Jak zatrudnić pracownika w małej firmie? Liczą się pozapłacowe benefity

Jak zatrudnić pracownika w małej firmie? Liczą się pozapłacowe benefity
Fot. stock.adobe.com/opolja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prawie 80 procent pracowników małych firm uważa, że pracodawcy mogliby lepiej dostosować pozapłacowe świadczenia do ich potrzeb - wynika z najnowszego badania MetLife.

Jak pozyskać i utrzymać pracowników w małej firmie #MSP? Oto opinie samych zatrudnionych

Celem badania, które MetLife przeprowadził wspólnie z firmą badawczą SW Research, była analiza tych potrzeb i oczekiwań pracowników małych firm, które mają największy wpływ na ich lojalność i przywiązanie do miejsca pracy.

Z badania MetLife wynika m.in., że ok. 80 proc. pracowników małych firm oczekuje indywidualnego traktowania, uwzględniającego różnorodność ich potrzeb, a prawie 85 proc. pracowników uważa, że dostosowane do ich potrzeb ubezpieczenie lub inne, bardziej sprofilowane świadczenia pozapłacowe mogłyby podnieść ich zadowolenie z pracy.

Zrozumieć indywidualne potrzeby

Wśród najważniejszych czynników, które mają wpływ na lojalność pracownika wobec firmy, respondenci badania MetLife najczęściej wymieniali przyjazną atmosferę (59 proc.), bliskość miejsca zamieszkania (57 proc.) oraz zrozumienie i indywidualne podejście do potrzeb pracownika (39 proc.).

Na liście, z której uczestnicy badania wybierali ważne dla nich pozycje, zostało umieszczone też specjalne ubezpieczenie (np. życiowe, zdrowotne). Okazało się, że taki rodzaj świadczenia jest dla znacznej grupy pracowników (24 proc.) ważniejszy niż np. współfinansowanie zajęć rekreacyjnych i aktywności sportowej poza pracą, dobrze wyposażone biuro, czy rekreacja
w miejscu pracy.

– Ankietowani pracownicy małych firm zauważają, że dostosowanie świadczeń oferowanych przez pracodawcę do osobistych preferencji i oczekiwań pracownika może zwiększyć zadowolenie z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy – wyjaśnia Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Wydaje się, że jest to wskazanie zarówno dla pracodawców, jak i firm oferujących ubezpieczenia, że nie ma jednego uniwersalnego produktu odpowiedniego dla wszystkich, ale konieczne jest takie jego indywidualizowanie, aby trafiały
w potrzeby konkretnych osób.

Pracodawcy mogliby lepiej dostosować korzyści do potrzeb pracowników

Z badania MetLife wynika również, że osoby zatrudnione w małych firmach doceniają zaangażowanie pracodawców. Większość, około 70 proc. ankietowanych, uważa, że pracodawca dba o ich potrzeby. Część (ok. 32 proc.) ocenia te starania bardzo wysoko. Jednocześnie ok. 20 proc. osób sądzi, że ich pracodawcy nie starają się odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby. Prawie 80 proc. ankietowanych jest zdania, że dostosowanie benefitów do ich oczekiwań przyczyniłoby się do większego zadowolenia z pracy.

W dużych firmach ten odsetek jest większy. W przedsiębiorstwach zatrudniających od 101 do 250 pracowników i w tych, gdzie pracuje ponad 250 pracowników, aż 90 proc. uważa, że pracodawca mógłby bardziej się postarać, oferując korzyści lepiej dostosowane do potrzeb zespołu.

Indywidualne ubezpieczenie podnosi atrakcyjność pracy i lojalność pracownika

Prawie 90 proc. pracowników małych przedsiębiorstw uważa, że ich związek z firmą stanie się znacznie bardziej trwały, jeśli pracodawca dostosuje benefity, na przykład dodatkowe ubezpieczenia, do ich indywidualnych, konkretnych potrzeb. Jednak zdecydowana większość małych firm w ogóle nie oferuje dodatkowych ubezpieczeń swoim pracownikom. Tylko około 32 proc. respondentów twierdząco odpowiedziało na pytanie o dodatkowe ubezpieczenie oferowane przez ich pracodawcę. Jednocześnie w dużych firmach (powyżej 100 osób) to norma dla ponad połowy pracowników. Aż 59 proc. pracowników firm zatrudniających do 20 osób jest pozbawione korzyści tego typu.

– Dzięki badaniu wiemy, jak ważnym benefitem jest odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie, czyli takie, które uwzględnia różnorodność potrzeb i oczekiwań oraz zapewnia indywidualne parametry dla każdego pracownika. Standardowe grupowe ubezpieczenie na życie i ogólna, prywatna opieka medyczna, zaspokajają tylko podstawowe potrzeby, wspólne dla wszystkich osób zatrudnionych w danej firmie. Dobrze dopasowane ubezpieczenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników i daje im poczucie, że w trudnej sytuacji mogą liczyć na takie wsparcie, jakiego najbardziej potrzebują – mówi Mirosław Kisyk, prezes zarządu i dyrektor generalny MetLife.

 

Wykształceni pracownicy to większe wymagania

Pracownicy z wyższym wykształceniem znacznie częściej są zdania, że pracodawca mógłby lepiej dopasować świadczenia pracownicze do ich indywidualnych potrzeb. Wśród badanych osób z najniższym wykształceniem większe wymagania wobec swojej firmy ma tylko 18 proc. Tymczasem wśród pracowników z wykształceniem średnim na mały wysiłek pracodawcy włożony w dopasowanie benefitów do potrzeb zespołu wskazuje już 34 proc. zatrudnionych. Wśród osób z wykształceniem wyższym to już prawie 40 proc.

Podobnie rozkładają się opinie pracowników dotyczące związku między indywidualnym podejściem pracodawcy do potrzeb zatrudnionych, a satysfakcją, jaką daje praca w firmie. Im wyższe wykształcenie pracowników, tym większa waga benefitów pozapłacowych i znaczenie dopasowania ich do indywidualnych wymagań.

– Pracodawcy, konkurując o pracowników, bardzo dużo zyskać mogą, zwracając uwagę na miękkie aspekty swoich relacji z pracownikami. przez które rozumiemy zarówno tworzenie przyjaznej atmosfery, jak i otwarcie na zindywidualizowane potrzeby. Wnioskując z badania MetLife – kombinacja tych dwóch czynników powinna przynieść dobre efekty dla każdego pracodawcy, któremu zależy na pozyskaniu nowych pracowników, czy też utrzymaniu w firmie dotychczasowej załogi. To dobre wiadomości dla mniejszych pracodawców – podmiotów mikro i małych – ponieważ są one dużo bardziej elastyczne, niż korporacje, a zatem są w stanie znacznie szybciej odpowiedzieć na potrzeby swoich pracowników – podsumowuje Jakub Bińkowski, ekspert ZPP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Źródło: MetLife