KNF zatwierdziła zmianę metody wyznaczania składek na BFG

KNF zatwierdziła zmianę metody wyznaczania składek na BFG
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), jednogłośnie zatwierdziła zmianę metody wyznaczania składek należnych od banków, banków zagranicznych, oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (SKOK) do odpowiednich funduszy gwarancyjnych, podała Komisja.

„Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych banków, objętych systemem gwarantowania depozytów, są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały.

W każdym kwartale ¼ tej kwoty podlega podziałowi  pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka” – czytamy w komunikacie.

Składki należne od banków na cele gwarantowania depozytów są wyznaczane z uwzględnieniem podstawy wyznaczania, profilu ryzyka tego banku i przynależności do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS).

Podstawę wyznaczania oraz przynależność do IPS zostały określone w ustawie o BFG oraz w rozporządzeniu MRiF. Sposób określania profilu ryzyka banku związanego z jego działalnością został również, w sposób ramowy, określony w rozporządzeniu MRiF, a także uszczegółowiony w ramach metody wyznaczania składek, opracowanej przez BFG, a metoda ta wymaga zatwierdzenia przez komisję, podano.

Zatwierdzona metoda ma również zastosowanie do ustalania wysokości składek nadzwyczajnych, w przypadku gdyby została podjęta decyzja o ich pobraniu, zaznaczono.

Czytaj także: Rada BFG ustaliła nową stawkę FOŚG na 2024 rok  

 BFG – składki od banków zagranicznych

W przypadku oddziałów banków zagranicznych również kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych oddziałów banków zagranicznych, objętych systemem gwarantowania depozytów, są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały.

W każdym kwartale ¼ tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych, według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka.

Składki należne od banków na cele gwarantowania depozytów są wyznaczane z uwzględnieniem podstawy wyznaczania, profilu ryzyka tego banku. Podstawa wyznaczania określona jest w ustawie o BFG oraz rozporządzeniu MRiF.

Czytaj także: Jest nowy przewodniczący Rady BFG

Składki na fundusz gwarancyjny spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Komisja zatwierdziła również zmianę metody wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Kwoty składek na cele gwarantowania depozytów, należnych w danym roku od poszczególnych kas, są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały.

W każdym kwartale ¼ tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy poszczególne kasy z uwzględnieniem następujących elementów: podstawy wyznaczania składek oraz profilu ryzyka kasy.

„Zmiana metody wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dotyczy:

a) zmiany wzorów obliczeniowych dotyczących wyznaczania współczynnika ARW (zamiana funkcji liniowej na funkcję wykładniczą) oraz dodania współczynnika korekty,

b) modyfikacji postanowień określających tryb dokonywania korekt składek należnych za kwartał,

c) zmiany definicji oraz komórek sprawozdawczych dla pozycji Kredyty i pożyczki członkowskie oraz Kredyty i pożyczki członkowskie przeterminowane powyżej 3 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

Ocena ryzyka kas dla celów kalkulacji składek jest oparta na danych pochodzących ze sprawozdawczości przekazywanej przez kasy do Komisji, według stanu na dzień ostatniego rocznego sprawozdania finansowego, które były dostępne na 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który należne są składki, podkreślono.

Metoda wyznaczania składek ma również zastosowanie do ustalania wysokości składek nadzwyczajnych, w przypadku gdyby została podjęta decyzja o ich pobraniu, zaznaczono.

Czytaj także: BFG: wynik netto sektora bankowego od stycznia do października ’23 wyniósł 23,6 mld zł, wzrósł o 179,8 proc. rdr

Źródło: ISBnews