Jarosław Gowin na Forum Bankowym 2021: szybki transfer środków pomocowych do firm nie byłby możliwy bez sprawnego sektora bankowego

Jarosław Gowin na Forum Bankowym 2021: szybki transfer środków pomocowych do firm nie byłby możliwy bez sprawnego sektora bankowego
Wicepremier Jarosław Gowin, Forum Bankowe 2021. Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
‒ Dokładnie rok temu musieliśmy odwołać Forum Bankowe, przeorganizować się i zaproponować naszym klientom i partnerom wiele nietypowych rozwiązań - powiedział prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, rozpoczynając obrady tegorocznego Forum. Przypomniał też, że obecna edycja wydarzenia ma miejsce w przeddzień okrągłego jubileuszu trzydziestolecia ZBP. W tegorocznym Forum bierze udział ponad 700 osób, z czego niemal 500 stanowią bankowcy.

Odnosząc się do sytuacji sprzed dwunastu miesięcy, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że zamiast uczestniczyć w odwołanym w ostatniej chwili Forum Bankowym, przedstawiciele sektora musieli zająć się natychmiastowym wdrażaniem rozwiązań antykryzysowych, takich jak moratorium pozaustawowe dla kredytobiorców, umożliwienie dodatkowego wykorzystania kredytów obrotowych przez firmy, które przed pandemią wykazywały dobre wyniki, czy też zwiększenie limitów płatności bezstykowych bez konieczności zatwierdzenia kodem PIN.

Sektor bankowy okazał się sprawnym systemem, docierającym do każdego zakątka w kraju

‒ Przyszliśmy z pomocą dla 1 mln 150 tys. klientów, w tym ok. 100 tys. małych firm – zaznaczył prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Bankowe wsparcie dla firm

Prezes ZBP wskazał też na szereg działań, prowadzonych wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Polskim Funduszem Rozwoju, takich jak dystrybucja środków pomocowych w ramach tarcz antykryzysowych.

‒ Sektor bankowy okazał się sprawnym systemem, docierającym do każdego zakątka w kraju – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz. Jednym z ważniejszych wyzwań było też zaopatrzenie w gotówkę w dobie, kiedy Polacy masowo ruszyli ku bankomatom.

‒ Dla wielu ludzi to wydaje się proste, ale za tym kryje się cała logistyka – nadmienił prezes ZBP.

Przypomniał również, że szybko podejmowane kroki na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii były możliwe dlatego, iż bankowcy bacznie śledzili sytuację w Azji, a później w Europie, przygotowując z wyprzedzeniem stosowne instrumenty.

Pragnę podziękować tym bankom, które przyszły z pomocą wszystkim osobom, które tej pomocy potrzebowały

‒ Wiedzieliśmy, że musimy się przeorganizować – wspomniał Krzysztof Pietraszkiewicz, dodając, iż jednym z istotniejszych zadań w tym kontekście stało się przegrupowanie zasobów kadrowych, by więcej osób było dostępnych w ramach pracy zdalnej.

‒ Pragnę podziękować tym bankom, które przyszły z pomocą wszystkim osobom, które tej pomocy potrzebowały – powiedział prezes ZBP, przypominając zarazem, iż pomimo tak skoordynowanej akcji wiele polskich firm musiało zamknąć działalność.

Czytaj także: Banki i KUKE z nową ofertą dla eksporterów

Szybki transfer wsparcia dla firm możliwy dzięki współpracy z bankami

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii podkreślił, że tegoroczne obrady Forum Bankowego przebiegają w nietypowych uwarunkowaniach, których przyczyną jest trwająca już od roku pandemia COVID-19 i wprowadzane w związku z nią rygory sanitarne.

‒ Na szczęście nie muszę przekonywać, że każda sytuacja kryzysowa i bezprecedensowa, chociaż przynosi straty i mnoży trudności, chociaż wymaga wysiłku i nieszablonowych działań, to jednocześnie jest szansą na zmianę – zauważył wicepremier Gowin. 

Polska gospodarka na tle innych krajów europejskich dobrze poradziła sobie z tym bezprecedensowym wyzwaniem pandemii

Podziękował także reprezentantom sektora za owocną współpracę i wzajemne zaufanie, czego efektem są mniejsze niż zakładane straty, m.in. poniesione wskutek kryzysu.

Na chwilę obecną łączny wolumen wsparcia przekroczył 193,5 mld zł, i każdego dnia liczba ta zwiększa się o kolejne miliony

‒ Z perspektywy minionego roku możemy dziś wspólnie skonstatować, że polska gospodarka na tle innych krajów europejskich dobrze poradziła sobie z tym bezprecedensowym wyzwaniem pandemii. To nie są tylko czcze słowa, o tym świadczą twarde, znane wszystkim dane. Przedsiębiorcy polscy po raz kolejny wykazali się biznesową odpowiedzialnością twardością i elastycznością – dodał Jarosław Gowin.

Czytaj także: Tarcza 6.0: katalog podmiotów objętych pomocą w związku z COVID-19 zostanie rozszerzony

Wskazał także, iż od samego początku rząd podjął zdecydowane działania antykryzysowe, i choć wiele firm ucierpiało, to nie ulega wątpliwości że bez tego wsparcia straty byłyby znacznie większe. Wśród oferowanych instrumentów pomocowych wicepremier Gowin wskazał w pierwszej kolejności tzw. tarczę antykryzysową, w tym w szczególności pomoc oferowaną przez PFR.

‒ Na chwilę obecną łączny wolumen wsparcia przekroczył 193,5 mld zł, i każdego dnia liczba ta zwiększa się o kolejne miliony na kontach polskich firm – stwierdził wicepremier.

Podkreślił, iż tak szybki i skuteczny transfer pieniędzy nie byłby możliwy bez sprawnego sektora bankowego. To dzięki nowoczesnej bankowości elektronicznej wypełnianie wniosków o pomoc okazało się zadaniem łatwym dla wielu niewielkich podmiotów, instytucje finansowe bezbłędnie opanowały też dystrybuowanie funduszy do firm. 

Tak szybki i skuteczny transfer pieniędzy nie byłby możliwy bez sprawnego sektora bankowego

‒ Chciałbym za to podziękować całemu sektorowi bankowemu – zaznaczył Jarosław Gowin, dodając, iż celem współpracy pomiędzy oboma sektorami są nie tylko działania stricte antykryzysowe, ale przede wszystkim szybki powrót na ścieżkę wzrostu, a także przygotowanie projektów ambitnych reform wspólnie z ekspertami i praktykami gospodarczymi.

Plan dla Pracy i Rozwoju, Nowa Polityka Przemysłowa, Tarcza prawna dla firm

W tym kontekście Jarosław Gowin wskazał na trzy inicjatywy, jakimi są Plan dla Pracy i Rozwoju, Nowa Polityka Przemysłowa Polski czy wreszcie Tarcza prawna dla firm.

‒ Planujemy już teraz działania zachęcające przedsiębiorców do podejmowania wysiłku inwestycyjnego, żeby stawiali oni na nowoczesne technologie, na cyfryzację i robotyzację, na zieloną energię. Chcę uporządkować kwestie prawne, chcę stworzyć biznesowi sprawne i odbiurokratyzowanie stanowisko działania – powiedział wicepremier.

Planujemy już teraz działania zachęcające przedsiębiorców do podejmowania wysiłku inwestycyjnego

Innym działaniem, o którym wspomniał jest przejęcie przez resort gospodarki nadzoru nad takimi instytucjami jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy KUKE.

‒ Odniesiemy sukces tylko wtedy, gdy będziemy współdziałać, a także słuchać siebie nawzajem ‒ zadeklarował Jarosław Gowin, podkreślając, iż pozostaje otwarty na propozycje wysuwane przez sferę biznesu, w tym sektor bankowy. 

Czytaj także: Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z wicepremierem Jarosławem Gowinem

Źródło: aleBank.pl