Jak nowoczesne technologie wpływają na modele biznesowe banków?

Jak nowoczesne technologie wpływają na modele biznesowe banków?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W piątek, 18 lutego zostanie zaprezentowany raport "Wpływ nowoczesnych technologii na zmianę modeli biznesowych banków". Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości przez zespół naukowców współpracujących lub pracujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w składzie: dr hab. Grzegorz Kotliński, dr hab. Paweł Marszałek, dr hab. Krzysztof Waliszewski, dr Anna Warchlewska.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że transformację tradycyjnych banków i pośredników finansowych przyspieszają nowe formy konkurencji dla banków w postaci neobanków, fintechów i tzw. big-techów.

Pełnią one rolę swoistego katalizatora przemian, powodując dodatkowo zmiany preferencji i oczekiwań klientów bankowych, co wymusza niejako dalsze dostosowania po stronie instytucji finansowych, zwłaszcza w kontekście ewolucji ich modeli biznesowych.

Cele badań

Badanie prowadzone przez zespół naukowców z UE w Poznaniu ma na celu określenie stopnia adaptacji banków i  pośredników finansowych do funkcjonowania w  warunkach czwartej rewolucji przemysłowej oraz związanych z nimi zmian technologicznych, jak i wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju w  zakresie modeli biznesowych i trendów ewolucji zastosowań nowoczesnych technologii.

Autorzy raportu  uważają, że w  tym kontekście zasadne jest zbadanie, na ile banki oraz pośrednicy finansowi są przygotowani do działania w nowych warunkach i w jakim kierunku powinna postępować transformacja modeli biznesowych tych podmiotów.

Innowacje technologiczne w dużych bankach

W dalszej części raportu przypominają  analizy rynkowe (NBP 2020a), z których wnika między innymi, że w całym sektorze banków komercyjnych w Polsce rosną wydatki na inwestycje w innowacje.

Wśród szeregu wniosków znalazł się między innymi następujący: „Inwestycje w innowacje technologiczne są silnie skoncentrowane w dużych bankach, co prowadzić może do dysproporcji rozwojowych między bankami”.

W webinarium oprócz autorów raportu wezmą udział: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Czuba Wiceprezes ds. rozwiązań Banking as a Service AION Bank, dr Michał Macierzyński, Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim, dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH.

Moderatorem webinarium będzie dr Andrzej Banasiak ze Związku Banków Polskich.

Więcej informacji o webinarium Wpływ nowoczesnych technologii na zmianę modeli biznesowych banków

Źródło: aleBank.pl