JLL podsumuje transakcje inwestycyjne zrealizowane w I kw. 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jll.02.400.195Wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo - Wschodniej sięgnęła prawie 1,37 mld euro.

Po pierwszym kwartale Polska pozostaje najbardziej aktywnym rynkiem regionu z 69% udziałem w łącznym wolumenie inwestycyjnym.

Międzynarodowa firma doradcza JLL podsumowała transakcje inwestycyjne zrealizowane w I kw. 2014 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej.

Z danych JLL wynika, że w I kw. 2014 r. w Europie Środkowo – Wschodniej zrealizowano transakcje inwestycyjne o wartości ok. 1,37 mld euro, co oznacza 19% wzrost w porównaniu do I kw. roku ubiegłego (ok. 1,15 mld euro). Polska zarejestrowała aż 69% (ok. 940 mln euro) udział w wolumenie wszystkich umów kupna/sprzedaży, wyprzedzając m.in. Czechy (16%), Słowację (5%), Węgry (4%) czy Rumunię (1%). Na Bułgarię, Chorwację, Serbię i Słowenię przypadło pozostałe ponad 5% ogólnego wolumenu inwestycyjnego. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość transakcji sfinalizowanych w I kw. zostało zainicjowanych jeszcze pod koniec zeszłego roku.

Troy Javaher, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo – Wschodniej, JLL, komentuje: „Po I kw. Polska pozostaje wiodącym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo – Wschodniej, przed Czechami. Widzimy jednak istotne ożywienie na rynku słowackim, węgierskim i rumuńskim. Naszym zdaniem wzrośnie również aktywność w obszarze transakcji portfelowych. Spodziewamy się, że łączna wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej na koniec 2014 r. będzie porównywalna lub nawet wyższa od bardzo dobrego rezultatu zarejestrowanego w roku ubiegłym.

Z danych JLL wynika, że największy – pod względem wartości – udział w łącznym wolumenie umów kupna/sprzedaży w Europie Środkowo – Wschodniej przypadł na segment biurowy (56%) oraz handlowy (29%). Na segmenty magazynowy i hotelowy przypadło odpowiednio 9% i 6%.

Największą transakcją w I kw. br. we wszystkich segmentach rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej była sprzedaż przez BlackRock prestiżowego biurowca Rondo I w Warszawie – do Deutsche Asset & Wealth Management za ok. 300 mln euro. Sektor handlowy zdominowała transakcja sprzedaży przez Trigranit, Europa Capital oraz PKP centrum handlowego Poznań City Center na rzecz konsorcjum tworzonego przez fundusz Resolution i ECE Fund, za nieujawnioną kwotę. Na rynku nieruchomości magazynowych największą umową kupna/sprzedaży było przejęcie przez Hillwood od Standard Life Investments Panattoni Park Wrocław i Panattoni Park Błonie I.

Największe transakcje inwestycyjne zrealizowane w I kw. 2014 r. w Europie Środkowo – Wschodniej miały miejsce w Polsce.

Agata Sekuła, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych w Europie Środkowo – Wschodniej, JLL, podsumowuje: „Wzrost wartości transakcji w Europie Środkowo – Wschodniej o 19% w I kw. 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku był możliwy dzięki bardzo dobremu otwarciu roku na rynku inwestycyjnym w Polsce. Biorąc pod uwagę utrzymujące się zainteresowanie inwestorów zagranicznych oraz transakcje w toku, spodziewamy się, że łączny wolumen transakcji inwestycyjnych we wszystkich segmentach rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce może osiągnąć wynik porównywalny lub nawet lepszy od ubiegłorocznego. Jeśli chodzi o rynek biurowy, oczekujemy, że w 2014 powinno dość jeszcze do kilku przejęć obiektów typu prime w Warszawie i na rynkach regionalnych. W przypadku rynku handlowego przedmiotem transakcji będą różnorodne produkty inwestycyjne zlokalizowane również poza głównymi polskimi miastami. Na rynku nieruchomości magazynowo – przemysłowych, na którym również spodziewamy się dużej aktywności inwestorów w nadchodzących miesiącach, przedmiotem transakcji pozostają obiekty klasy A, w wiodących lokalizacjach logistycznych, z długoterminowymi umowami najmu„.

Według JLL, stopy kapitalizacji w Polsce w sektorze biurowym na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy uległy nieznacznej kompresji i oscylują na poziomie ok. 6.00-6,25%, z kolei stopy kapitalizacji w sektorze handlowym pozostają stabilne na poziomie ok. 5,75%. W przypadku najlepszych obiektów magazynowych stopy kapitalizacji także uległy kompresji do poziomu 7,25-7,50%.

JLL jest po raz czwarty z rzędu został laureatem nagrody CEE Real Estate Quality Awards w kategorii Najlepszy Doradca ds. Inwestycji w Nieruchomości Komercyjne w Europie Środkowo – Wschodniej.

Ponadto, JLL został po raz trzeci z rzędu uznany przez RCA (Real Capital Analytics) najlepszym doradcą inwestycyjnym na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA), pod względem wartości zrealizowanych transakcji.

Źródło: JLL