Jak rozliczać coraz większe dochody z kryptowalut?

Jak rozliczać coraz większe dochody z kryptowalut?
Fot. stock. adobe. com / Wit
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ostatnich tygodniach kryptowaluty osiągają rekordowe ceny. Od początku roku kurs bitcoina wzrósł z 30 tys. do przeszło 200 tys. złotych. Zachęca to inwestorów, którzy lokują środki w elektronicznych portfelach. Gorącym tematem staje się zarazem rozliczanie przychodów uzyskiwanych z obrotu kryptowalutami ‒ podkreśla Piotr Ciszewski, ekspert ds. podatków w firmie inFakt.

Giełdy kryptowalut cieszą się szczególną popularnością wśród osób z branży IT, pracujących za granicą czy dysponujących wolnymi środkami na inwestycje. Specyfika zarabiania na kryptowalutach – generowanie wielu transakcji przychodowych oraz kosztowych – sprawia, że kwoty uzyskanych przychodów mogą być ogromne. Zdarzają się przypadki, w których wykazywane są przychody przekraczające 10 mln złotych.

Przepisy obowiązujące od 2019 roku określają przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jako przychody z kapitałów pieniężnych – co oznacza, że są objęte 19% stawką podatku

W mojej praktyce najwyższy podatek, jaki został zapłacony lub wykazany za przychody z kryptowalut, to 75 tys. złotych (czyli dochód wyniósł około 400 tys. złotych). Warto jednocześnie pamiętać, że duża część przedsiębiorców nie wykazuje przychodów z giełd, które posiadają siedzibę w krajach trzecich.

Czytaj także: Raport: Horyzonty Bankowości 2021 | TECHNOLOGIE | Czy wirtualna waluta podbije świat?

Uwaga – urząd skarbowy

Ze względu na mnogość transakcji, koszty i wydatki na zakup kryptowalut są współmiernie wysokie do przychodów i muszą być właściwie udokumentowane.

Urzędy skarbowe wielokrotnie próbowały kwestionować prawo do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, np. z uwagi na sposób dokumentowania transakcji lub brak potwierdzeń, że rzeczywiście miały one miejsce.

Od 2019 roku przychody uzyskane z obrotu kryptowalutami są rozliczane jako dochody z kapitałów pieniężnych

Gdy dochody pochodzą z nieujawnionego źródła, urząd skarbowy ma prawo nałożyć podatek w wysokości 75% dochodu. Stawka ta nie będzie jednak miała zastosowania, jeżeli podatnik wykaże i udowodni źródło dochodów.

Czytaj także: Czy USA wprowadzą cyfrowego dolara?

Regulacje z 2019 roku

Od 2019 roku przychody uzyskane z obrotu kryptowalutami są rozliczane jako dochody z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że aby rozliczyć się z fiskusem, podatnik powinien złożyć do US formularz PIT-38, wypełniając sekcję E. DOCHÓD / KOSZTY – ART. 30B UST. 1A USTAWY, dotyczącą odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Przepisy obowiązujące od 2019 roku określają przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jako przychody z kapitałów pieniężnych – co oznacza, że są objęte 19% stawką podatku obliczonego od dochodu (przychody minus koszty), pomniejszonego o ewentualne koszty uzyskania przychodów poniesione w latach ubiegłych i nieodliczone w poprzednim roku podatkowym.

Przed 2019 rokiem część przedsiębiorców rozliczała kryptowaluty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że przychody z kryptowalut nie stanowiły odrębnego źródła przychodów – były to przychody z działalności gospodarczej.

Wówczas, jeżeli forma opodatkowania była na zasadach ogólnych, przychody z kryptowalut uzyskane w ramach działalności gospodarczej były opodatkowane stawką 18% lub 32% po przekroczeniu II progu podatkowego (zgodnie ze stawkami obowiązującymi w tamtym czasie).

Dla tej drugiej grupy ujednolicenie stawki do 19% oczywiście było korzystne. 

Piotr Ciszewski, ekspert ds. podatków w firmie inFakt.

Piotr Ciszewski,

ekspert ds. podatków w firmie inFakt.

Źródło: aleBank.pl