospekcie emisyjnym, który dostępny będzie na stronie internetowej Banku pod adresem www.bnpparibas.com oraz na stronie oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem www.dmbh.pl.

Przeprowadzenie Oferty jest uzależnione od warunków rynkowych oraz spełnienia innych warunków zwyczajowo stosowanych w ofertach międzynarodowych.
140422.zaproszenie.01.600x774

Źródło: BNP Paribas Bank Polska SA