Jest nowa rekomendacja KNF dotycząca dobrych praktyk w bancassurance

Jest nowa rekomendacja KNF dotycząca dobrych praktyk w bancassurance
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła nową Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance, podała Komisja. Nowa Rekomendacja U rozszerza katalog jej adresatów o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

„Celem Rekomendacji U jest poprawa standardów działalności w obszarze bancassurance oraz określenie warunków dla stabilnego rozwoju rynku bancassurance.

Kluczowym elementem nowej Rekomendacji U jest zapewnienie odpowiedniej wartości dla klienta produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance” – czytamy w komunikacie.

Nowa Rekomendacja U zastąpi dotychczasową, która obowiązuje od 2014 r.

Od tego czasu zmieniły się przepisy dotyczące m.in. oferowania produktów ubezpieczeniowych, co ma wpływ na sposób wykonywania działalności przez podmioty prowadzące działalność w obszarze bancassurance.

Nowa Rekomendacja U rozszerza katalog jej adresatów o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podano.

Czytaj także: Prezes ZBP o wypracowaniu wspólnie z PIU dobrych praktyk ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki

Nowe regulacje w Rekomendacji U

„Przyjęta Rekomendacja U wprowadza nowe postanowienia dotyczące w szczególności:

a) zapewnienia odpowiedniej wartości dla klienta produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI),

b) sposobu oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance,

c) relacji banku/skok, prowadzącego działalność w obszarze bancassurance, z finansującym ubezpieczenie, który na podstawie umowy zawartej z bankiem/skok, zobowiązany jest pokryć koszty ochrony ubezpieczeniowej tego banku/skok,

d) monitorowania, w ramach systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w banku/skok oraz przez komitet audytu, procesów związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych przez te podmioty” – czytamy.

Czytaj także: PIU i ZBP wspólnie tworzą nową samoregulację w bancassurance

Terminy dla banków i SKOK-ów

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że:

  • banki dostosują swoją działalność do znowelizowanej Rekomendacji U nie później niż 1 lipca 2024 roku,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie później niż 1 stycznia 2025 roku.

Czytaj także: Ubezpieczyciele i banki pracują nad dobrymi praktykami dla rynku produktów CPI w bancassurance

Źródło: ISBnews