Jaka jest rola inteligencji emocjonalnej w biznesie?

Jaka jest rola inteligencji emocjonalnej w biznesie?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Assessment Systems Polska przebadał za pomocą Metody Hogana osobowość ponad 3500 polskich managerów obu płci w średnich i dużych firmach pod kątem inteligencji emocjonalnej, tj. m.in. zdolności do podejmowania trafnych decyzji, efektywnych kontaktów z innymi, czy skuteczności rozwiązywania problemów i konfliktów.

Mężczyźni odznaczają się wyższą inteligencją emocjonalną niż kobiety? #firma #biznes

Inteligencja emocjonalna to osobiste kompetencje człowieka do panowania nad swoimi emocjami, kontaktami społecznymi, a także umiejętność podejmowaniem właściwych decyzji. Korzystanie z inteligencji emocjonalnej przyczynia się do większej efektywności naszych działań oraz zapobiega codziennym frustracjom. Dzięki inteligencji emocjonalnej rozumiemy własne emocje i potrafimy nimi zarządzać. To również zdolność obserwowania i rozumienia uczuć innych osób.

– Przez 5 lat Assessment Systems Polska przebadała 3542 polskich, czynnych zawodowo managerów, którzy pracują w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale. Są to osoby wykształcone, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, podobnych kompetencjach, skupione na karierze zawodowej i obracające się w podobnych kręgach. Przy badaniach nad inteligencją emocjonalną skupiono się na takich cechach osobowości jak: samoświadomość, samokontrola, motywacja, umiejętności społeczne i empatia. Raport powstał na bazie modelu mieszanego. Dane raportu są zaskakujące – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska.

Inteligencja emocjonalna a płeć

Największą różnicę zauważono przy wynikach dotyczących motywacji. Mediana wyników badania pokazuje, że mężczyźni przywiązują znacznie wyższą uwagę do motywatorów niż kobiety. Mężczyźni na skali motywacji plasują się w 58 percentylu, a kobiety w 46 percentylu. Różnica wynosi aż 12 punktów. Tak więc ze względu na silniejsze
motywatory mężczyźni maja wyższą inteligencję emocjonalną.

– Badania inteligencji emocjonalnej za pomocą kwestionariuszy dr Hogana wykazują, że mężczyźni odznaczają się wyższą inteligencją emocjonalną niż kobiety. Bezpośredni wpływ na wyniki mają osobiste motywatory, które kierują każdą z płci zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Na wyniki wpływ mogą mieć również role społeczne, które narzucane są kobietom. – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Sys-tems Polska.

 

Motywatory a płeć – gdzie występują największe różnice?

Na czynniki motywujące wpływa przede wszystkim wewnętrzny system wartości – nasze głębokie, ukryte „Ja”. Mediana wyników badania pokazuje, że mężczyźni większą uwagę przywiązują do sfery finansowej (ok 18 punktów różnicy), a także statusu, osiągnięć i posiadania wpływu w otoczeniu zawodowym, za którą odpowiada skala władzy
(ok 15 punktów różnicy). Rozpoznawalność – pragnienie uwagi i pochwał, czyli jeden z głównych motywatorów u mężczyzn jest na 68 percentylu, a u kobiet na 59 percentylu. Kobiety zaś są wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodne z obwiązującymi zasadami, czy regulaminem oraz za osobiste przekonania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu a kobiety w ok. 55 percentylu). Kobiety przywiązują także większą uwagę do wyglądu przedmiotów i mają bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki są w okolicach 60 percentyla, a mężczyźni w ok 48 percentylu. U kobiet dominują tzw. motywatory społeczne. Na skali altruizmu kobiety są na poziomie 50 percentyla, a mężczyźni w okolicy 44 percentyla, co powoduje u kobiet wyższą wrażliwość emocjonalną.

Główne cechy osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej

– Osoba o wysokiej inteligencji emocjonalnej jest w pełni świadoma swoich uczuć i odczuć. Umie panować nad emocjami, zna swoją wartość i wie nad jakimi obszarami swojej osobowości musi jeszcze pracować. Odznacza się również wysoką samokontrolą, empatią i asertywnością. Dzięki tym cechom jest przywódcą, który potrafi dobrze
zarządzać zespołem, a nawet wznieść go na wyższy poziom, by osiągnąć ponadprzeciętne sukcesy. To człowiek, który lubi wyzwania, ale ważniejszy jest dla niego sukces całego zespołu, niż pochwała własnych działań – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland.

Źródło: Assessment Systems Poland