KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 90,2 proc. rdr, do 11,6 mld zł na koniec czerwca 2022 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 90,2 proc. rdr, do 11,6 mld zł na koniec czerwca 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 11,6 mld zł na koniec czerwca 2022 r., co oznacza wzrost o 90,2% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazały w tym roku 4 banki komercyjne.

Na koniec czerwca 2022 r. 4 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 0,3 mld zł. Banki te miały ok. 4,9 % udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 11,5 mld zł.

– czytamy w prezentacji KNF.

Wynik z odsetek

W okresie sześciu miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 70% do 37,29 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,41 mld zł i był o 13,9% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 82,9% r/r do 16,31 mld zł.

Koszty działalności banków

Koszty działalności banków wzrosły o 34,7% r/r do 23,84 mld zł rok wcześniej.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 3,77 mld zł (wzrost o 9,3% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 5,81% (wobec 6,7% miesiąc wcześniej i 2,03% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,44% (wobec odpowiednio: 0,51% i 0,11%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w marcu 2022 r. na poziomie 18,57% (TCR) i 16,61% (T1).

„Według stanu na koniec I kwartału 2022 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisała Komisja.

Na koniec czerwca 2022 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 500 banków spółdzielczych oraz 35 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Wartość kredytów wzrosła o 5,6% r/r, depozytów – o 4,4% r/r w czerwcu

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w czerwcu 2022 r. zmniejszył się o 1,8 mld zł (tj. 0,2%) m/m do 1 221,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 5,6%, wynika z KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w czerwcu 2022 r. zmniejszyła się o 2,9 mld zł do 1 537,5 mld zł (-0,2% m/m i 4,4% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 1,6% r/r do 790,7 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 14% r/r do 422 mld zł, podano w prezentacji.

Czytaj także: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,59 mld zł, wzrósł rdr 89,5 proc. w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. >>>

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w czerwcu 2022 r. zmniejszył się o 2,4 mld zł do poziomu 501,6 mld zł (-0,5% m/m i +2,9 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w czerwcu nieznacznie się zmniejszył (-1,7 mld zł) do 405 mld zł (-0,4% m/m i +7,4% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec czerwca 2022 r. wynosił 80,8%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się o 0,7 mld zł do 96,5 mld zł (-0,7% m/m i -12,3% r/r)” – czytamy dalej.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w czerwcu 2022 r. zmniejszył się o 0,1 mld zł do poziomu 185,7 mld zł (-0,1% m/m i 2,6% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w czerwcu 2022 r. zwiększył się o 0,8 mld zł do 173,1 mld zł (+0,4% m/m i +31,3% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w czerwcu 2022 r. zmniejszył się o 0,5 mld zł do 148,9 mld zł (-0,3% m/m i +6,9% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w czerwcu 2022 r.:

* utrzymał się na zbliżonym do poprzedniego miesiąca poziomie 68,2 mld zł (-1% m/m i -9,3% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (17,1 mld zł) i operacyjne (16,7 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (29,3 mld zł) oraz MSP (20 mld zł)” – napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec czerwca br. utrzymał się na tym samym poziomie, co w poprzednim miesiącu 76,4% (+0,9 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego w czerwcu 2022 r. zmniejszyła się o 2,9 mld zł do 1 537,5 mld zł (-0,2% m/m i 4,4% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (69,5% całości depozytów) wzrósł w czerwcu br. o 2,5 mld zł (0,2% m/m i 2,2% r/r)” – czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews