Jerome Powell: Fed pozostawi stopy na niskim poziomie do czasu odbudowy gospodarki

Jerome Powell: Fed pozostawi stopy na niskim poziomie do czasu odbudowy gospodarki
Fot. Paylessimages/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0 ‒ 0,25 proc. ‒ podano w komunikacie po posiedzeniu. Poinformowano, że stopy procentowe pozostaną bliskie zera, dopóki Fed nie będzie pewny, że gospodarka przetrwała ostatnie wydarzenia.

#JeromePowell: Głównymi czynnikami ryzyka dla perspektyw gospodarczych jest ścieżka rozwoju pandemii koronawirusa i stopień zniszczenia mocy produkcyjnych w długim okresie #Koronawirus #GlobalnaGospodarka #Kryzys #AmerykańskaGospodarka #COVID19 #StopyProcentowe @federalreserve

Decyzja o stopach procentowych była podjęta jednogłośnie i była zgodna z oczekiwaniami rynku.

„Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen” ‒ napisano w komunikacie.

„W świetle ostatnich wydarzeń Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie od 0 ‒ 0,25 procent. Komitet oczekuje utrzymania tego docelowego zakresu, dopóki nie będzie pewny, że gospodarka przetrwała ostatnie wydarzenia i będzie na dobrej drodze do osiągnięcia celów mandatowych” ‒ dodano.

Ważna inflacja, zdrowie i rynek pracy

Z komunikatu wynika, że Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze USA.

„Fed będzie brał pod uwagę informacje związane ze zdrowiem publicznym, a także rozwój sytuacji na świecie i przytłumioną presję inflacyjną. Fed wykorzysta swoje narzędzia i podejmie odpowiednie działania w celu wsparcia gospodarki” ‒ wynika z oświadczenia.

„Przy określaniu harmonogramu i wielkości przyszłych dostosowań polityki pieniężnej, Komitet oceni obecne i oczekiwane warunki gospodarcze w odniesieniu do celu maksymalnego zatrudnienia i jego symetrycznego celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. Ocena ta uwzględni szeroki zakres informacji, w tym miary warunków na rynku pracy, wskaźniki presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz odczyty dotyczące sytuacji finansowej i międzynarodowej” ‒ dodano.

Koronawirus to zagrożenie dla globalnej gospodarki

W ocenie Rezerwy Federalnej USA, koronawirus stanowi poważne zagrożenie dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie.

„Wybuch pandemii koronawirusa powoduje ogromne trudności dla ludności i gospodarki w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wirus i środki podjęte w celu ochrony zdrowia publicznego powodują gwałtowny spadek aktywności gospodarczej i spadek liczby miejsc pracy. Słabszy popyt i znacznie niższe ceny ropy naftowej obniżają ceny konsumpcyjne. Zakłócenia działalności gospodarczej tutaj i za granicą znacząco wpłynęły na warunki finansowe i utrudniły przepływ kredytów do amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw” ‒ napisano w komunikacie.

Kredyty dla gospodarstw domowych

„Trwający kryzys zdrowia publicznego będzie w najbliższym czasie mocno obciążał działalność gospodarczą, zatrudnienie i inflację oraz stwarza znaczne ryzyko dla perspektyw gospodarczych w średnim okresie” ‒ dodano.

Fed podał, że programy pożyczkowe, QE i operacje repo będą nadal kontynuowane na obecnych poziomach.

„Aby wesprzeć przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, Rezerwa Federalna będzie nadal kupować skarbowe papiery wartościowe oraz agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową i komercyjną w kwotach potrzebnych do zapewnienia płynnego funkcjonowania rynku, wspierając tym samym skuteczne przekazywanie polityki pieniężnej do szerszych warunków finansowych” ‒ napisano w oświadczeniu.

„Ponadto Open Market Desk będzie nadal oferował operacje na dużą skalę w ramach operacji repo. Komitet będzie ściśle monitorować warunki rynkowe i jest przygotowany do dostosowania swoich planów, jeśli to konieczne” ‒ dodano.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca, gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0 ‒ 0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

9 kwietnia Rezerwa Federalna USA podała, że uruchomi nowy program pożyczkowy o wartości 2,3 bln USD, który ma zapewnić płynność m.in. małym i średnim przedsiębiorstwom, a także samorządom lokalnym oraz władzom stanowym w obliczu pandemii koronawirusa.

Uzasadnienie decyzji przedstawił prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell

‒ Fed nie zamierza szybko podnosić stóp procentowych, dopóki nie będzie pewien, że gospodarka jest na drodze do silnego odbicia ‒ ocenił prezes Fed, Jerome Powell, na konferencji po posiedzeniu (29.04.) amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Dodał, że w razie konieczności Fed może dostosować swoje narzędzia.

‒ Rynek oczekuje od nas, by stopy procentowe pozostały na obecnym poziomie, co jest właściwe. Nie będziemy szybko zmieniać podjętych środków. Stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie, aż nie pojawi się perspektywa odbudowy gospodarki ‒ powiedział prezes Fedu.

I podkreślił, że:

‒ Rezerwa Federalna jest zobowiązana do użycia wszystkich swoich narzędzi, by upewnić się, że gdy nastąpi odbicie, będzie ono tak silne jak to możliwe.

Powell ocenił, że wraz z rozwojem sytuacji w gospodarce, dalsze działania polityków i bankierów centralnych mogą być konieczne.

‒ Czy będzie potrzeba, by zrobić więcej? Myślę, że odpowiedź brzmi ‒ tak. Dalsze kroki w zakresie polityki monetarnej i fiskalnej mogą być konieczne, jeśli chodzi o zapewnienie silnego odbicia – powiedział bankier.

‒ Uważamy jednak, że nasze obecne podejście zakresie polityki monetarnej jest odpowiednie na ten moment – dodał.

W ocenie prezesa Fedu, aktywność w gospodarce spadnie jeszcze bardziej w kwietniu.

‒ Ogólna aktywność gospodarcza prawdopodobnie spadnie w niespotykanym tempie w drugim kwartale ‒ powiedział prezes Fedu na konferencji prasowej.

‒ Zarówno głębokość, jak i czas trwania kryzysu gospodarczego są wyjątkowo niepewne i będą w dużej mierze zależeć od tego, jak szybko wirus zostanie opanowany ‒ dodał.

Według Powella w ramach kolejnego odczytu stopy bezrobocia można będzie zobaczyć, że wzrosła ona powyżej 10 proc. z najniższych poziomów od 50 lat. Dodał, że minie trochę czasu zanim gospodarce uda się wrócić do maksymalnego zatrudnienia.

W ocenie Powella trudno jest obecnie prognozować rozwój sytuacji w gospodarce w dłuższej perspektywie

‒ Szok związany z koronawirusem jest bezprecedensowy. Nie przypomina niczego, co widziałem w swoim życiu ‒ powiedział prezes Fedu.

‒ Rozwój wypadków w gospodarce jest wysoce niepewny. Niedługo otworzymy gospodarkę, a aktywność gospodarcza powinna wzrosnąć, gdy wydatki konsumentów wzrosną, ale istnieje możliwość, że gospodarka nie wróci szybko do poprzedniego stanu. Może minąć wiele czasu zanim gospodarka wróci do poprzednich poziomów bezrobocia. (…) Tak długo jak oczekiwania inflacyjne są solidnie zakotwiczone, nie musimy obawiać się dezinflacji ‒ dodał.

Powell powiedział także, że głównymi czynnikami ryzyka dla perspektyw gospodarczych jest ścieżka rozwoju pandemii koronawirusa i stopień zniszczenia mocy produkcyjnych w długim okresie.

Według prezesa Fedu, problemy gospodarcze za granicą mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę USA.

‒ Dysponujemy środkami, które mogą stanowić odpowiedź na zagrożenia dla perspektyw wzrostu PKB, ale nie zadziałają one idealnie ‒ ocenił.

Powell podkreślił, że dyskusja nad deficytem budżetowym powinna być odłożona na później.

‒ Obecnie to nie jest właściwy moment, aby dyskutować nad długiem publicznym. Właściwy czas nadejdzie niedługo i wtedy będziemy mogli się zastanowić nad uporządkowaniem finansów publicznych ‒ wskazywał prezes Fedu.

Prezes Fedu odniósł się również do programu skupu aktywów.

‒ Nie będziemy go zmieniać jak na razie, ale uważnie monitorujemy dane napływające z gospodarki, ponieważ jest wiele różnych ścieżek, którymi gospodarka może podążyć – powiedział.

Powell podkreślił, że utrzymanie płynności w systemie bankowym, który umożliwia udzielanie kredytów, jest kluczowe.

Prezes Fedu dodał, że program pożyczkowy dla małego biznesu będzie niedługo dostępny w wielu różnych odsłonach.

Protokół z kwietniowego spotkania Fed zostanie opublikowany 20 maja. Następne posiedzenie Rezerwy Federalnej zaplanowane jest na 9 ‒ 10 czerwca. Po posiedzeniu mają zostać opublikowane kwartalne projekcje makroekonomiczne.

Kurs dolara osłabia się wobec koszyka walut po decyzji Fed o 0,32 proc. do 99,55 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 1 pb. do 0,62 proc.

Źródło: PAP BIZNES